MultiCellink ISDN Bramka jako modem SMS Opis

Transkrypt

MultiCellink ISDN Bramka jako modem SMS Opis
MultiCellink ISDN
Bramka jako modem SMS
Opis funkcji
Modem SMS to dodatkowa funkcjonalność bramki MultiCellink, która poza realizacją połączeń głosowych, usługi faksu czy
transmisji danych pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS. Funkcja ta umożliwia użytkownikowi tworzenie
zaawansowanych systemów opartych na technologii GSM.
Zastosowanie
Możliwe zastosowania funkcjonalności modemu SMS:
Komunikacja SMS między klientami lub pracownikami firmy znajdującymi się w terenie, a infrastrukturą wewnętrzną firmy
(wymaga dedykowanego oprogramowania) - np. komunikacja z kierowcami samochodów w firmie transportowej
Integracja z firmową centralą abonencką PABX, umożliwiając użytkownikom na przesyłanie wiadomości na telefony
komórkowe w podobny sposób jak wiadomości przesyłane między telefonami systemowymi w ramach infrastruktury PABX
Podłączenie modemu SMS do sterownika PLC umożliwiając sterowanie i zarządzanie sterownikiem wiadomościami SMS.
Sterowanie wyniesionymi urządzeniami systemów alarmowych i systemów monitoringu
Opis działania
Komunikacja z modemem odbywa się za pomocą komend AT poprzez port komunikacyjny RS232. Sterowanie wiadomościami
®
SMS w najprostszej postaci można przeprowadzić za pomocą popularnej aplikacji HyperTerminal dostępnej w środowisku MS
Windows. Wszystkie wiadomości SMS przychodzące z sieci GSM na modem kierowane są bezpośrednio na port RS232.
Składnia poleceń wymagana dla wysłania SMS oraz format odebranej wiadomości SMS zostały szerzej opisane w dalszej części
dokumentu.
Komputer PC przedstawiony na zaprezentowanym poniżej rysunku, może zostać zastąpiony przez inny interfejs, jak np.
przemysłowe sterowniki PLC, system monitoringu i zbierania informacji o alarmach, interfejs centrali PABX, itp.
Port komunikacyjny
Port komunikacyjny w bramce MultiCellink występuje jako złącze szeregowe w standardzie RS232 (gniazdo żeńskie), gniazdo 9
stykowe typu SUB-D. Poziomy sygnałów zgodne ze standardem RS232.
Data: 12-03-2013. Rev: 2.1
BD Consult Polska Sp. z o.o.
ul. Struga 44
70-784 Szczecin
tel.: +48 91 46 28 157
faks: +48 91 46 40 494
web: www.bdconsult.pl