warsztaty naukowe dla licealistów - Instytut Immunologii i Terapii

Transkrypt

warsztaty naukowe dla licealistów - Instytut Immunologii i Terapii
Y
WARSZTAT
NAUKOWE
DLA
W
LICEALISTÓ
Magiczna kula
W poszuk
Paula Ehrlicha
iwaniu ło
wców kom
óre
Mikrob
k nowotw
iologia
orowych
wedłu
g Hou
se’a: iz
olacja–
speku
CSI–
lacja–i
Wroc
dentyfi
ław
kacja
październik 2010
– styczeń 2011
Instytut Immun
ologii
i Terapii Doświa
dczalnej PAN
we Wrocławiu
Jeśli interesują Cię nauki przyrodnicze, lubisz zadawać sobie (i innym) kłopotliwe
pytania, chciałbyś zmierzyć się z problemem naukowym, własnoręcznie przeprowadzać eksperymenty, podyskutować z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, to:
Akademia Młodych Uczonych i Artystów
oraz
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
zapraszają Cię na warsztaty naukowe, które odbywać się będą w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu w terminie październik 2010 styczeń 2011 roku.
Przewidzianych jest 10 spotkań w obrębie czterech niezależnych grup tematycznych:
● „CSI-Wrocław” – warsztaty biologii molekularnej. Przedmiotem zajęć
będzie zapoznanie się z podstawami biologii molekularnej i technik w niej
wykorzystywanych pod pretekstem rozwiązywania zagadki kryminalnej.
● „Magiczna kula Paula Ehrlicha” – tworzenie i testowanie preparatów
o działaniu przeciwnowotworowym. Jeśli interesują Cię zagadnienia z pogranicza
chemii i biologii, to ta grupa jest właśnie dla Ciebie.
● „W poszukiwaniu łowców komórek nowotworowych” – rozpoznawanie
i charakteryzowanie komórek układu odpornościowego uczestniczących
w zwalczaniu nowotworów.
● „Mikrobiologia według House’a: izolacja–spekulacja–identyfikacja”
– zapoznanie z niezwykłymi właściwościami bakterii z uwzględnieniem szczepów
o szczególnie charakterystycznych cechach morfologicznych i biochemicznych;
odkrywanie biotechnologicznych zastosowań drobnoustrojów; bakteriobójcze
działanie związków chemicznych; wykorzystanie metod mikrobiologicznych,
chromatograficznych i innych.
Liczba miejsc jest ograniczona do około dwudziestu i dlatego uczestników warsztatów
będziemy wyłaniać na podstawie konkursu. Prosimy więc, abyś napisał pracę (maks. 2
strony maszynopisu) na temat: „Dlaczego nikt jeszcze tego nie odkrył? – opisz swój
pomysł/hipotezę/interesujący Cię problem”. Nie przejmuj się tym, że opis będzie niedoskonały – my wiemy, że to jest dopiero Twój pierwszy krok. Jeśli jednak temat jest dla
Ciebie zbyt zaskakujący, a mimo wszystko chcesz się do nas przyłączyć, napisz nam, dlaczego zależy Ci na uczestniczeniu w naszych zajęciach. Na prace (podpisane imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły i klasy) czekamy do 23 września 2010 roku pod adresem e-mailowym:
[email protected] Podaj również, w jakiej grupie (z czterech wyżej opisanych)
chciałbyś się znaleźć – w miarę możliwości postaramy się uwzględnić Twoje życzenie.
Więcej informacji o Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
oraz Akademii Młodych Uczonych i Artystów na stronach: www.iitd.pan.wroc.pl,
www.wca.wroc.pl (zakładka Akademia Młodych Uczonych i Artystów)