ARISTO

Transkrypt

ARISTO
FAO 210/220
ARISTO
Wszechstronnie uzdolniony
Nasiona standardowo zaprawione nawozem
donasiennym Wuxal Terios Zn.
Piękne odmiany, piękny plon
Hodowca: Saatbau Linz
Aristo - odmiana uniwersalna o wysokim potencjale plonowania
ziarna oraz doskonałej jakości kiszonki.
Dlaczego ARISTO:
wysoki potencjał plonu ziarna
(102% wzorca w badaniach
rozpoznawczych COBORU
w 2012 roku)
wysoka jakość uzyskiwanej
kiszonki (100% wzorca –
zawartość suchej masy
w plonie ogólnym w badaniach
rozpoznawczych COBORU 2012
roku)
wysoki wczesny wigor – wysoka
tolerancja młodych roślin
na niższe temperatury
wysoka odporność na wyleganie
możliwość uprawy na terenie
całego kraju
wysoka tolerancja na głownię
Charakterystyka:
typ mieszańca: pojedynczy (SC)
typ ziarna: flint-flint-dent
liczba rzędów w kolbie: 12-14
rośliny wysokie dobrze ulistnione
umiarkowany „stay green”
Zalecana obsada:
gleby lekkie, posuszne:
80-90 tys. ziaren/ha
gleby ciężkie, o dobrych
stosunkach wodnych:
90-100 tys. ziaren/ha
Wymaga stanowiska średniego
do lepszego.
5
kukurydza Aristo