biura projektowe

Transkrypt

biura projektowe
ZINOL®
Kompozycja antykorozyjna
wypełniona cynkiem
(TI 2313-012-12288779-99)
System
zarządzania jakoś cią
certyfikowany wg ISO
9001:2008
Opis
Kompozycja jest zawiesin wysoko-dyspersyjnego proszku cynku w roztworze wysokomolekularnego syntetycznego polimeru. Jednoskładnikowa.
Przeznaczenie i obszar stosowania
Antykorozyjna ochrona stalowych konstrukcji i budowli, eksploatowanych w warunkach
atmosferycznych wszystkich makro-klimatycznych rejonów, typów atmosfery i kategorii lokalizacji
zgodnie z GOST 15150-69. Powłoka jest odporna na wodę słodką i morską , wodne roztwory soli
(pH = 6,0-9,0), alkohol etylowy i jego wodne roztwory. Powłoka nie jest odporna na benzynę
i szereg organicznych rozpuszczalników.
Kompozycja ZINOL stosowana jest jako:
• grunty pod materiały powłokowe w kompleksowych systemach ochrony
• samodzielna powloka
• renowacyjny zestaw metalowych powłok cynkowych
Zalecane stosowanie w systemach powłok z kompozycją wypełnioną aluminium
ALPOL® (TI 2313-014-12288779-99), a także chlorokauczukowymi, alkidowymi i innymi emaliami.
Certyfikacja i badania
Świadectwo rejestracji państwowej Nr RU.66.01.40.015.E.000167.05.11 z 17.05.2011.
Budownictwo: rekomendacje Gosstroj (Państwowy Komitet Federacji Rosyjskiej ds
Budownictwa i Kompleksu Mieszkaniowo-Komunalnego) R 1-2004 (jako dodatek do normy SNiP
2.03.11-85), GOST 9.401-91 (zm.Nr2), GOST 31384-2008, MGSN 2.08-01 i MGSN 2.09-03
(TI 12288779.25173.00020), RD GM-01-02 holdingu Hydromontaż .
Energetyka: certyfikacja MWK EES (Federalnej Kompanii Sieci Jednolitego Systemu Energetycznego)
(TI 12288779.25073.00045), rejestr O.S.A. Naftowej SpOlki Rosneft .
Budownictwo transportowe: Rekomendacja techniczna Nr K-05I06 Rosyjskich Linii
Kolejowych z 14.07.2006; TI 5264-853-01393674-07 Fundamenty na palach śrubowych do
wspierania sieci trakcyjnych .
Opinie (instytutut naukowo-badawczych): CNII PSK im. Mielnikova (Centralny Naukowo-Badawczy i
Projektowy Instytut Budowlanych Konstrukcji Metalowych), CNIIS (Naukowo-Badawczy Instytut Budownictwa
Transportowego), NII LKM Viktoria (Instytut Naukowo-Badawczy Lakierniczo-Malarskich Powlok), NICIAMT
(Centrum Naukowo-Badawcze TestOw i docierania Automoto Techniki), NIIB (Naukowo-Badawczy Instytut Betonu
i 2elbetonu), IPEE RAN (Instytut Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk) im. Sieviercova (Rosyjskowietnamskie centrum naukowo-badawcze i technologiczne, Nachang; SIC,Soczi).
Parametry techniczne
Kolor I Wygląd zewnętrzny
Zawartość cynku (% mas.)
Grubość jednej suchej warstwy
Udarność
Giętkość
Odporność termiczna na powietrzu
Przyczepność
Gęstość
Lepkość
wg wiskozymetru WZ-246,
o 0 dyszy 4 mm, w temp. 20 ż2°C
Zawarto O substancji stalych (% mas.)
Teoretyczne zużycie
na jednowarstwową suchą powlokę
Czas schnięcia do st. 3 w temp. 20 ż2°C
Przygotowanie powierzchni
1
Powłoka:
Jasno-szary (odcienia nie normalizuje się) I matowy
95 - 96 %
30-50 µm
50 cm, nie mniej
5 mm, nie więcej
150 oC, nie więcej
1 stopień, nie więcej
Kompozycja:
2,50 - 2,70 gIcm3
25 s, nie mniej
77,0 - 80,0 %
195-325 gIm2
0,5 h, nie więcej
• odtluścić powierzchnię metalu do pierwszego stopnia wg GOST 9.402-2004;
