Instruktor rekreacji ruchowej Kajakarstwo

Transkrypt

Instruktor rekreacji ruchowej Kajakarstwo
Instruktor rekreacji ruchowej Kajakarstwo Turystyczne
/dla studentów AWF w Krakowie kierunek WF/ zgłoszenia przyjmowane do 02.09.2013
Charakterystyka kurs instruktora rekreacji ruchowej składa z dwóch części
Jako :
1.
kurs instruktora rekreacji cz. ogólna /zajęcia teoretyczne w wymiarze 60 godzin /
Z części ogólnej zwolnione są osoby posiadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w innej
dziedzinie rekreacji ruchowej wydane przez Akademie Wychowania Fizycznego )
Dla osób, które nie ukończyły części ogólnej Centrum Edukacji Zawodowej zorganizuje w roku akad.
2013/2014, kurs w sesjach sobotnio-niedzielnych.
Koszt ok.200,00 złotych
Program kursu :Instruktor rekreacji ruchowej– część ogólna
Lp.
Zakres kształcenia
1.
2.
Teoria i metodyka rekreacji
Anatomiczno-fizjologiczne podstawy ćwiczeń
fizycznych w rekreacji i sporcie powszechnym
3.
Humanistyczne podstawy rekreacji ruchowej i sportu
powszechnego (pedagogika, psychologia, socjologia)
4.
Organizacja i marketing imprez sportowych i
rekreacyjnych
Pierwsza pomoc przed medyczna
RAZEM
5.
Liczba godzin
16
14
(8 godz.Anat. /
6 godz.Fizj.)
14
(5 godz. Pedag. /
5 godz. Psych. /
4 godz. Socjol)
10
6
60
Egzamin/zalicze
nie
Egzamin
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
zaliczenie
2.kurs instruktora rekreacji cz. specjalistyczna program obejmuje teorie
i praktykę z zakresu kajakarstwa turystycznego 68 godzin
Koszt ok. 700 zl przy 10 uczestnikach, ostateczna kwota uzależniona od ilości zgłoszeń.
DODATKOWE KOSZTY:
Koszty wyjazdu 7 dniowego na kurs instruktora kajakarstwa
- spływ Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim z jeziora Wigry do jeziora
Studzienniczego w formie obozu wędrownego. Wyżywienie we własnym zakresie na
biwakach podczas spływu.
Koszty spływu na osobę to:
•
wypożyczenie kajaka od osoby minimum 6 pełnych dni = 6x10 = 60 złotych,
•
7 noclegów na kampingach w własnych namiotach = 7x 8 złotych =56 złotych.
•
Śluzowanie około 10 złotych od osoby z legitymacją studencką.
•
Transport z dworca PKP nad jezioro Studziennicze koło Augustowa, następnie na
jezioro Wigry gdzie rozpocznie się spływ i po spływie na dworzec PKP przy maksymalnie
16 osobach wraz instruktorem to 360 złotych (dzielone przez ilość uczestników).
Ponadto, niezbędne wyposażenie to lekka kuchenka gazowa na kartusze do przygotowania
posiłków + naczynia (jak najmniej, bo transportujemy wszystko kajakiem). Lekkie ubrania
polyestrowe chroniące przed wychłodzeniem po zamoknięciu, krótka pianka neoprenowa +
buty neoprenowe. Kurtka przeciwdeszczowa.
Wymagane dokumenty na kurs
- Druk zgłoszenia typu A (wg. wzoru Centrum Edukacji Zawodowej AWF Kraków)
http://www.awf.krakow.pl/pdf/studia/studium/druk-a.doc
- opłata rekrutacyjna w wysokości 50,00 złotych (bezzwrotna) płatne na konto Centrum
Edukacji Zawodowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
90 1240 4722 1111 0000 4859 4185
- ksero i indeksu AWF w Krakowie /1 i 4 strona /
oraz ksero z wpisami zaliczeń z przedmiotów teoretycznych wyszczególnionych w tabeli
programu Instruktora rekreacji ruchowej- cz. ogólna
- kserokopia polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
- 2 zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm )
- ksero dowodu osobistego-aktualne badania lekarskie dopuszczające do zajęć fizycznych
Dokumenty można dostarczyć pocztą lub osobiście.
Planowane rozpoczęcie kursu: 10 września 2013 r
konto Centrum Edukacji Zawodowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
90 1240 4722 1111 0000 4859 tytułem Instruktor rekreacji Ruchowej Kajakarstwo
Turystyczne
Dokument końcowy :legitymacja instruktora rekreacji ruchowej wydana przez AWF w
Krakowie