2012 Uzupełnienie sprawozdania z

Transkrypt

2012 Uzupełnienie sprawozdania z
Warszawa, 31 marca 2012
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Departament Zezwoleń i Koncesji
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
Zarząd Fundacji Mam Marzenie w uzupełnieniu sprawozdania Fundacji Mam
Marzenie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji nr 206/2011 przedstawia sposób wydatkowania zebranej
kwoty. Zgodnie ze sprawozdaniem ze zbiórki publicznej, Fundacja Mam Marzenie zebrała
kwotę: 56 957, 01 zł, z czego w sprawozdaniu przedstawiono dokumenty księgowe
potwierdzające wydatkowanie kwoty: 36 395 zł. Zarząd Fundacji zobowiązał się uzupełnić
w terminie do 31 marca 2012 sprawozdania o dokumenty potwierdzające wydatkowanie
pozostałej kwoty, tj. 20 562,01 zł.
Zbiórki publiczne, na które nie przedstawiono dokumentów
w sprawozdaniu posiadały następujące numery wewnętrzne:
księgowych
Numer
wewnętrzny:
Data
zbiórki
Miejsce
Forma
Zebrana
kwota
012/2011/KA
26.10.2011
Kino Rialto, Katowice
Puszki
kwestarskie
3 206,53 zł
014/2011/WA
08.12.2011
Gala
Warszawa
Eurobuild, Puszki
kwestarskie
12 995,50 zł
017/2011/BI
30.11.2011
Opera
Białystok
Podlaska, Puszki
kwestarskie
4 359,98 zł
Kwotę te wydatkowano w następujący sposób:
Numer
wewnętrzny:
Zebrana
kwota
Cel zbiórki
Numer faktury
012/2011/KA
3 206,53 zł
Spełnienie marzenia
Pauliny Gruszewskiej –
Disneyland.
Faktura nr: FA101/FM/12
014/2011/PO 12 995,50zł
Spełnienie marzeń 8
podopiecznych FMM
– laptopy oraz
oprawa marzenia.
Faktura nr:
FSV/6/03/2012/K
Spełnienie marzenia
Pawła – pokój
marzeń.
Faktura nr: 00007/01/FT
Spełnienie marzenia
Kasi – laptop z
drukarką.
Faktura nr:
FS461/WYS/03/2012
017/2011/BI
4 359,98 zł
………………………………..
Kwota
faktury
9 440,00 zł
12 890,40 zł
Faktura nr:
#ODV/779/2012/S
Faktura nr:
#8558/8016/2012
………………………………….
Karolina Adamska
Sebastian Uzar
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Fundacji Mam Marzenie
Fundacji Mam Marzenie
Załączniki:
- 5 faktur potwierdzających wydatkowanie zebranej kwoty.
139,99 zł
2 165,01 zł
234,36 zł
2 000,00 zł