Maryja jest Bożą Rodzicielką, bo jest Matką Jezusa, który nie

Transkrypt

Maryja jest Bożą Rodzicielką, bo jest Matką Jezusa, który nie
Maryja jest Bożą Rodzicielką, bo jest Matką Jezusa, który nie przestając być Bogiem,
stał się także człowiekiem. Dosłownie mówiąc, Maryja jest Bożo-ludzką Rodzicielką. Może to
brzmieć bardzo górnolotnie, ale przecież w tym rodzicielstwie Maryi, wszystko jest niezwykłe.
Choćby samo człowieczeństwo Boga, bo dlaczego On chciał stać się człowiekiem? Może
dlatego, żeby nas nauczyć żyć, żyć miłością… I w tej lekcji miłości uczestniczy Maryja. Ona
pokazuje w scenie zwiastowania jak zawsze należy odpowiadać na Boże propozycje: „Niech
mi się stanie według Twego słowa” (Łk 2, 38).
A dlaczego Bóg pytał się o zgodę dziewczyny z Nazaretu? „BO CZŁOWIEK RAZ
OBDARZONY PRZEZ BOGA WOLNOŚCIĄ NIGDY JUŻ NIE MIAŁ BYĆ
POZBAWIONY MOŻNOŚCI DOKONYWANIA WYBORÓW”. Bóg z miłości szanuje naszą
wolność, dlatego czeka na zgodę Maryi, żeby została Matką Boga.
Dziękując za ten wybór, za Maryjne „FIAT”, otrzymała tytuł nie tylko Matki Chrystusa,
ale Matki Boga, który zbawił świat.
Zadanie: Maryja zgodziła się na coś niezwykłego a z drugiej strony coś tak pięknego i
naturalnego. Zgodziła się na nowe życie pod swym sercem. Ofiaruj dzisiejszy trud nauki,
studiów, pracy w intencji matek, które nie chcą przyjąć daru rodzicielstwa. Wrzuć zdjęcie jak
pracujesz, studiujesz, uczysz się itp. (#roratygorkowe2015)

Podobne dokumenty