Ceracotto

Transkrypt

Ceracotto
Ceracotto
Wosk pielęgnacyjny do kamienia
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Właściwości
Środek pielęgnacyjny na bazie specjalnego wosku zawierającego rozpuszczalniki.
Wypełnia pory, odpiera wodę, zapobiega osadzaniu się brudu, odporny na zmywanie,
antypoślizgowy. Powłoka woskowa uzyskuje połysk poprzez polerowanie. Ceracotto
można rozcieńczyć impregnatorem do kamienia Impranem, co powoduje, że zawartość
wosku zostaje dopasowana do chłonności podłogi i nie dochodzi do jego przedozowania.
Skład
Benzyna lakowa, woski, oleje pielęgnacyjne.
Obszar zastosowania
Chłonne, odporne na rozpuszczalniki podłogi z betonu poddanego obróbce,
cegły-cotto, cegły glinianej, piaskowca, łupków.
Sposób użycia
Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie palić.
Produktu nie wylewać do ścieków.
Pielęgnacja woskiem:
Pojemnik wstrząsnąć przed użyciem! Wosk nie rozcieńczony lub rozcieńczony
z Impranem nałożyć na umytą podłogę i rozprowadzić cienką warstwą mopem.
W przypadku podłóg chłonnych wymagane jest nałożenie drugiej warstwy.
Polerowanie:
Po ok.1 godzinie należy wypolerować wyschnięty,
matowy film woskowy i w ten sposób uzyskać połysk.
07.09.2006
13.11.2007
Pielęgnacja
kamienia
Zużycie na m²
Pielęgnacja woskiem: 40-60 ml w zależności od chłonności
R 10
R 65
szkodliwy
w koncentracie
Opakowanie
10 L kanister blaszany
niebezpieczny dla
środowiska
Łatwopalny.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku
połknięcia.
R 66
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie
skóry.
R 67
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
R 51/53
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
S 24
Unikać zanieczyszczenia skóry.
S 51
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S 61
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą
charakterystyki.
S 62
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć
porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.
Zawiera benzynę lakową.
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy
1999/44/WE Art. 1!
Art.-Nr. j 21 02 60
Stopień lepkości zależy od
temperatury
www.kiehl-zegarski.pl
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
niewłaściwego stosowania produktu!

Podobne dokumenty