RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO Regulamin

Transkrypt

RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO Regulamin
RYBNICKI KLUB JU JITSU SPORTOWEGO
Regulamin Zawodów Realnej Samoobrony
1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz zasad
fair play.
2. W zawodach biorą udział zawodnicy zgłoszeni przez trenerów danych klubów.
3. Trenerzy danych Klubów odpowiadają za bezpieczeństwo swoich podopiecznych.
4. Obowiązuje strój sportowy w zależności od danej dyscypliny lub sztuki walki.
5. Każdy zawodnik dokonuje opłaty startowej.
6. Organizator zawodów zapewnia opiekę przed medyczną.
7. Organizator zawodów nie odpowiada, za rzeczy zagubione podczas zawodów.
8. Każdy z uczestników musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do brania udziału w powyższych zawodach oraz zgodę opiekunów prawnych.
9. W przypadku naruszenia zasad fair play oraz bezpieczeństwa dany zawodnik decyzją
sędziego głównego zostaje wykluczony z zawodów.
10. Pisemny protest złożyć może tylko Trener lub osoba odpowiedzialna za zawodników
z danego Klubu lub Stowarzyszenia.
11. W przypadku sytuacji niewyjaśnionych w trakcie zawodów decyzje o wygranej
podejmuje główny sędzia zawodów.
12. Organizator zawodów zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zawodów.
opracował: Mariusz Wowra
wykonał: Mariusz Wowra
RYBNICKI KLUB
JU JITSU SPORTOWEGO
ul. Dąbrówki 21a/15
44-210 RYBNIK
PREZES mgr Mariusz Wowra
tel. kom. 0 667 400 669
www.jujitsu.rybnik.pl
[email protected]
NIP 642 303 15 83
KONTO BANKOWE
REGON 240833234
28 1060 0076 0000 3200 0126 9834