Warszawska 28 - komórka i pralnia, komórki lokatorskie OBMIAR Lp

Transkrypt

Warszawska 28 - komórka i pralnia, komórki lokatorskie OBMIAR Lp
W a r s z a w s k a 28 - komórka i pralnia, komórki lokatorskie
Lp.
Podstawa
1
1 K N R '1-01
d.1 0412- 02
2 K N R 4-01
d.1 0414-02
3 K N R i 1-01
d.1 0519- 01
4 K N R - W 2d.1 02 0504-01
5 K N R ' t-01
d.1 0535- 04
1
6 K N R - W 2d.1 02 0522-01
7 K N R 4-01
d.1 0820-03
2
8 K N R 4-01
d.2 0311- 03
9 K N R 4-01
d.2 0411-07
analogia
10 K N R - W 4d.2 01 05jt0-02
11 K N R 4-01
d.2 0519-01
12 K N R - W 2d.2 02 0504-01
OBMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
Komórka i pralnia
W y m i a n a elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe
m
3.20
m
W y m i a n a deskowania z desek o grub. 2 5 m m na styk
m2
2.20
m2
Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i m2
zakitowaniu
m2
4.50*7.20+4.10*4.10
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
m2
49.21
m2
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
m
4.10
m
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 c m - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4 10
m
Montaż stopnic na s c h o d a c h zewnętrznych prowadzących na strych z płyt
O S B grub.22 m m
0.80*0.30*8
m2
Komórki lokatorskie
Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1
ceg. poziomo
10.50
m
m2
m
m
16.90
m
W y m i a n a pokrycia murów ogniowych, pasów nadrynnowych, pas przymu- m2
rowy,okapowy z blachy ocynkowanej
m2
21.30*0.46+21.50*0.42+21.30*0.30
Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i m?
zakitowaniu
m2
16.90*5.20+2.20*1.80
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
m2
91.84
m2
Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 15184
Razem
3.200
RAZEM
3.200
2.200
RAZEM
2.200
49.210
RAZEM
49.210
49.210
RAZEM
49.210
4.100
RAZEM
4.100
4.100
RAZEM
4.100
1.920
RAZEM
1.920
10.500
RAZEM
10.500
16.900
RAZEM
16.900
25.218
RAZEM
25.218
91.840
RAZEM
91.840
91.840
RAZEM
91.840
m
W y m i a n a listew przymurowych
-1 -
Poszcz.