Regulamin rozrywek ligi amatorskiej tenisa stołowego

Transkrypt

Regulamin rozrywek ligi amatorskiej tenisa stołowego
Regulamin rozrywek
KRZESZOWICKA LIGA TENISA STOŁOWEGO
I. Organizator:
 Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
II. Cele:
 Popularyzacja tenisa stołowego,
 Kształtowanie aktywności sportowo – rekreacyjnej dorosłych,
 Zagospodarowanie wolnego czasu,
 Rywalizacja sportowa między zgłoszonymi zespołami.
III. Zasady regulaminowe:
Drużyna składa się minimum z 3 a maksymalnie z 5 zawodników zarejestrowanych przy
zgłoszeniu
1) Spotkania składają się z 9 gier indywidualnych i gry deblowej wg. schematu
A|X
B|X
C|X
B|Y
C|Y
A|Y
C|Z
A|Z
B|Z
gra deblowa
2) Rozgrywki toczą się do momentu rozegrania spotkań każdej ze zgłoszonych z każdą
(runda zasadnicza) oraz spotkań w rundzie rewanżowej według schematu ustalonego
na spotkaniu kierowników zespołów.
3) Tabela rozgrywek ustalana jest na podstawie zdobytych punktów (wygrana – 2pkt
remis – 1 pkt przegrana 0 pkt) stosunku zdobytych i straconych setów oraz stosunku
zdobytych i ustalonych punktów.
4) W zawodach nie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy aktualne uczestniczą
w rozgrywkach klubowych KOZTS.
IV. Zgłoszenia:
Termin zgłoszeń do 12.11.2014 r.
Adres zgłoszenia: [email protected] lub telefonicznie: 12/282–14–65 wew. 23
(w zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny, ewentualny skład drużyny)
Koszt uczestnictwa drużyny w rozgrywkach wynosi 7 zł/miesiąc od zgłoszonego zawodnika.
V. Postanowienia końcowe:
 Odpowiedzialny za prowadzenie rozgrywki sędzia główny Władysław Bulek - tel.
12/282 – 90 – 07,
 Rozgrywki prowadzone według postanowień niniejszego regulaminu,
 Dokładne terminy spotkań zostaną ogłoszone po zgłoszonych akcesów w późniejszym
terminie (po spotkaniu kierowników zespołów CKiS),
 W rozgrywkach mogą brać udział mieszkańcy gminy i miasta Krzeszowice,
 Rozpoczęcie rozgrywek nastąpi po zgłoszeniu min. 6 drużyn.