Załącznik nr 2

Transkrypt

Załącznik nr 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 28 listopada 2015 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO NA 2015 ROK - plan po zmianach wg. stanu na 28 października
2015 roku
Dział
010
Rozdział
01095
Paragraf
4170
4210
4430
750
75011
4010
4110
75075
4120
4210
4300
754
75412
4260
4300
852
85214
85219
3110
4010
4110
4300
854
BeSTia
Rolnictwo i łowiectwo
Treść
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Różne opłaty i składki
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Przed zmianą
313 301,81
285 781,81
5 500,00
103,56
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup usług pozostałych
Edukacyjna opieka wychowawcza
3 600,00
316,69
20 248,00
20 362,00
2 830 047,43
15 093,00
2 683,00
324,00
Zakup usług pozostałych
Ochotnicze straże pożarne
199 751,19
195 834,50
40 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
199 751,19
280 178,25
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup materiałów i wyposażenia
Zmiana
Po zmianie
513 053,00
485 533,00
9 100,00
420,25
476 012,75
20 362,00
2 850 409,43
17 609,00
32 702,00
2 338,00
415,00
40 610,00
5 021,00
739,00
0,00
40 000,00
18 600,00
- 5 000,00
13 600,00
139 012,00
0,00
18 000,00
146 792,00
5 000,00
23 000,00
0,00
146 792,00
20 100,00
- 6 900,00
13 200,00
5 552 727,00
181 668,00
5 734 395,00
667 645,00
170 500,00
838 145,00
16 550,00
667 645,00
499 438,00
330 681,00
62 032,00
31 000,00
809 326,52
6 900,00
170 500,00
11 168,00
6 142,00
360,00
4 666,00
74 303,48
139 012,00
23 450,00
838 145,00
510 606,00
336 823,00
62 392,00
35 666,00
883 630,00
Strona 1
85415
3240
3260
Pomoc materialna dla uczniów
227 492,52
74 303,48
301 796,00
Inne formy pomocy dla uczniów
25 371,00
11 409,00
36 780,00
Stypendia dla uczniów
202 121,52
Razem:
BeSTia
20 047 074,04
62 894,48
476 084,67
265 016,00
20 523 158,71
Strona 2

Podobne dokumenty