Z-13 Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii

Transkrypt

Z-13 Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii
WYDZIAŁ CHEMICZNY Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017
Z-13 Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii
L.p.
Tytuł
Nazwisko
termin konsultacji
Miejsce konsultacji
1.
dr inż.
Burchacka Ewa
WT 7-11
303/ A2
2.
dr hab. inż.
Cabaj Joanna
WT, ŚR 13-15
314/A2
3.
dr inż.
Grzywa Renata
PN 11-13, PT 9-11
318/A2
4.
dr
Maliszewska Irena
PN, CZW 13-15
218/A2
5.
prof. dr hab. inż. Oleksyszyn Józef
PN 10.30-12.30, PT 15-17
307/A2
6.
dr hab. inż.
Sieńczyk Marcin
PN, PT 9-11
A2/318
7.
prof. dr hab.
Sołoducho Jadwiga
ŚR 8.30-10, , PT 8.30-10
223/A2
8.
dr inż.
Zboińska Ewa
ŚR 11-13, CZW 13-15
221/A2
Doktoranci
L.p.
Tytuł
Nazwisko
termin konsultacji
Miejsce konsultacji
1.
mgr inż.
Jędrychowska Agnieszka
nie prowadzi zajęć
2.
mgr inż.
Baluta Sylwia
PN 11-13, CZW 11-13
312/A2
3.
mgr inż.
Lesiak Anna
ŚR 11-13, PT 11-13
15/A2
4.
mgr inż.
Łęcka Maria
PT 9-11
217/A2
5.
mgr inż.
Popko Katarzyna
PN 11-13, ŚR 15-17
217/A2
6.
mgr inż.
Łupicka-Słowik Agnieszka
nie prowadzi zajęć
7.
mgr inż.
Skoreński Marcin
nie prowadzi zajęć
8.
mgr inż.
Walczak Maciej
nie prowadzi zajęć
9.
mgr inż.
Zając Dorota
nie prowadzi zajęć