Protokół Nr XXXV

Transkrypt

Protokół Nr XXXV
Protokół Nr XXXV
W dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 w sali Powiatowego Ośrodka Sportu
Młodzieżowego w Pucku, ul. MDL 18 odbyła się XXXV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu
Puckiego z okazji XV-lecia Powiatu Puckiego..
Przewodniczący Rady Roman Czerwiński rozpoczął obrady wypowiadając formułę: „Otwieram
obrady XXXV sesji Rady Powiatu Puckiego IV kadencji”.
Po czym powitał radnych, zebranych gości oraz przedstawicieli Starostwa.
Porządek obrad:
1. Uroczyste rozpoczęcie sesji – przewodniczący Rady Powiatu Puckiego Roman Czerwiński.
2. Zarys historii Powiatu Puckiego – Wicestarosta Zygmunt Wiśniewski.
3. Osiągnięcia samorządu powiatowego 1999 – 2014 – członek Zarządu Powiatu Puckiego
Andrzej Sitkiewicz.
4. Wręczenie statuetek – Przyjaciel Powiatu Puckiego oraz nagród w konkursie plastycznym
„Powiat Pucki okiem młodego mieszkańca” – Starosta Pucki Wojciech Dettlaff.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Władysławowa.
7. Zakończenie uroczystości i poczęstunek.
W sali Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego licznie zebrali się zaproszeni goście:
wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski,
Annette Klein – konsul generalny Niemiec w Gdańsku, delegacje partnerskich powiatów z Trier
-Saarburg, Skuodas i Powiatu Gliwickiego, radni wszystkich kadencji, samorządowcy gmin
Powiatu Puckiego, dyrektorzy i prezesi instytucji oraz organizacji pozarządowych, nauczyciele oraz
pracownicy Starostwa Powiatowego w Pucku.
Najdawniejsze dzieje powiatu puckiego oraz dawnych starostów w swoim wystąpieniu przedstawił
wicestarosta pucki Zygmunt Wiśniewski a osiągnięcia ostatnich lat podsumował w prezentacji
członek Zarządu Powiatu Puckiego Andrzej Sitkiewicz.
Z okazji jubileuszu władze Powiatu Puckiego wyróżniły osoby, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju powiatu. Starosta Wojciech Dettlaff wręczył statuetki „Przyjaciel Powiatu Puckiego” a otrzymali je: Kazimierz Plocke – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Ryszard Stachurski – wojewoda pomorski, Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, radni
wszystkich kadencji: Ewa Kownacka, Brunon Ceszke, Zygmunt Dudek, Tadeusz Muża, pierwszy
starosta powiatu puckiego – Artur Jabłoński, Andrzej Sitkiewicz – członek zarządu powiatu, szefowie delegacji partnerskich: Michał Nieszporek – starosta gliwicki, Stasys Vainoras – mer Skuodas,
Gunther Schartz – landrat Trier -Saarburg. Osobne wyróżnienia za wspieranie działań powiatu
głównie w zakresie współpracy polsko – niemieckiej otrzymali Werner Grabe oraz Annette Klein –
konsul generalny Niemiec w Gdańsku natomiast Jan Piotrowicz – długoletni pracownik starostwa
otrzymał pamiątkową tablicę w dniu jego odejścia na emeryturę.
Życzenia na ręce starosty i przewodniczącego rady złożyli: wiceminister, wojewoda pomorski, samorządowcy i szefowie instytucji oraz organizacji z terenu powiatu puckiego.
Nagrody za najlepsze prace plastyczne nadesłane na konkurs ogłoszony przez starostę Wojciecha
Dettlaffa „Powiat Pucki okiem młodego mieszkańca” odebrało 12 artystów, uczniów szkół podsta1
wowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu puckiego. Laureatami pierwszych miejsc
w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: Marta Wojtunik SP im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu, Zuzanna Ksobiech SP im. M.Zaruskiego w Pucku, Wacek Kryszak ZS nr1 we
Władysławowie, Piotr Chełstowski ZSP w Kłaninie.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Władysławowa pod dyrekcją Grzegorza Karłowicza.
Na tym Przewodniczący Rady Roman Czerwiński zakończył sesję, wypowiadając słowa:
„Zamykam posiedzenie XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Puckiego IV kadencji”.
Protokół liczy 2 strony.
Protokołowała
Marzena Pędzisz
2