ZASTĘPCA DYREKTORA ds. PO KL – KIEROWNIK BIURA PO KL

Transkrypt

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. PO KL – KIEROWNIK BIURA PO KL
SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Załącznik nr 1 do Zasad
działania Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZASTĘPCA DYREKTORA ds. PO KL – KIEROWNIK BIURA PO KL
Z-CA KIEROWNIKA BIURA
PO KL
- KIEROWNIK DZIAŁU
STRATEGII (DS)
Stanowisko ds.
ewaluacji
Sekcja ds.
programowania
Z-CA KIEROWNIKA BIURA PO KL
– KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI
PROJEKTÓW I MONITOROWANIA
(DO)
ZESPÓŁ
PROJEKTÓW
(ZP)
Sekcja ds. naboru
i oceny
projektów
Sekcja ds.
obsługi
projektów
Stanowisko
prawne
Sekcja ds.
projektów
systemowych
ZESPÓŁ
FINANSOWY
(ZF)
ZESPÓŁ
KONTROLI
(ZK)
Sekcja
monitorowania
Sekcja ds. informacji
i promocji
Stanowisko finansów
i prognoz
Sekretariat
Podkomitetu
Monitorującego
PO KL
ZESPÓŁ INFORMACJI,
PROMOCJI I POMOCY
TECHNICZNEJ
(ZT)
Sekcja ds. kontroli
projektów
Sekretariat Biura
Sekcja ds. ewidencji
i rozliczeń
Stanowisko ds.
nieprawidłowości
i odzyskiwania kwot
Stanowisko ds.
kontroli
systemowych
Sekcja ds. pomocy
technicznej i rozwoju
kadr
Stanowisko ds. systemów
informatycznych
Stanowisko ds. zamówień
publicznych