Lista szkół - praktyki pedagogiczne dla studentów UMK

Transkrypt

Lista szkół - praktyki pedagogiczne dla studentów UMK
zał. nr 1
Lista szkół - praktyki pedagogiczne dla studentów UMK
adres
ul. Legionów 210, 87-100 Toruń
ul. Łąkowa 13, 87-100 Toruń
Dobrzejewice 57 a, 87-123
Dobrzejewice
Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach
Rzęczkowo 59
Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie
ul. Turystyczna 19, 87-100 Toruń
Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu
ul. Szkolna 38, Brzozówka, 87-123
Dobrzejewice
Szkoła Podstawowa w Brzozówce
ul. Hallera 79, 87-100 Toruń
Szkoła Podstawowa nr 14 w ZS nr 14 Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Tony'ego Halika w ZS ul. Włocławska 237/239, 87-100
nr 34 w Toruniu
Toruń
Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Dobrzejewice 57B, 87-123
Dobrzejewicach
Dobrzejewice
Szkolna 4, 87-126 Obrowo
Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Obrowie
Rzęczkowo 59
Gimnazjum w ZS w Rzęczkowie
l.p. Nazwa szkoły
1 Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu
2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu
3
4
5
6
7
8
9
10
11
imię i nazwisko dyrektora
Lidia Stupak - Komorowska
Anna Karaś
telefon
56 66 00 380
56 623 12 14
Renata Nowakowska
Małgorzata Jaśkiewicz
Anna Czarnowska
56 678-67-76
56 678-15-91
56 648-69-29
Anna Koźlikowska
Elżbieta Małecka
56 678 67 79
56 652-05-39
Beata Jędrzejewska
56 62 29 262
Janusz Iwański
Artur Affelt
Małgorzata Jaśkiewicz
56 674-46-15
56 67 47 030
56 678-15-91
ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka
ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Toruń
ul. Hallera 79, 87-100 Toruń
ul. Włocławska 237/239, 87-100
Toruń
pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
Andrzej Walczyński
Bożena Wysota
Elżbieta Małecka
56 678 13 07
56 655 12 96
56 652-05-39
Beata Jędrzejewska
Andrzej Drozdowski
56 62 29 262
(56) 622-27-33
ul. Słowackiego 1, 86-200 Chełmno
ks. Janusz Rempalski
56 686 32 73
ul. Słowackiego 1, 86-200 Chełmno
18 Katolickie Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie
X Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 10 w
pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
19 Toruniu
ks. Janusz Rempalski
56 686 32 73
Andrzej Drozdowski
(56) 622-27-33
12 Gimnazjum w Zespole Szkół w Górsku
13 Gimnazjum nr 24 w ZS nr 24 w Toruniu
14 Gimnazjum nr 14 w ZS nr 14 w Toruniu
15 Gimnazjum nr 34 w ZS nr 34 w Toruniu
16 Gimnazjum nr 11 w ZS nr 10 w Toruniu
Katolickie Gimnazjum Księży Pallotynów w
17 Chełmnie