DKC 3711

Transkrypt

DKC 3711
DKC 3711
Bardzo wysoki plon
na każdym polu!
FAO 250
Rejestracja: Austria,
Czechy 2012, w badaniach
rejestrowych w Polsce
Hodowla: Monsanto
MORFOLOGIA I GENETYKA
Polecana na:
•Liczba rzędów w kolbie: 14–18
•Liczba ziaren w rzędzie: 30–40
•MTZ: 300 g
•Wysokość roślin: średniowysokie
•Osadzenie kolb: średniowysokie
Kierunek użytkowania: ziarno
Dodatkowe przeznaczenie: bioetanol
Typ mieszańca: pojedynczy
Typ ziarna: dent
Typ kolby: flex
•Wzrost początkowy: dobry
•Tolerancja na suszę: dobra
•Stay green: bardzo dobry
•Dry-down: bardzo dobre
ZDROWOTNOŚĆ
•Fusarium: + + +
•Głownia guzowata kolb: + + +
•Omacnica prosowianka: + +
WYNIKI PLONOWANIA:
Doświadczenia rejestrowe COBORU (pierwszy rok badań rejestrowych),
plon ziarna w % wzorca, 2012 r.
DKC 3711
108% wzorca
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU, grupa średnio późna, 2012 r.
ILOŚĆ WYSIEWU tys. szt./ha
•Ziarno: 75–85
•Kiszonka: –
3.
4.
1.
WYMAGANIA GLEBOWE
•mniejsze
2.
Lp.
Stacja doświadczalna
1.
Głubczyce
plon dt/ha
% wzorca
wilgotność, %
143,2
107,4
24,8
2.
Skołoszów
162,7
109,9
22,8
3.
Smolice
153,8
109,2
23,1
4.
Śrem
144,5
102,4
22,2
KUKURYDZA
PROFIL AGRONOMICZNY
• wysokie i stabilne plonowanie w różnych warunkach, zarówno
na polach o niższych, jak i najwyższych potencjałach plonowania
• bardzo dobrze oddaje wodę (dry-down) w końcowym etapie
dojrzewania
• wysoka zdrowotność, bardzo wysoka tolerancja na porażenie
Fusarium łodyg, niskie porażenie Helmithosporium
• mocny stay green, można ją długo zostawić na polu
• nie łamie się, nie wylega, łatwo się suszy
Grupa Osadkowski | Katalog agrotechniczny 2013
Zalety:
19

Podobne dokumenty