CENNIK ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PREZEZ DZIAŁ SPRZEDAŻY

Komentarze

Transkrypt

CENNIK ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PREZEZ DZIAŁ SPRZEDAŻY
Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 2/2012 Prezesa
Zarządu z dnia 28 grudnia 2012 r.
CENNIK ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PREZEZ DZIAŁ SPRZEDAŻY MIEJSKIEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.Z O.O. , 62-600 KOŁO, UL.ENERGETYCZNA 11.
Lp.
Rodzaj usługi
Jedn.
Cena netto
VAT
Cena brutto
miary
23%
1
1.
2.
3.
2
Za wydanie informacji o jakości wody
przeznaczonej do spożycia
3
1 egz.
Za dokonanie odbioru i plombowania
wodomierza jako podlicznika
szt.
Za dokonanie zdemontowania
wodomierza na okres zimy
szt.
4
5
6
16,50
3,80
20,30
47,62
10,95
58,57
38,30
8,81
47,11
Za montaż wodomierza po okresie
zimowym wraz z oplombowaniem
szt.
56,92
13,09
70,01
Za dokonanie rozplombowania
wodomierza i ponowne jego
zaplombowanie
szt.
76,60
17,62
94,22
Za wymianę uszkodzonego wodomierza z
winy odbiorcy
szt.
Wycena
indywidualna
Za montaż nowego wodomierza jako
podlicznika wraz z oplombowaniem
szt.
66,23
15,23
81,46
Za wymianę istniejącego wodomierza –
podlicznika wraz z oplombowaniem
szt.
56,92
13,09
70,01
9.
Zakręcenie dopływu wody
szt.
25,88
5,95
31,83
10.
Za odcięcie wody i inne usługi
szt.
Wycena
indywidualna
4.
5.
6.
7.
8.