2016-05-11 ESPI raport 4-2016 - korekta

Transkrypt

2016-05-11 ESPI raport 4-2016 - korekta
Korekta raportu bieżącego ESPI 04/2016
typ raportu: RB_W_ASO
numer: 4/2016
data dodania: 2016-05-11
spółka: BROWAR CZARNKÓW S.A.
tytuł: Korekta raportu nr 4/2016 - zawiadomienia o zmianie udziału w głosach
podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Browar Czarnków S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11.05.2016r. do siedziby
Spółki wpłynęło skorygowane zawiadomienie od Akcjonariusza Andrzeja Szwarca o bezpośrednim
zmniejszeniu Zawiadamiającego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 33 1/3%, o
którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI 4/2016 z dnia 08.04.2016r.
Skorygowane zawiadomienie zostało rozszerzone o datę, w której dokonano sprzedaży akcji
powodujących bezpośrednie zmniejszenie Zawiadamiającego udziału w ogólnej liczbie głosów
Emitenta poniżej progu 33 1/3%.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załączniki do niniejszego raportu.
Osoby reprezentujące Spółkę:
- Robert Klimczyk - Prezes Zarządu;