rGt LIpExx - Osadkowski SA

Transkrypt

rGt LIpExx - Osadkowski SA
katalog agrotechniczny Kukurydza 2017. ODMIANY
FAO 270
Wysoki plon
Mechanizm
bez
żadnego stresu
nastawiony
na plon
RGT lipexx
ziarno
Rejestracja: Austria 2015 | Hodowla: RAGT
bioetanol
Zalety
bardzo wysoki potencjał plonotwórczy
odmiana w typie stressless – gwarancja regularności plonowania nawet w suchych warunkach
doskonałe oddawanie wilgoci z ziarna w późnym etapie wegetacji
MORFOLOGIA I GENEtYKA
polecana na:
ziarno
bioetanol
Rejestracja: Austria 2015 | Hodowla: RAGT
Profil agrotechniczny
ZDROWOTNOŚĆ
Wzrost początkowy
dobry
Fusarium
Tolerancja na suszę
bardzo dobra
Głownia guzowata kolb
Dry-down
bardzo dobre
Omacnica prosowianka
WYNIKI PLONOWANIA
Stay green:
dobry
Osadzenie kolb:
Stacja
doświadczalna
Wysokość roślin:
średnie
średnie
Typ mieszańca:
6
pojedynczy
3
4
5
ILOŚĆ WYSIEWU tys. szt./ha
80–90 –
WYMAGANIA GLEBOWE
ŚREDNIA
z odmian
20
%
wzorca
1 Chrząstowo
86,7
84,5
97
2 Głubczyce
93,9
100,2
107
3 Masłowice
52,2
59,7
114
4 Pawłowice
57,8
55,0
95
5 Skołoszów
94,7
96,3
102
6 Smolice
96,8
99,0
102
Doświadczenia rozpoznawcze COBORU, 2015 r.
98,1
dt/ha
Typ kolby: flex
Plon
dt/ha
Doświadczenia w warunkach stresowych
mniejsze
struktura kolby
Liczba ziaren w rzędzie: 28–32
Liczba rzędów w kolbie: 14–16
Wzorzec
dt/ha
MTZ: 300–310 g
Typ ziarna: dent
103,3
dt/ha
PLON
+5,2
dt/ha
ŚREDNIA
RÓŻNICA
W PLONIE
Doświadczenia w warunkach optymalnych
129,8
dt/ha
ŚREDNIA
z odmian
134,4
dt/ha
+4,6
dt/ha
PLON
ŚREDNIA
RÓŻNICA
W PLONIE
Doświadczenia hodowlane RAGT we Francji, 2014 r.
21