Postęp prac na terenie budowy terminalu LNG

Transkrypt

Postęp prac na terenie budowy terminalu LNG
28.05.2013
Postęp prac na terenie budowy terminalu LNG
Zaawansowanie terminalu na skroplony gaz ziemny LNG w Świnoujściu w ostatnich trzech miesiącach br.
wzrosło o 13,6 proc. – oznacza to, że budowa jest już gotowa niemal w 60 proc. Wzrostowa tendencja
dotyczy także liczby podwykonawców prowadzących roboty budowlane na terenie terminalu. Aktualnie
liczba osób pracujących na placu budowy wynosi od 800 do 1000 i jest dwukrotnie wyższa niż w tym
samym okresie roku ubiegłego.
Za najbardziej istotne wydarzenia w ostatnich miesiącach na placu budowy należy uznać prace związane z
betonowaniem kopuł obu zbiorników LNG. Zakończono betonowanie pierwszej warstwy, obecnie kończy si
ę betonowanie drugiej, finalnej powłoki kopuły na drugim ze zbiorników. W tym samym czasie wewnątrz
obu zbiorników prowadzone są prace montażowe i spawalnicze, głównie izolacji gazoszczelnych i
termicznych. Równolegle trwają prace budowlane w pozostałych częściach terminalu – montaż konstrukcji
stalowych estakad, rurociągów przesyłowych czy prace fundamentowe budynków. W części morskiej
terminalu kończy się natomiast montaż stalowej konstrukcji pomostu wokół ramion rozładowczych.
Ramiona zostaną dostarczone na platformę rozładunkową pod koniec maja, ich montaż rozpocznie się w
kolejnych tygodniach.
- Cieszy nas, jako inwestora powstającej w Świnoujściu infrastruktury, że konsorcjum z sukcesem
odbudowało potencjał realizacyjny. W pierwszym kwartale bieżącego roku prace budowalne wzrosły o
ponad 10 procent. Jest to wynik niespotykany przy tego typu inwestycjach, zwłaszcza, że został osiągnięty
w niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki działaniom, o które jako Inwestor wnioskowali
śmy, w tym m.in. wprowadzeniu pracy zmianowej, wydłużeniu czasu pracy czy przejęciu części
podwykonawców bezpośrednio przez konsorcjum, projekt wchodzi w sezon budowalny w dobrej kondycji i
mamy nadzieję, że przełoży się to w najbliższych miesiącach na zmniejszenie odchylenia, które powstało w
zeszłym roku. Praktyka uczy, że budowa terminali jest zadaniem niezwykle trudnym, zdecydowana wi
ększość obiektów jest oddawana do użytku w terminie późniejszym niż początkowo zakładany - mówi Rafa
ł Wardziński, Prezes Polskiego LNG.
17 maja br. postęp prac na terenie terminalu LNG sprawdzał Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpi
ński. Minister stwierdził, że jest zadowolony z faktu, iż w ostatnich miesiącach budowa terminalu na
skroplony gaz ziemny LNG w Świnoujściu wyraźnie przyspieszyła. Dodał, że świnoujska inwestycja to
wzrost znaczenia polskiego know-how, a także powiększenie zasobów infrastrukturalnych państwa o wartą
ponad 4 mld zł inwestycję (terminal LNG, falochrony i basen portowy, nabrzeże i gazociąg przesyłowy o
łącznej długości ok. 80 km).
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu pozwoli na odbiór drogą morską gazu ziemnego praktycznie
z dowolnego kierunku na świecie. Pierwsza umowa na dostawy skroplonego gazu z Kataru, podpisana mi
ędzy PGNiG a spółką Qatargas, będzie obowiązywać od 2014 do 2034 roku - kontrakt zakłada dostarczanie
1,5 mld m sześc. gazu rocznie. Początkowa moc regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m3 gazu ziemnego docelowo przewidywana jest rozbudowa mocy terminalu poprzez budowę trzeciego zbiornika
kriogenicznego do poziomu 7,5 mld m3, co stanowi około 50 proc. obecnego rocznego zapotrzebowania na
gaz w Polsce.
Dzięki inwestycji Polska uzyska dostęp do globalnego rynku LNG, co wpłynie na poprawę pozycji w
procesie negocjacji dostaw gazu ziemnego oraz zwiększy liczbę źródeł, z których możliwy będzie import
surowca. Ze względu na relatywnie dużą moc regazyfikacyjną terminalu LNG, będącego największym i
najbardziej zaawansowanym projektem w zakresie budowy mocy regazyfikacyjnych w basenie Morza Ba
łtyckiego, oraz fakt, że inwestycja zbiega się w czasie z planami rozbudowy polskiego systemu gazowego,
przewiduje się, że instalacja w Świnoujściu będzie wpływała na rynek gazu w całym regionie.
Plik z filmem w formacie FLV
o rozdzielczości 480x270 px do
ściągnięcia w archiwum zip, 30
MB.
Plik z filmem w formacie MP4
o rozdzielczości 1920x1080 px
do ściągnięcia w archiwum zip,
105 MB.
Kontakt:
Rzecznik Prasowy
Tomasz Pietrasieński
(22) 220 18 12
tel. kom. 885 888 849
[email protected]
Biuro Komunikacji Korporacyjnej GAZ-SYSTEM
(22) 220 16 90, tel. kom. 603 203 891, 693 786 959
***
Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu,
czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liquefied Natural Gas)
dostarczanego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie.
Powstający w Świnoujściu Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem infrastrukturalnym nie tylko
w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu
do kraju oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego całego regionu. Z tego względu inwestycja została
uznana przez Rząd za strategiczną dla polskiej gospodarki.
W pierwszym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na odbiór 5 mld m³ gazu ziemnego rocznie. W
kolejnym etapie, w zależności od wzrostu zapotrzebowania na surowiec, możliwe będzie zwiększenie
zdolności regazyfikacyjnej do 7,5 mld m³, co stanowi około 50% obecnego rocznego zapotrzebowania na
gaz w Polsce (obecnie nasz kraj zużywa ok. 14 mld m³ gazu rocznie).
Oprócz spółki Polskie LNG, która odpowiada za budowę lądowej części terminalu LNG, składającej się z
urządzeń rozładunkowych, zbiorników magazynujących skroplony gaz ziemny oraz instalacji do
regazyfikacji, w realizację inwestycji zaangażowane są trzy inne podmioty: Urząd Morski w Szczecinie,
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A., który jest również właścicielem PLNG S.A.
Budowa terminalu LNG jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
z Europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej.
<- Wstecz do: Aktualności