LISTA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY R

Transkrypt

LISTA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY R
LISTA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY
R-32
Rzeźba - jednolite magisterskie studia stacjonarne 2012-2013
Zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
limit przyjęć kandydatów na I rok jednolitych studiów stacjonarnych na
kierunku Rzeźba wynosi 18.
R-32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
nazwisko, imię
Jędrzejczyk Zuzanna
Józefów Aleksandra
Czerniga Dominika
Kamieniczna Alicja
Pałubicki Karol
Kowalska Katarzyna
Czajkowska Justyna
Świerczyński Daniel
Tomczak Elwira
Farsewicz Krzysztof
Tlałka Wojciech
Ostoja-Lniski Jakub
Branecka Karolina
Moksa Grzegorz
Karpiel Elżbieta
Nikiel Łukasz
Szneider Marcin
Malik Daria
Gers Katarzyna
Kurowska Joanna
Król Katarzyna
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6 • 80-836 Gdańsk
tel.: 58 301 28 01 • faks: 58 301 22 00
www.asp.gda.pl
punktacja
136
136
130
130
119
117
113
113
113
111
109
108
108
107
104
104
104
96
95
92
88