Uwodzi temperamentem!

Transkrypt

Uwodzi temperamentem!
ES Scarlett
ODMIANA POPULACYJNA RZEPAKU OZIMEGO,
ŚREDNIO WCZESNA
Wysoki potencjał plonotwórczy nieustępujący
odmianom mieszańcowym
Wysokie zaolejenie
Dobra zdrowotność roślin
Dobra odporność na wyleganie
Niska zawartość glukozynolanów
Polecana do uprawy na terenie całego kraju
Hodowca: Euralis Semences
Uwodzi temperamentem!
SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O. | ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
ES Scarlett
odmiana
ozima, populacyjna
rejestracja w Polsce
2013 r.
plon w stosunku do wzorca
109% wzorca (COBORU 2012*)
Uwodzi temperamentem!
zawartość tłuszczu w nasionach 47,2% s.m. nasion**
zawartość glukozynolanów 10,8 μmol na 1 g nasion** (niska)
wczesność dojrzewania średnio wczesne
zimotrwałość
średnia-dobra
podatność na choroby
mało podatna (na suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową, czerń
krzyżowych, szarą pleśń)
wysokość roślin średnia-niska
podatność na wyleganie mała (17%*)
zalecana ilość wysiewu 60-65 nasion/m2 (600-650 tys. nasion/ha)
* wzorzec (średnia plonowania 21 odmian populacyjnych badanych w doświadczeniach PDOiR w roku 2012)
** średnia wyników COBORU z lat 2010-2012
PODATNOŚĆ NA CHOROBY
Odmiana ES Scarlett charakteryzuje się niską podatnością na choroby grzybowe. Jak wykazują wyniki obserwacji
przeprowadzonych w latach 2010-2012, średnie porażenie roślin przez poszczególne choroby kształtowało się
następująco:
• zgnilizna twardzikowa – 6%
• czerń krzyżowych – 6,2 %
• sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń – 4%
PROFIL WCZESNOŚCI:
CHARAKTERYSTYKA AGRONOMICZNA:
Wysokość
roślin
późne
Wczesność
dojrzewania
wysoki
wczesny
średnio
wczesne
średniowczesny
wczesne
średniowysoki
– niski
start
wiosenny
elongacja
pąkowanie
kwitnienie
dojrzewanie
niski
późny
Doświadczenia rozpoznawcze (CCA) 2013
Rejon I
2 lokalizacje:
Białogard, Karżniczka
104%
I
II
Średnie plonowanie 2013
Wzorzec: 47,3dt/ha
(Chagall, Monolit, Visby, Artoga)
ES Scarlett – 46,5dt/ha
(rel. 98%)
Rejon II
107%
1 lokalizacja
Wrócikowo
III
Rejon III
97%
4 lokalizacje
Śrem, Kościelna W.,
Chrząstowo, Głębokie
IV
105%
Region IV
3 lokalizacje
Sulejów, Kawęczyn, Bezek
V
97%
Region V
3 lokalizacje
Tomaszów B., Tarnów,
Głubczyce
Źródło: wyniki doświadczeń rozpoznawczych, COBORU 2013.
VI
98%
Region VI
2 lokalizacja
Kochcice, Przecław