pobierz - ministerstwo rozwoju

Transkrypt

pobierz - ministerstwo rozwoju
MINISTERSTWO ROZWOJU
Departament Programów Ponadregionalnych
podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Prognozy
oddziaływania na środowisko projektu Planu transportowego dla Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Konsultacje odbędą się w terminie od 13 kwietnia do 16 maja 2016 r.
Uwagi należy kierować na adres: [email protected]
lub na adres (decyduje data wpływu do MR):
Ministerstwo Rozwoju
Departament Programów Ponadregionalnych
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
z dopiskiem: „Uwagi do prognozy ooś PT”
Projekt Prognozy wraz z Planem będzie dostępny od 13 kwietnia 2016 r. na stronach:
www.polskawschodnia.gov.pl w zakładce: wiadomości i http://mr.bip.gov.pl/
oraz będzie wyłożony do wglądu w Centralnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
w Warszawie ul. Żurawia 3/5. Godziny pracy punktu: pn. - pt. 8.00 - 18.00, sob. 10.00 - 14.00.
W ramach konsultacji prognozy odbędzie się konferencja, na którą Państwa serdecznie zapraszamy.
Szczegóły na temat terminu i agendy spotkania znajdą się na stronie internetowej:
www.polskawschodnia.gov.pl w zakładce: wiadomości
Ogłoszenie sfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu
państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Podobne dokumenty