Więcej informacji... - Prokuratura Okręgowa w Legnicy

Transkrypt

Więcej informacji... - Prokuratura Okręgowa w Legnicy
3 Ds. 408/13
10.12.2013 r.
PODALI NASTOLATKOM ŚRODKI PSYCHOTROPOWE,
A POTEM WYKORZYSTALI JE SEKSUALNIE
Prokuratura Rejonowa w Głogowie skierowała akt oskarżenia
przeciwko 24- i 33-latkowi, którzy podstępem zwabili do domu dwie
nastolatki (15 i 16 lat), podali im napoje ze środkiem psychotropowym,
a gdy dziewczyny doprowadzone zostały do stanu nieprzytomności,
wykorzystali je seksualnie.
Do zdarzenia doszło 8 czerwca 2013 r. Po południu obie
dziewczyny poszły na festyn z okazji Dni Głogowa. Razem z nimi poszedł
skoligacony z jedną z pokrzywdzonych 24-latek. Ww. kupił dziewczynom
piwo.
Zadzwonił
zaproponowali
też
po
drugiego
oskarżonego.
aby
z
nastolatkom,
poszły
nimi
Obaj
mężczyźni
do
mieszkania
ich znajomego, aby się ogrzać. Jednocześnie zobowiązali się, że za pół
godziny
odprowadzą dziewczyny
do domu. Pokrzywdzone
przystały
na tę propozycję.
W mieszkaniu należącym do osoby na co dzień zażywającej
m.in. silny lek psychotropowy przechowywany w reklamówce przy łóżku,
starszy z oskarżonych (obaj znali działanie leku i reakcje organizmu
człowieka
na
połączenie
go
z
alkoholem)
dosypał
środek
obu
pokrzywdzonym do podanego im piwa oraz innych napojów.
Po wypiciu alkoholu zmieszanego z lekiem pokrzywdzone źle
się poczuły. Obie wymiotowały. Początkowo były tylko senne, później
jednak naprzemiennie traciły przytomność, którą każda z nich odzyskiwała
na chwilę w różnym okresie. W czasie, gdy młodsza z dziewczyn chciała
zadzwonić po pogotowie 24-latek stał się wobec niej agresywny. Zabrał
jej telefon. Mężczyźni przetrzymywali dziewczyny w mieszkaniu wbrew
ich
woli,
a
gdy
te
w
końcu
zasnęły,
a
następnie
obudziły
się,
lecz były odurzone działaniem środka psychotropowego, rozebrali je,
a następnie obaj wykorzystali seksualnie.
2
Pokrzywdzone
przetrzymywano
w
mieszkaniu
od
godzin
wieczornych 8 czerwca do późnego wieczora dnia następnego. Przez ten
czas prosiły oskarżonych, aby je wypuścili, jednak ci odmawiali twierdząc,
iż
są
w
złym
stanie.
Dopiero
w
godzinach
wieczornych
starszej
z dziewczyn udało się zadzwonić na Policję. Gdy oskarżeni zorientowali się,
że
ta
powiadomiła
organy
ścigania
pozwolili
małoletnim
opuścić
mieszkanie.
Przeprowadzone
w
śledztwie
badania
nie
pozostawiły
wątpliwości, iż wobec małoletnich, w tym jednej poniżej 15 roku życia,
zastosowano przemoc seksualną, że wcześniej podano im silny środek
psychotropowy oraz że pozbawiono je wolności.
Obu oskarżonych zatrzymano i tymczasowo aresztowano.
Z dotyczących wymienionych opinii seksuologicznych wynika,
iż
u
m.in.
obu
na
mężczyzn
skutek
stwierdzono
uzależnienia
od
zaburzenia
alkoholu,
seksualne
narkotyków
powstałe
i
środków
psychoaktywnych. Ustalono, że oskarżeni mają też silną tendencję
do stosowania przemocy fizycznej i szukania kontaktu seksualnego
z „pijanym/naćpanym” partnerem jako obiektem mniej doświadczonym
seksualnie,
a
przez
to
mniej
krytycznym
wobec
ich
sprawności
i umiejętności seksualnych, a przez to mniej zagrażającym poczuciu
własnej wartości.
Obaj oskarżeni zarzucanych im czynów dopuścili się w związku
z zaburzeniami seksualnymi. W czasie ich popełnienia byli poczytalni.
Zarówno 24-, jak i 33-latek byli wcześniej wielokrotnie karani,
w tym za przestępstwa z użyciem przemocy, takie jak rozboje i pobicia,
czy groźby. 24-latek odpowie w warunkach recydywy pojedynczej,
zaś 33-latek w warunkach recydywy wielokrotnej. Ww. zakład karny
opuścił 29 maja br. Już 8 czerwca dopuścił się kolejnego przestępstwa.
Gwałt na osobie małoletniej popełniony wspólnie z inną osobą
i dodatkowo połączony z pozbawieniem wolności jest zbrodnią, za którą
grozi od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.
Od czerwca 2010 r. sąd skazując sprawcę na bezwzględną
3
karę
pozbawienia
wolności
(bez
warunkowego
zawieszenia)
za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej popełnione w związku
z zaburzeniami preferencji seksualnych - a takich zbrodni dopuścili się
oskarżeni - może orzec umieszczenie sprawcy, już po odbyciu tej kary
w zakładzie zamkniętym, albo skierować go na leczenie ambulatoryjne
w
celu
przeprowadzenia
zmierzających
do
terapii
zapobieżenia
farmakologicznej lub
ponownemu
psychoterapii,
popełnieniu
takiego
przestępstwa, w tym w szczególności do obniżenia zaburzonego popędu
seksualnego.
Sprawę rozpozna Sąd Okręgowy w Legnicy.

Podobne dokumenty