Ulotka dla pacjenta Neo-Aesculan® Hippocastani corticis extractum

Transkrypt

Ulotka dla pacjenta Neo-Aesculan® Hippocastani corticis extractum
Ulotka dla pacjenta
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak
uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Neo-Aesculan® ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po tygodniu, należy skontaktować się z lekarzem.
Neo-Aesculan®
Hippocastani corticis extractum siccum + Lidocaini hydrochloridum
(50 mg + 5 mg)/g
żel doodbytniczy
SKŁAD
Substancje czynne: wyciąg suchy z kory kasztanowca (Hippocastani corticis extractum siccum; DER:
40-75:1; ekstrahent: metanol) – 50 mg/g; lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum) –
5 mg/g.
Substancje pomocnicze: tanina, saponina, olejek rumiankowy, balsam peruwiański, karbomer, woda
oczyszczona, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan, bronopol.
Dostępne opakowania: tuba zawierająca 30 g żelu.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań
Spis treści ulotki:
1. Co to jest lek Neo-Aesculan® i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Neo-Aesculan®
3. Jak stosować lek Neo-Aesculan®
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Neo-Aesculan®
6. Inne informacje
1. Co to jest lek Neo-Aesculan® i w jakim celu się go stosuje
Lek Neo-Aesculan® jest preparatem w postaci żelu stosowanym w łagodzeniu objawów choroby
hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby, charakteryzującej się występowaniem słabo
nasilonych objawów bólowych i świądu. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się
wyłącznie na długim okresie stosowania w lecznictwie i doświadczeniu. Przyjmuje się, że preparat
wykazywać będzie miejscowe działanie znieczulające, ściągające, łagodne przeciwzapalne.
Wskazania do stosowania: choroba hemoroidalna.
2. Zanim zastosuje się lek Neo-Aesculan®
Nie należy stosować leku Neo-Aesculan®, jeśli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników preparatu.
Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli wystąpią silne dolegliwości bólowe, krwawienie
z odbytu lub inne niepokojące objawy. Należy wtedy przerwać stosowanie leku i skonsultować się
z lekarzem.
Stosowanie u dzieci:
Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Nie stosować
u dzieci poniżej 12 roku życia.
Ciąża:
Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży. Nie stosować
w okresie ciąży.
Karmienie piersią:
Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie stosować
w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.
Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty. Nie zaleca się równoczesnego stosowania doodbytniczo innych leków
miejscowo znieczulających.
3. Jak stosować lek Neo-Aesculan®
Przed aplikacją produktu nakręcić na końcówkę tuby kaniulę.
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy za pomocą załączonej
kaniuli nałożyć żel na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasmo żelu o długości
ok. 2 cm).
W przypadku zażycia większej dawki leku Neo-Aesculan®, niż zalecana:
Brak danych.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Neo-Aesculan® może powodować działania niepożądane. Dotychczas nie stwierdzono
występowania działań niepożądanych żelu Neo-Aesculan®. Użycie miejscowe preparatów z lidokainą
może powodować sporadycznie wystąpienie reakcji uczuleniowej, rzadko wstrząs anafilaktyczny.
Obecność w preparacie balsamu peruwiańskiego, olejku rumiankowego i etylu
parahydroksybenzoesanu może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Bronopol może wywołać
miejscowe podrażnienie skóry. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy zaprzestać
stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia innych działań
niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
5. Przechowywanie leku Neo-Aesculan®
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Neo-Aesculan® po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.
6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego.
Polska
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań
tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58
Data zatwierdzenia ulotki: 12.12.2008 r.