Deweloperów - Małopolskie Centrum Budownictwa

Transkrypt

Deweloperów - Małopolskie Centrum Budownictwa
Kraków, 4.06.2014 r.
OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM
BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO
DLA DEWELOPERÓW
Szanowni Państwo,
Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (MCBE) jest
ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki, mającą charakter centrum uczelnianego prowadzącego działalność
usługową, doradczą, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie transferu
technologii, przedsiębiorczości i stymulowania innowacyjności w obszarze
budownictwa
energooszczędnego.
Małopolskie
Centrum
Budownictwa
Energooszczędnego stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe, szkoleniowe,
ekspozycyjne,
wspierające
rozwój
nowych
technologii
związanych
z budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.
W ostatnich latach znacznie zwiększyło się zainteresowanie budownictwem
niskoenergetycznym oraz dopłatami, które można uzyskać na budowę
energooszczędnych domów.
Zgodnie z nowelizacją do ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 (Dz.
U. z 2007 r. Nr. 191, poz. 1373) każdy budynek oddawany do użytku, podlegający
zbyciu lub wynajmowi musi mieć ustaloną w formie świadectwa charakterystyki
energetycznej jego charakterystykę energetyczną, określającą wielkość energii
wyrażoną w kWh/(m2a) niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych
z użytkowaniem budynku.
Biorąc pod uwagę współpracę z Deweloperami Małopolskie Centrum
Budownictwa Energooszczędnego przygotowało dla Państwa zakres usług
oferowanych przez MCBE:
 Wsparcie w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych w ramach
interdyscyplinarnych
projektów
z
zakresu
budownictwa
energooszczędnego;
 Opracowanie innowacyjnych przedsięwzięć mających na celu wdrożenie
energooszczędnych technologii w budownictwie niskoenergetycznym;
 Wykonywanie ekspertyz, analiz oraz prac zleconych:
o analizy efektywności energetycznej;
o audyty energetyczne;
o charakterystyki efektywności energetycznej;
o badania szczelności powietrznej budynków;
o badania mikroklimatu wnętrz;
o badania współczynnika przewodzenia ciepła przegród budowlanych;
o badania termowizyjne rejestrujące miejsca występowania wad
termicznych w budynkach.
 Doradztwo techniczne w zakresie efektywności energetycznej, rozwiązań
instalacyjnych źródeł ciepła, w tym źródeł odnawialnych;
 Wykonywanie symulacji cieplnych budynków w programie Design Builder;
 Analizy termicznych własności konstrukcji budowlanych z mostkami
cieplnymi oraz mostkami dyfuzji pary wodnej za pomocą programy
Antherm;
 Analizy dynamicznych cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych
wykonywane w programie WUFI;
 Projektowanie budynków pasywnych w specjalistycznym programie
komputerowym PHPP;
 Wykonywanie symulacji projektowych w budownictwie pasywnym za
pomocą programu Trnsys.
Nadrzędnym celem aktywności Małopolskiego Centrum Budownictwa
Energooszczędnego jest pomoc w osiągnięciu efektywności energetycznej
w projektowanych i istniejących obiektach budowanych.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszego wsparcia. Gwarantujemy pełen
profesjonalizm oraz wysoką jakość oferowanych usług.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:
Joanna Lasek
Broker MCBE
e-mail: [email protected]
tel. kom.: +48 797 401 110
Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
ul. Szlak 65/207, 31-153 Kraków
Uwaga! MCBE posiada pewną pulę pieniędzy przeznaczoną na realizację zleceń
objętą dofinansowaniem z Unii Europejskiej.