• usunąć zgorzelinę i rdzę metodą strumieniowo- ścierną do stopnia 2 wg GOST 9.4022004 (Sa 2% lub Sa 2 wg ISO 8501-1:2007); z nadaniem chropowatości Rz=30-50
mikronów.
ZINOL® wersja 20
Nie dopuszcza się nakladania powlok na gladkie powierzchnie.
Instrukcja stosowania
• przed użyciem dokładnie wymieszać kompozycję do stanu jednorodnego;
• w razie konieczności rozcieńczyć do lepkości roboczej bezpośrednio przed zastosowaniem;
Malowanie przeprowadzić w warunkach przemysłowych i na placu budowy, w temperaturze od
-15 °C do +40 °C i wilgotności względnej nie większej niż 90%.
Przy nanoszeniu wielowarstwowych powłok, każdą kolejną warstwę zaleca się nanosić po
wyschnięciu poprzedniej (lekki nacisk palca na powlokę nie zostawia śladu i nie daje odczucia
lepkości).
Czas do nałożenia materiałów nawierzchniowych wynosi 24 godziny; dopuszcza się
nanoszenie kompozycji ALPOL po 2 godzinach.
Schnięcie - naturalne. Czas pełnego utwardzenia powłoki do rozpoczęcia eksploatacji
w agresywnym ś r odowisku wynosi nie mniej niż 7 dób, do rozpoczęcia pakowania i transportu
malowanych elementów wynosi 24 godziny.
Natrysk hydrodynamiczny
Zalecany rozpuszczalnik
Ilość rozpuszczalnika
Średnica dyszy
Ciśnienie
SOLV-UR® (TI 2319-032-12288779-2002) lub solvent
do 5 % mas.
0,015”- 0,021” (0,38 - 0,53 mm );
10-20 MPa (100 - 200 bar)
Natrysk pneumatyczny
Zalecany rozpuszczalnik
Ilość rozpuszczalnika
Średnica dyszy
Ciśnienie
SOLV-UR® (TI 2319-032-12288779-2002) lub solvent
do 5 % mas.
1,8 - 2,2 mm;
0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar)
Pędzel, walek
Zalecany rozpuszczalnik
Ilość rozpuszczalnika
SOLV-UR® (TI 2319-032-12288779-2002) lub solvent
do 5 % mas.
Czyszczenie sprzętu
Rozpuszczalniki SOLV-UR® lub solvent, rozpuszczalniki
typu 646, 647, 649.
Kompozycja ZINOL pakowana jest w wiadra metalowe i pus zki metalowe
Pakowanie i przechowywanie
Warunki bezpieczeństwa
Przechowywanie i transport kompozycji — zgodnie z GOST 9980.5-2009 (w temp. powietrza
od — 40oC do +40oC). W czasie przechowywania opakowania nie powinny być narażone na wpływ
opadów atmosferycznych i bezpoś rednich promieni slonecznych.
W przypadku przechowywania w ujemnych temperaturach przed użyciem kompozycję należy
przechować w cieplym pomieszczeniu w ciągu doby.
Gwarantowany okres przechowywania kompozycji w hermetycznie zamkniętym opakowaniu
producenta - 12 miesięcy od daty produkcji.
Kompozycja ZINOL posiada podrażniające i alergizujące działanie na skórę i blony śluzowe
oczu i dróg oddechowych. W czasie pracy należy przestrzegać odpowiednich norm i wymogów
resortowych.
Powloka jest nietoksyczna i może być stosowana wewnątrz pomieszczeń urzędowych
i mieszkalnych. Powloka ZINOL jest ognioodporna i należy do materialów nierozprzestrzeniających
ognia po powierzchni.
Przedstawiona informacja ma charakter og€lny i nie uwzględnia specyfiki danego obiektu. Stosowanie materiał€w do cel€w innych niż wymienione w niniejszej informacji,
lub pod wpływem innych czynnik€w, musi mieć pisemne potwierdzenie ZAO NPH VMP. W przypadku jego braku producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe
użycie materiału, a kupujący traci prawo do wniesienia reklamacji i satysfakcji z wymogami dotyczącymi jakości otrzymanych powłok.
2
ZINOL® wersja 20

Podobne dokumenty