Mr Graeme Booth przedstawi firmę SIEMENS oraz badania

Transkrypt

Mr Graeme Booth przedstawi firmę SIEMENS oraz badania
Instytut Maszyn Cieplnych Politechniki
Częstochowskiej zaprasza
19 września 2007 na otwarte seminarium
naukowe, na którym:
Mr Graeme Booth
przedstawi firmę SIEMENS oraz badania
prowadzone w zakresie modelowania
numerycznego turbin gazowych.
w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w budynku głównym
Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechniki Częstochowskiej o godzinie 17.00.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

Podobne dokumenty