Oddział Administracyjny - , tel. 12

Transkrypt

Oddział Administracyjny - , tel. 12
KONTAKTY
XML
Kontakty
KONTAKT:
Oddział Administracyjny - [email protected], tel. 12/619-56-10
Oddział Kadr - [email protected], tel. 12/619-56-29
Oddział Finansowy - [email protected], tel. 12/619-63-13
Oddział Gospodarczy - [email protected], tel. 12/619-57-69
Oddział Informatyczny - [email protected], tel. 12/619-51-61
I Wydział Cywilny - [email protected], tel. 12/619-56-21
II Wydział Karny - [email protected], tel. 619-56-41
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - [email protected], tel. 12/619-63-20
IV Wydział Gospodarczy - [email protected], tel. 12/617-03-01
V Wydział Gospodarczy - [email protected], tel. 12-617-03-50
VI Wydział Cywilny - [email protected], tel. 12/619-56-28
VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów - [email protected],
tel. 12/619-50-13
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych - [email protected], tel.
12/619-52-09
XI Wydział Gospodarczy KRS - [email protected], tel. 12/619-52-36
XII Wydział Gospodarczy KRS - [email protected], tel. 12/619-59-98
XIV Wydział Karny - [email protected], tel. 12-619-56-42
Podmiot publikujący Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wytworzył
Karolina Włodarczyk-Całus - Oddział Administracyjny 2016-11-30
Publikujący
Tomasz Błaut - Administrator
2016-12-01 09:13
Modyfikacja
Tomasz Błaut - Administrator
2016-12-13 14:14
KONTAKTY