W obliczu panującej suszy należy pamiętać o właściwym

Transkrypt

W obliczu panującej suszy należy pamiętać o właściwym
Interaktywna Mapa Puszczy Knyszyńskiej - www.puszcza-knyszynska.pl
Wygenerowano: 2017-03-07/23:29:59
W obliczu panującej suszy należy pamiętać o właściwym zachowaniu w lesie.
W lesie nie używaj ognia otwartego pod żadną postacią.
Ogniska, grille wolno palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma, to
zachowaj odległość 100 m od granicy lasu.
Jeżeli widzisz pożar - alarmuj: tel. 998 lub 112.
Nie wjeżdżaj autem do lasu.
Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Czytaj leśne tablice - informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu
jest niedostępny.
Wstęp do lasów w Polsce jest wolny, jednak w sytuacjach katastrofalnego zagrożenia pożarowego lasu
może być wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu. Informacje o aktualnym zagrożeniu
pożarowym lasu oraz wykaz obowiązujących
zakazów wstępu do lasu są dostępne pod
adresem http://www.lasy.gov.pl/informacje/zagrozenie-pozarowe CO ROBIĆ, KIEDY SIĘ PALI
Oceń zagrożenie i ostrzeż osoby będące w niebezpiecznej strefie.
Natychmiast powiadom straż pożarną (tel. 998 lub 112)
Informując straż pożarną, zachowaj spokój i podaj:
- swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego zgłaszasz pożar;
- dokładną lokalizację miejsca, w którym się pali;
- jeśli jest to możliwe, także pozycję odczytaną z GPS, odczyt ze słupka kilometrażowego drogi;
- podstawowe informacje: gdzie i co się pali, czy są zagrożeni ludzie i budynki.
Mów głośno i wyraźnie.
Telefon miej w pogotowiu - przyjmujący zgłoszenie najczęściej chce je potwierdzić, dzwoniąc
do Ciebie. Może też prosić o dodatkowe informacje.
Jeśli to możliwe, udaj się na drogę dojazdową do lasu, oczekuj na jednostki straży pożarnej lub
służbę leśną i wskaż im miejsce pożaru.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)