Informuję, że moje dziecko

Transkrypt

Informuję, że moje dziecko
Wejherowo
………………………………
……………………………………………….
(imię i nazwisko rodzica)
…………………………………………..
(Adres zamieszkania)
………………………………..…………
Dyrektor Społecznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Wejherowie
Informuję, że moje dziecko
ur. ………….…………....
…………………………..………………………,
w nowym roku szkolnym 2016/2017
(data urodzenia)
ponownie będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego.
………..………………………….
(podpis rodziców)

Podobne dokumenty