StoLook Prisma

Transkrypt

StoLook Prisma
Instrukcja Techniczna
Strona 1/2
Wersja: 2 / 02.2005
StoLook Prisma
Odporna na szorowanie, lazurująca powłoka dyspersyjna z dodatkiem kolorowego pigmentu.
Charakterystyka
Funkcja
Zakres stosowania
Odporna na szorowanie wg DIN 53 778
Do wnętrz.
Jako wysokowartościowa, odporna na szorowanie powłoka na powierzchnie ścian i sufitów,
uszlachetnienie istniejących powierzchni.
Efekt wizualny zależy od koloru i jasności podłoża oraz od oświetlenia
Nie nanosić na wilgotne i zabrudzone podłoża.
Dane techniczne
Grupa produktów
Powłoka dyspersyjna
Podstawowe składniki
Dyspersja polimerowa, pigmenty metalizujące, pigmenty mineralne, woda, glikoeter, glikol,
alkohole, dodatki, środki konserwująco-wiążące
Parametry
Kryterium
Gęstość
Norma / Wytyczne
DIN 53 217
Wartość
1,1 g/cm3
Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców
naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają
jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.
Obróbka - Wskazówki
Podłoże
Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń.
Przygotowanie podłoża
Sprawdzić nośność istniejących powłok. Usunąć powłoki nienośne.
Temperatura obróbki
Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
Układ warstw
Gruntowanie:
W zależności od podłoża
Warstwa pośrednia:
StoColor Latex 3000, StoColor Latex 4000, StoColor Latex 5000 lub StoColor Latex 6000
Warstwa końcowa:
StoLook Prisma
Przygotowanie materiału
StoLook Prisma rozcieńczyć wodą w ilości ok. 5-10%.
Przy natrysku StoLook Prisma rozcieńczyć wodą w ilości ok. 30-40%.
Zużycie
Zastosowanie
na warstwę
Zużycie ok.
0,09-0,15 l/m2
Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością orientacyjną. Dokładne wartości
zużycia należy ustalić dla danego podłoża.
Obróbka
StoLook Prisma może być stosowany przy pomocy narzędzi pomocniczych, jak np.: szczotka,
blaszka, naturalna gąbka, i inne.
Ważne: Duże powierzchnie nie mogą być wykonywane przy pomocy wałka (powstawanie
smug).
Natrysk:
Pistolet do lakierów, dysza 1,5 mm; kompresor o wydajności 300-400 dm3/min, ciśnienie 3-4
bar.
Schnięcie:
Instrukcja Techniczna
Wersja: 2 / 02.2005
Strona 2/2
StoLook Prisma
Odporna na szorowanie, lazurująca powłoka dyspersyjna z dodatkiem kolorowego pigmentu.
Po ok. 8 godz. materiał jest utwardzony (przy +20°C i 65% wilgotności)
Czyszczenie narzędzi
Formy dostawy
Opakowanie
Wodą natychmiast po użyciu
Barwa
Składowanie
Warunki składowania
Żółta / czerwona / miedziana / fioletowa / niebieska / zielona / srebrna
Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem.
Czas składowania
Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)
Wiadro 2,5 l
Informacje dodatkowe
Bezpieczeństwo
Dodatkowe informacje dotyczące obchodzenia się z produktem, składowania i usuwania odpadów znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy skonsultować z przedstawicielem Sto-ispo Sp. z o.o.
Sto-ispo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. (0 22) 511 61 00
fax (0 22) 511 61 01
e-mail: [email protected]
www.sto.pl

Podobne dokumenty