Drugie miejsce uczennicy ZSP w Czerniejewie w rejonowym etapie

Transkrypt

Drugie miejsce uczennicy ZSP w Czerniejewie w rejonowym etapie
Drugie miejsce uczennicy ZSP w Czerniejewie w rejonowym etapie
XXIV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia jest wykształcenie wśród
młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia
poprzez:



kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych,
pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia
i dbałości o zdrowie,
inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku
lokalnym.
Olimpiada, mimo charakteru konkursowego, nie jest nastawiona na rywalizację, a na
wymianę doświadczeń oraz rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności. Olimpiada
skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym uczniów:
zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych,
techników, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.
W tym roku szkolnym etap rejonowy Olimpiady odbył się 11 grudnia 2015 roku w Gnieźnie.
Naszą szkołę reprezentowała Sandra Waluszyńska. Zajęła ona drugie miejsce w kategorii
szkół gimnazjalnych.

Podobne dokumenty