Wykaz podręczników do klasy IIIgimnazjum – rok szkolny 2014/2015

Transkrypt

Wykaz podręczników do klasy IIIgimnazjum – rok szkolny 2014/2015
Wykaz podręczników do klasy
Przedmiot
Język polski
Język angielski
(nauka języka
angielskiego od
podstaw)
Język angielski
Autor
III gimnazjum – rok szkolny 2014/2015
Tytuł
Wydawca
Numer
dopuszczenia
A. Brożek,
A. Ciesielska,
M. Pułka, D. Zych
Swoimi Słowami 3 – podręcznik dla
klasy III gimnazjum do kształcenia
literackiego i kulturowego wraz ze
szkołą pisania
Nowa Era
79/9/2011
M. Szulc,
A. GorzałczyńskaMróz
Swoimi Słowami – podręcznik do
kształcenia językowego z ćwiczeniami
dla klasy III gimnazjum – część 1
Nowa Era
79/7/2011
M. Szulc,
A. GorzałczyńskaMróz
Swoimi Słowami – podręcznik do
kształcenia językowego z ćwiczeniami
dla klasy III gimnazjum – część 2
Nowa Era
79/8/2011
Ben Wetz
New EXAM CHALLENGES 2
- podręcznik
Longman
342/2/2011
Ben Wetz
New EXAM CHALLENGES 2
- ćwiczenia
Longman
342/2/2011
J. SpencerKępczyńska
New EXAM CHALLEINGES 3
- podręcznik
Longman
342/3/2011
Kępczyńska
New EXAM CHALLEINGES 3
- ćwiczenia
Longman
342/3/2011
(kontynuacja języka
angielskiego po szkole
J. Spencerpodstawowej)
A. Potapowicz,
K. Tkaczyk
Aha Neu 3a - kurs podstawowy dla
początkujących. Podręcznik
z ćwiczeniami (zielony)
WSiP
13/6/2011
A. Potapowicz,
K. Tkaczyk
Aha Neu 3b - kurs podstawowy dla
początkujących. Podręcznik
z ćwiczeniami (zielony)
WSiP
13/5/2011
A. Potapowicz,
K. Tkaczyk
Aha Neu 3a - kurs rozszerzony dla
początkujących. Podręcznik
z ćwiczeniami (niebieski)
WSiP
A. Potapowicz,
K. Tkaczyk
Aha Neu 3b - kurs rozszerzony dla
początkujących. Podręcznik
z ćwiczeniami (niebieski)
WSiP
Historia
Praca zbiorowa
Śladami przeszłości – podręcznik do
historii dla klasy III gimnazjum
Nowa Era
Wos
A. Pacewicz, T. Merta
Kształcenie obywatelskie w szkole
samorządowej – część 2 - podręcznik
CEO
169/2/2010
GWO
168/2/2010
Matematyka
Matematyka 3 - podręcznik dla klasy
Praca zbiorowa pod
III gimnazjum (wersja zgodna z
red. M. Dobrowolskiej
najnowszą podstawą programową)
Praca zbiorowa pod
Matematyka 3 - zbiór zadań
red. M. Dobrowolskiej
GWO
168/2/2010
Operon
42/3/2011
Język niemiecki
(nauka języka
niemieckiego od
podstaw)
Język niemiecki
(kontynuacja języka
niemieckiego po
szkole podstawowej)
Biologia
J. LoritzDobrowolska,
Z. Sendecka,
E. Szedzianis
Biologia 3 - podręcznik
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu
86/5/2009
86/6/2009
Przedmiot
Chemia
Wydawca
Numer
dopuszczenia
J. Kulawik,
Ciekawa chemia - część 3
T. Kulawik, M. Litwin - podręcznik
WSiP
40/3/2009
J. Kulawik,
Ciekawa chemia - część 3
T. Kulawik, M. Litwin - ćwiczenia
WSiP
40/3/2009
Autor
Tytuł
Praca zbiorowa pod
red. B. Sagnowskiej
Świat fizyki 3 – podręcznik
Zamkor
11.03.2010
Praca zbiorowa pod
red. B. Sagnowskiej
Świat fizyki 3 – ćwiczenia 3B
Zamkor
11.03.2010
R. Malarz
Puls Ziemi 3 - podręcznik
Nowa Era
5.03.2010
R. Malarz
Puls Ziemi 3 - ćwiczenia
Nowa Era
5.03.2010
Religia
Ks. Zbigniew Marek
SJ
„W drodze do Emaus. Jezus prowadzi
i zbawia” Podręcznik do religii dla
klasy 3 gimnazjum. Wydanie II
zmienione, Kraków 2006
WAM
AZ-33-01/1-11
Edukacja dla
bezpieczeństwa
J. Słoma, G. Zając,
G. Cebula
„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja
dla bezpieczeństwa” Podręcznik z
ćwiczeniami dla klas 1-3 gimnazjum
Nowa Era
17/2009
Fizyka
Geografia
Informatyka
bez podręcznika
Zajęcia artystyczne
bez podręcznika
Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Janusza Korczaka w Wałbrzychu

Podobne dokumenty