NOWOŚĆVeeam Agent

Transkrypt

NOWOŚĆVeeam Agent
NOWOŚĆ Veeam Agent
dla Microsoft Windows i dla Linuxa
Zapewnienie dostępności fizycznych i chmurowych serwerów i stacji roboczych oraz zdalnych pracowników jest
nie lada zadaniem w każdym przedsiębiorstwie. Z różnych powodów — takich jak skomplikowane konfiguracje
sprzętu i wymagania prawne — niektórych fizycznych serwerów i stacji roboczych nie można poddać wirtualizacji.
Ponadto różne codzienne zdarzenia, takie jak przerwy w łączności, awarie sprzętu, uszkodzenia plików, a nawet ataki
ransomware czy kradzież, mogą zagrozić firmowym danym.
Veeam® Agent dla Microsoft Windows udostępnia nowe funkcje przeznaczone dla fizycznych i chmurowych
serwerów i stacji roboczych oraz rozproszonych geograficznie pracowników, wykorzystując chmurę hybrydową
na potrzeby tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania:
•
Funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania klasy korporacyjnej — pełna ochrona stacji
roboczych i serwerów fizycznych, w tym pełne uwzględnienie specyfiki aplikacji
•
Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie w oparciu o chmurę — tworzenie kopii zapasowych
bezpośrednio w repozytorium Veeam Cloud Connect
•
Ochrona mobilnych urządzeń końcowych — osiąganie założonych parametrów RPO
w odniesieniu do laptopów i tabletów poza siecią firmową
Veeam Agent
pro Microsoft Windows
Veeam Agent
pro Microsoft Windows
Dysk twardy
LUB
Stacja robocza
LUB
Udostępniony
LUB folder sieciowy LUB
Serwer
Veeam Backup & Replication™:
repozytorium / Cloud Connect
Veeam Agent dla Linuxa to prosty agent kopii zapasowych dla systemu Linux, którego zadaniem jest zapewnienie
dostępności instancji serwerów Linux niezależnie od tego, czy znajdują się w chmurze publicznej, czy w systemie
lokalnym. Veeam Agent dla Linuxa oferuje następujące korzyści:
•
Tworzenie kopii zapasowych w dowolnym miejscu — ochrona całego komputera albo tworzenie kopii zapasowych
wybranych woluminów i plików instancji Linuxa działających w chmurze lub w systemie lokalnym
•
Elastyczne odzyskiwanie — wykonywanie lokalnych operacji przywracania z kopii zapasowych poszczególnych
instancji chmurowych lub przywracanie w chmurze z lokalnych kopii zapasowych
•
Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ — możliwość pełnego wykorzystania repozytoriów kopii
zapasowych Veeam jako lokalizacji docelowych, dostęp do istniejących funkcji odzyskiwania granularnego i nie tylko!
Dysk wewnętrzny | Dysk zewnętrzny | Folder udostępniony | Repozytorium Veeam | Veeam Cloud Connect
*Niektóre funkcje wymagają rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5
© 2016 Veeam Software. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.
09052016