wyniki w pliku pdf

Transkrypt

wyniki w pliku pdf
Stargard Szczeciński, dn. 23.05.2011r.
PROTOKÓŁ
Dotyczy: wyboru oferty na przeprowadzenie kursu kadry i płace
W związku z realizowanym Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Integracja społeczna
w powiecie stargardzkim” złożono zapytanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia kursu
kadry i płace. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronach internetowych:
www.integracja.stargard.pl, www.pcpr.stargard.pl oraz w bip.pcpr.stargard.pl. Termin
składania ofert wyznaczono do dnia 20.05.2011r. do godz. 12.
W odpowiedzi na zapytanie ofertę złożyło dziesięć podmiotów:
Kryterium wyboru wykonawcy: cena.
Lp.
Nazwa i adres jednostki
1.
Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości –
Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88 – 430 Janowiec Wlkp
2.
BLUE HOUSE S. C. Anna Giniewicz i Sławomir Krakowski,
Plac Wolności 6, 78 – 400 Szczecin
3.
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. Z o. o., al.
Wojska Polskiego 69, 70 – 478 Szczecin
4.
Ośrodek Kształcenia Kursowego RENOMA" - Piotr Jezierski,
ul. Bornholmska 92, 73-110 Stargard Szczeciński
5.
Centrum Kształcenia i Doradztwa DELVE, ul. Celna 1,
70 - 644 Szczecin
6.
Centrum Edukacyjne „OMNIBUS” Małgorzaty Starzyńskiej,
os. Zachód A5, 73 – 110 Stargard Szczeciński
7.
Ośrodek Kształcenia OMNIA, al. Wojska Polskiego 63,
70 – 476 Szczecin
8.
Centrum Doradztwa i Kształcenia „ARMADA” S.C.,
ul. Druckiego – Lubeckiego 1A, 71 – 656 Szczecin
Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
9.
Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne im. Prof.
Henryka Mierzejewskiego, ul. Hoża 6, 71 – 699 Szczecin
10.
POLKADR Grupa Konsultingowa, ul. Monte Cassino 18A,
70 - 467 Szczecin
W dniu 23.05.2011r. rozpatrzone zostały oferty.
Najkorzystniejszą ofertę na przeprowadzenie kursu kadry i płace złożyła Europejska
Akademia Handlu i Przedsiębiorczości – Robert Staluszka.
Agata Grabiec – koordynator projektu PCPR
Aneta Urbańska – pracownik ds. obsługi finansowej
Alicja Warych – pracownik socjalny
Małgorzata Wesołowska-Szelak – pracownik socjalny
Projekt systemowy „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja