Protokół zwrotu towaru

Transkrypt

Protokół zwrotu towaru
Protokół zwrotu towaru
Firma/Imię i nazwisko*:
...........................................................................................................
Adres:
...........................................................................................................
Kod: ................................................................................
Miejscowość:
............................................................................................................................
Nr telefonu: .....................................
Adres poczty elektronicznej ..................................
Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna zawartej z:
------------------------------------------------------------------Zawarcie umowy zostało potwierdzone Fakturą VAT /paragon .*
Nazwa zwracanego towaru
………….............................................................................................................
Forma płatności: .........................
Należność za zwracany towar proszę przelać na konto:
Bank i numer konta:........................................................................................................
..........................................................
..........................................................
miejscowość, data
czytelny podpis
sprzedawca
czytelny podpis
nabywca

Podobne dokumenty