Historia Cigacic - Odra dla turystów 2014

Transkrypt

Historia Cigacic - Odra dla turystów 2014
Artykuł \ Historia Cigacic
Cigacice wieś położona w środkowym Nadodrzu, wieś wymieniona w 1308 r. jako należąca do diecezji poznańskiej.
W Cigacicach znajduje się kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła, którego budowę ukończono w 1900 r. Ceglany,
nietynkowany, jednonawowy z trójkątną apsydą. Styl neogotycki.
Os średniowiecza (XIII w.) z Cigacicach znajdowały się winnice, a ze względu na piękno tych okolic w XVIII i XIX w. powstało
tutaj wiele letniskowych willi i domów.
W dawnych czasach Odra w rejonie Cigacic tworzyła trzy wielkie zakola, na których corocznie zimowe zatory kry powodowały
zalewanie Cigacic i okolic. Prace regulacyjne rozpoczęto w 1763 r., a po dziesięciu latach w 1744 r. nadano Odrze na tym
odcinku prostolinijny bieg.
W latach 1819- 1850 prowadzono w rejonie Cigacic budowę wałów ziemnych.
W 1882 r. budowa basenu portowego. Dalsza modernizacja portu rzecznego nastąpiła w latach 1896- 1898, a w 1904 r.
zainstalowano przy nabrzeżu dźwig elektryczny (tzw. żuraw bramowy) o udźwigu 2 ton.
W 1934 r. pogłębiono basen portowy do 3,6 m.
W 1925 r. zbudowano w Cigacicach Żelazny most przeznaczony do ruchu pieszego i kołowego, zwany mostem Mombarta
(przetrwały przyczółki po dawnym moście). Most wykonała firma Beuchelta z Zielonej Góry, długość 390 m, a szerokość 6,2 m.
Po lewej stronie Odry zachowały się pozostałości niemieckich fortyfikacji Pozycji Środkowej Odry (Oderstellung), których
budowę rozpoczęto od 1928 r. Zobaczyć tu można m.in. tzw. dzwon schronu obserwacyjnego nr 712 (koło mostu) z 1935 r. i
dobrze zachowany schron bojowy nr 708 z 1932 r. (koło Leśnej Góry). W promieniu 3 km znajduje się około 40 schronów
Pozycji Środkowej Odry.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty