Plan Zamierzeń Grupy Zapobiegania Przestępczości na rok 2016 rok

Komentarze

Transkrypt

Plan Zamierzeń Grupy Zapobiegania Przestępczości na rok 2016 rok
Plan Zamierzeń
Grupy Zapobiegania Przestępczości
na rok 2016 rok
Zadanie główne:
„Cyberprzemoc jako współczesne zagrożenie”
Zadania
1.Źródła i rodzaje
zagrożeń w
cyberprzestrzeninawiązanie
kontaktów z
instytucjami
zajmującymi się
przemocą w
Internecie- wzorce
do naśladowania
2. Zagrożenia
wynikające ze
współczesnych
urządzeń
teleinformatycznych
3.Agresja i
nienawiść jako
współczesne źródła
zagrożenia w
Internecie i jego
skutki.
Czas
realizacji
Podmiot
realizujący
Miejsce
realizacji
Cały rok
Grupa
Zapobiegania
Przestępczości
Szkoły
podstawowe,
gimnazjum
lub P. i M.B.P.
Cały rok
Grupa
Zapobiegania
Przestępczości
Szkoły
podstawowe ,
gimnazjum
lub
P. i M.B.P.
Cały rok
Grupa
Zapobiegania
Przestępczości
Szkoły
podstawowe,
gimnazjum
lub P. i M.B.P.
Odpowiedzialny
Sposób
realizacji
Instytucje i
podmioty
współdziałające w
realizacji
zamierzenia
Koordynator grupy
Nawiązanie
kontaktów
Organizacje
społeczne Policja,
Straż Miejska z
regionu
Koordynator grupy
Publikacje w
prasie i na
stronie
internetowej
MKRPA
P. i M.B.P.P,
redakcje lokalnych
pism
Koordynator grupy
Cykl spotkań
z
policjantem,
terapeutą
Komisariat Policji w
Chełmży
Uwagi

Podobne dokumenty