Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Transkrypt

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Chorzów, dnia 29.12.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - nr sprawy WR/538/2014
Zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego
prowadzonym w formie przetargu pisemnego pn.: „Wynajem autobusu wraz z kierowcą do
wykonania przewozu pasażerskiego – komunikacja zastępcza zlecana przez Centralną
Dyspozytornię Ruchu na czas usuwania zaistniałych awarii oraz zlecona przez Rejony na czas
wstrzymania ruchu tramwajowego z powodu prowadzonych planowych robót torowo –
sieciowych” – nr sprawy: WR/538/2014, Wykonawcą zamówienia wybrana została firma:
- dla części 2:
A21 Sp. z o.o.
ul. Jarzębinowa 58
44 - 240 Żory
z ceną oferty netto 377.299,99 zł.
Jednocześnie informujemy, że części 1, 3, 4 zamówienia decyzją Członków Zarządu
Tramwajów Śląskich S.A. zostają unieważnione - zgodnie z zastrzeżeniem zawartym
w Rozdziale 20 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podobne dokumenty