PLAN ZAJĘĆ W KL II (zaocznej) KURS R3, ROLNIK, semestr I

Transkrypt

PLAN ZAJĘĆ W KL II (zaocznej) KURS R3, ROLNIK, semestr I
PLAN ZAJĘĆ W KL II (zaocznej) KURS R3, ROLNIK, semestr I (jesienny) 2015/2016 (plan może ulec zmianie)
Piątek 18 IX
1. Prow. dz. gosp. w rol.
2. Prow. dz. gosp. w rol.
3. Prow. dz. gosp. w rol.
4. Produkcja roślinna
5. Produkcja roślinna
6. Produkcja roślinna
Piątek 23 X
1. Technika w rolnictwie
2. Technika w rolnictwie
3. J. angielski zaw.
4. J. angielski zaw.
5. Produkcja roślinna
6. Produkcja roślinna
Piątek 27 XI
1. J. angielski zaw.
2. J. angielski zaw.
3. J. angielski zaw.
4. Technika w rolnictwie
5. Produkcja roślinna
6. Produkcja roślinna
Piątek 8 I
1. Technika w rolnictwie
2. Technika w rolnictwie
3. J. angielski zaw.
4. J. angielski zaw.
5. Produkcja roślinna
6. Produkcja roślinna
Zjazd I
Sobota 19 IX
1. Zajęcia praktyczne PP, JR
2..Zajęcia praktyczne
3. Zajęcia praktyczne
4. Zajęcia praktyczne
5. Zajęcia praktyczne
6. Produkcja zwierzęca
7. Produkcja zwierzęca
8. Produkcja zwierzęca
9. Produkcja zwierzęca
Zjazd IV
Sobota 24 X
1. Zajęcia praktyczne PP, JR
2 Zajęcia praktyczne
3. Zajęcia praktyczne
4. Produkcja roślinna
5. Produkcja roślinna
6. Produkcja roślinna
7. J. angielski zaw
8. J. angielski zaw
9. J. angielski zaw
Zjazd VII
Sobota 28 XI
1. Produkcja roślinna
2. Produkcja roślinna
3. Zajęcia praktyczne PP, JR
4. Zajęcia praktyczne
5. Zajęcia praktyczne
6. Zajęcia praktyczne
7. J. angielski zaw.
8. J. angielski zaw.
9. J. angielski zaw.
Zjazd X
Sobota 9 I
1. Prow. dz. gosp. w rol.
2. Prow. dz. gosp. w rol.
3. Prow. dz. gosp. w rol.
4. Prow. dz. gosp. w rol.
5. Zajęcia praktyczne PP, JR
6. Zajęcia praktyczne PP, JR
7. Zajęcia praktyczne PP, JR
8. Zajęcia praktyczne PP, JR
9. Zajęcia praktyczne PP, JR
Piątek 25 IX
1. Prow. dz. gosp. w rol.
2. Prow. dz. gosp. w rol.
3. Technika w rolnictwie
4. Technika w rolnictwie
5. Produkcja roślinna
6. Produkcja roślinna
Piątek 6 XI
1. Prow. dz. gosp. w rol.
2. Prow. dz. gosp. w rol.
3. Technika w rolnictwie
4. Technika w rolnictwie
5. Produkcja roślinna
6. Produkcja roślinna
Piątek 4 XII
1. Prow. dz. gosp. w rol.
2. Prow. dz. gosp. w rol.
3. Technika w rolnictwie
4. Technika w rolnictwie
5. Produkcja roślinna
6. Produkcja roślinna
Zjazd II
Sobota 26 IX
1. Prow. dz. gosp. w rol.
2. Prow. dz. gosp. w rol.
3. Zajęcia praktyczne PP, JR
4. Zajęcia praktyczne
5. Zajęcia praktyczne
6. Zajęcia praktyczne
7. Produkcja zwierzęca
8. Produkcja zwierzęca
9. Produkcja zwierzęca
Zjazd V
Sobota 7 XI
1. Prow. dz. gosp. w rol.
2. Prow. dz. gosp. w rol.
3. Zajęcia praktyczne PP, JR
4. Zajęcia praktyczne
5. Zajęcia praktyczne
6. Zajęcia praktyczne
7. Produkcja zwierzęca
8. Produkcja zwierzęca
9. Produkcja zwierzęca
Zjazd VIII
Sobota 5 XII
1. Prow. dz. gosp. w rol.
2. Prow. dz. gosp. w rol.
3. Zajęcia praktyczne PP, JR
4. Zajęcia praktyczne
5. Zajęcia praktyczne
6. Zajęcia praktyczne
7. Produkcja zwierzęca
8. Produkcja zwierzęca
9. Produkcja zwierzęca
Piątek 2 X
1. J. angielski zaw.
2. J. angielski zaw.
3. J. angielski zaw.
4. Produkcja roślinna
5. Produkcja roślinna
6. Produkcja roślinna
Piątek 20 XI
1. Prow. dz. gosp. w rol.
2. Prow. dz. gosp. w rol.
3. Technika w rolnictwie
4. Technika w rolnictwie
5. Produkcja roślinna
6. Produkcja roślinna
Piątek 18 XII
1. Technika w rolnictwie
2. Technika w rolnictwie
3. J. angielski zaw.
4. J. angielski zaw.
5. Produkcja roślinna
6. Produkcja roślinna
Zjazd III
Sobota 3 X
1. J. angielski zaw.
2 J. angielski zaw.
3. Zajęcia praktyczne PP, JR
4. Zajęcia praktyczne PP, JR
5. Zajęcia praktyczne PP, JR
6. Produkcja zwierzęca
7. Produkcja roślinna
8. Produkcja roślinna
9. Produkcja roślinna
Zjazd VI
Sobota 21 XI
1. Zajęcia praktyczne PP, JR
2..Zajęcia praktyczne
3. Zajęcia praktyczne
4. Zajęcia praktyczne
5. Prow. dz. gosp. w rol.
6. Prow. dz. gosp. w rol.
7. Produkcja zwierzęca
8. Produkcja zwierzęca
9. Produkcja zwierzęca.
Zjazd IX
Sobota 19 XII
1. Prow. dz. gosp. w rol.
2. Prow. dz. gosp. w rol.
3. Zajęcia praktyczne PP, JR
4. Zajęcia praktyczne
5. Zajęcia praktyczne
6. Zajęcia praktyczne
7. Produkcja zwierzęca
8. Produkcja zwierzęca
9. Produkcja zwierzęca
J. ang. zaw. J. Laskowska – 20; Prod. roślinna – G. Głuszkowska - 30; Prod. zwierzęca – J. Seklecka-Tarka – 20; Tech. w rol. – I. Danielewski – 15; Prow. dział.gosp.
w rol.- M. Muraczewska– 25; Zajęcia praktyczne- A. Preliński, J. Rosiak- 40;