Trump XL - Medi-Sept

Transkrypt

Trump XL - Medi-Sept
Trump XL
Płynny detergent do mycia naczyń
w zmywarkach przemysłowych
• Znajduje zastosowanie we wszystkich typach maszyn
zmywających, charakteryzuje się wysoką zdolnością
mycia.
• Nieszkodliwy dla środowiska dzięki wyważonej
formule chemicznej; elektroniczne urządzenie
sterujące gwarantuje stosownie do potrzeb dozowanie
produktu; kanister wykonany jest całkowicie
z polietylenu.
• Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9002.
Trump XL
Płynny detergent do mycia naczyń
w zmywarkach przemysłowych
Działanie produktu:
Myjące.
Stosowanie:
Sposób użycia:
Odkręcić nakrętkę, umieścić sondę w kanistrze, uruchomić zmywarkę; dozowanie produktu
odbywa się automatycznie.
Urządzenie dozujące:
J 302.
Dozowanie:
1 ÷ 4 ml/l.
Temperatura:
55 ÷ 65oC.
Czas działania:
40 ÷ 200 sek.
Zalecane środki ochronne:
Rękawice i okulary ochronne.
Środki bezpieczeństwa:
Przed użyciem produktu upewnij się czy wszyscy pracownicy zapoznali się z informacjami
umieszczonymi na etykiecie.
Dane ekologiczne:
Opakowanie:
Stan skupienia: płyn;
Kolor: jasnożółty;
Zapach: neutralny;
Skład: wodorotlenek sodu, EDTA;
Zdolność do biol. neutralizacji: ponad 90% według
WRMG UBA−Nr 0779 0241;
Wartość pH: 12,2 (1% roztwór);
Ciężar właściwy: 1,27.
Karton: 4 kanistry z polietylenu × 5 l,
oraz 20 litrowy kanister z polietylenu.
Polietylen daje się zneutralizować. Przy spalaniu
nie wydziela gazów trujących, przy składowaniu
nie zanieczyszcza wód gruntowych.
Warunki Przechowywania:
Przechowywać w temp. pomiędzy 10oC a 35oC.
Nie mieszać z żadnym innym produktem.
CSTRUMPXL/P/021202/PL
Dopuszczony do stosowania w zakładach przetwórstwa spożywczego atestem PZH nr HŻ 12475/93
Ecolab Sp. z o.o.
30-504 Kraków; ul. Kalwaryjska 69
tel.: 012/26 16 100; fax: 012/26 16 101
www.ecolab.com