Koszty utrzymania terminalu LNG pokryją wszyscy użytkownicy

Transkrypt

Koszty utrzymania terminalu LNG pokryją wszyscy użytkownicy
Koszty utrzymania terminalu LNG
pokryją wszyscy użytkownicy
2015-12-14 09:09:43
2
Przez najbliższe dwa lata będzie obowiązywał nowy model finansowania kosztów utrzymania terminalu LNG,
który wszystkich uczestników rynku gazu zobowiązuje do uczestnictwa w pokryciu kosztów utrzymania tego
strategicznego obiektu. Odpowiednią decyzję uchwalił Sejm. Oznacza ona, że około 120 mln EUR rocznych
kosztów zostanie rozdzielonych między indywidualnymi użytkownikami, producentami energii cieplnej oraz
największymi użytkownikami, jak np. producent nawozów „Achema”. Nowelizacja ustawy przewiduje także, że
koszty spółki „Litgas”, która dostarcza gaz LNG, zostaną pokryte ze środków przeznaczonych na pokrycie
kosztów funkcjonowania terminalu LNG. Posłowie na Sejm nie uwzględnili uwag sejmowego Departamentu
Prawa, że zapis o włączeniu kosztów utrzymania spółki „Litgas” do kosztów utrzymania terminalu może zostać
potraktowany jako niedozwolone wsparcie państwa, dlatego konieczna jest opinia Komisji Europejskiej. Minister
energetyki Rokas Masiulis zapewniał, że z powodu zmiany modelu utrzymania terminalu LNG ceny gazu dla
użytkowników indywidualnych nie wzrosną. Rząd także został zobowiązany do ustalenia minimalnej ilości gazu
niezbędnej do zapewnienia działalności terminalu. Rząd ma podjąć decyzję, czy taka ilość będzie ustalana
każdego roku, czy rzadziej. Sejm także zobowiązał rząd do negocjacji ze „Statoilem” w sprawie zmniejszenia
ilości kupowanego gazu LNG. Ponowna analiza modelu zostanie dokonana nie wcześniej niż jesienią 2017 r.,
wówczas rząd będzie zobowiązany do przedstawienia Sejmowi sprawozdania z wpływu modelu utrzymania
infrastruktury terminalu LNG.
(Lietuvos rytas, Verslo žinios, 18.11.2015)
3