Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów w roku

Transkrypt

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów w roku
Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów w roku szkolnym 2016/2017
Lp.
1.
2.
3.
4.
Data
16. 09. 2016
godz. 15.30
Spotkania
z rodzicami uczniów klas I, II, III
27. 10. 2016
godz. 16.00
z rodzicami uczniów klas I, II, III
12. 01. 2017
godz. 16.00
z rodzicami uczniów klas I, II, III
06.04.2017
godz.16.00
z rodzicami uczniów kl. I, II
Odpowiedzialny
dyrektor, wicedyrektor , nauczyciele
wychowawcy, pedagog,
nauczyciel wdż
dyrektor, wicedyrektor , nauczyciele
wychowawcy,
dyrektor, wicedyrektor , nauczyciele
wychowawcy,
dyrektor, wicedyrektor , nauczyciele
wychowawcy

Podobne dokumenty