Pszenżyto jare Legalo

Transkrypt

Pszenżyto jare Legalo
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NASZE REKOMENDACJE
NASIONA ZBÓŻ JARYCH
LEGALO
PSZENŻYTO JARE
Cechy użytkowo-rolnicze:
Hodowca
Typ odmiany
MTZ
Krzewienie
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
Wymagania stanowiskowe
Odporność na choroby:
Mączniak
Septorioza liści
Septorioza plew
Rdza brunatna
Rdza źdźbłowa
Fuzarioza kłosów
Rynchosporioza
Choroby podstawy źdźbła
Norma wysiewu:
Wczesny
Optymalny
Opóźniony
®® Legalo charakteryzuje się średnio wysokimi roślinami,
z grubym i mocnym źdźbłem, zapewniającym stabilność całego łanu i bardzo wysoką odporność na wyleganie. Mimo to przy intensywniejszej uprawie zalecany jest jeden zabieg regulatorem wzrostu.
Danko
pastewna
40 g
bardzo silne
105 cm
bardzo wysoka
niskie - wysoka tolerancja
na obniżone pH
®® Legalo - jak przystało na dobre pszenżyto jare - bez
problemu znosi uprawę na niezbyt wymagających
stanowiskach, na których deficyt wody w okresach
krytycznych nie należy do rzadkości. O jego przydatności do uprawy w siedliskach ekstensywnych świadczy również bardzo wysoka tolerancja na obniżony
odczyn gleby.
bardzo wysoka
średnia
wysoka
bardzo wysoka
bardzo wysoka
wysoka
wysoka
wysoka
®® Legalo odznacza się bardzo dobrą odpornością na
większość chorób pochodzenia grzybowego zwłaszcza na mączniaka prawdziwego oraz rdzę brunatną.
400 ziaren/m²
450 ziaren/m²
500 ziaren/m²
®
wysoka odporność na wyleganie
®
tolerancja na obniżone pH
®
dobra zdrowotność
NASIONA RZEPAKU JAREGO
NASIONA TRAW
Główne zalety odmiany:
24