Rodzaje kosztów refundowanych przez stypendia szkolne

Transkrypt

Rodzaje kosztów refundowanych przez stypendia szkolne
Rodzaje kosztów refundowanych przez stypendia szkolne
Stypendia szkolne wypłacane przez gminę mogą być przyznawane w dwóch podstawowych
formach:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych (szkolnych
i pozaszkolnych) – następuje przez wypłatę środków pieniężnych, na zasadzie refundacji, oraz
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym – następuje przez przekazanie rzeczy.
Przykłady przedmiotów, których zakup może być refundowany przez stypendia szkolne:
1. Przybory szkolne, jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki
rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.
2. Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane
z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza).
3. Tornistry, stroje i obuwie sportowe, fartuchy czy rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych
(ewentualnie narzędzia).
4. Sprzęt sportowy dla uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, ale służący wyłącznie
do edukacji sportowej (rower jako środek transportu nie stanowi celu edukacyjnego).
5. Komputery, programy naukowe do tych komputerów, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki
w domu.
6. Opłaty:
czesnego,
a)
za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych,
b)
za wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
c)
za wyjścia do kin i teatrów,
d)
za wyjazdy do „zielonej szkoły”,
e)
za zajęcia prowadzone w klubach sportowych – w których uczestniczą uczniowie,
7. Mundurki szkolne i stroje galowe na akademie szkolne.
Jako nie związane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na:
1. Okulary korekcyjne i inny sprzęt rehabilitacyjny.
2. Odzież i obuwie służące do codziennego noszenia (nie sportowe lub nie ochronne).
3. Rower dla ucznia szkoły „zwykłej” – nie sportowej.
4. Podręczniki i lektury do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta.
5. Opłacenie komitetu rodzicielskiego, ochronę w szkole, ubezpieczenia uczniów,
w szkole.
czy wyżywienie

Podobne dokumenty