wczasylato 2016

Komentarze

Transkrypt

wczasylato 2016
WCZASYLATO
2016
Biuro Podrózy i Turystyki ,'AMICO TOL]R''
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel. /fax( 061) 8 238491, 8 266431 http:llwvrłlv.amicotour.com.pl
e-mail : [email protected] pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp. nr 0013 Rekomendacja WlT
-
Biuro Podrózy iTurystyki ,'AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel, /fax( 06 1 ) 8 238-491, 8 266-431 http://tłww. amicotour.com.pl
e-mail: [email protected] pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp. nr 0013 Rekomendacja WlT
WCZASY LATO 2016
DARŁOWKO-Róza Wiatrów-Pokoj
nłnł,ÓWrO-jest
e
to nadmorska miejscowośó wczasowo.- wypoczynkowa usytuowana przy ujściu
rzeki Wieprzy do Bałtyku. Główne atrakcje to ładna, czysta plaża, niewielkie wydmy, molo spacerowe,
latarnia morska, bliskośćsosnowych lasów oraz mikrok]imat. W odległościz, 5 km położonejest
miasto Darłowo. Godne uwagi są przede wszystkim porry: handlowy i rybacki, przepiękne stare miasto,
gotycki Zamek Książąt Pomorskich z XTVw. Dodatkową atrakcją Darłówka jest nowo otwarty
Aquapark i kręgielnia, wycieczki promem na duńską lvyspę Bornholm .
ZAKWATBROWANIE: O.W. Róża Wiatrów usytuowana jest blisko przepięknej, piaszczystej plazy
Bałryku, w jednej z najciekawszych nadmorskich miejscowości na środkowym wybrzeżu,w Darłówku.
Do dysporycji gościna terenie ośrodka: basen zewnętrzny, bawialnia,minigolf, hala sportowa,
bilard, przepiękny zadbany ogród, szachy, bule.Zalavaterowanie w pokojach hotelowych t, z i g
osobowych. Na wyposażeniu wszystkich pokoi: łazienka, ą lodówka, czajniĘ telefon, radio, suszarka
do włosów, ręczniki, sprzęt plażowy, Internet. IGżdy pokój z os. dysponuje łóżkiem o szerokości 90 cm
i rzo cm. Pokoje znajdują się w Budynku położonym w odległościok. roo m od plaży. Wjednym
kompleksie mieszczą się pokoje, recepcja, bar i jadalnia.
SWIADCZENIAW CENIE:
- 7 noclegówwwybranym pokoju
-całodzienne wyzywienie w postaci bufetu szwedzkiego: od obiadokolacji w dzieńprryjazdu do śniadania w
dzieńwyjazdu.
-specjalrre menu dla dzieci i dodatkowy posiłek Zupa d|a Malucha §erwowany w godz. 13.00-15.00
-miejsce parkingowe (parking niestrzeżony)
-dostęp dobazy rekreacyjnej: basenu zpodgrzevłaną wodą bezograniczeń czasowych placów zabaw, bawialni,
sali gier (tenis stołowy , piłkarzyki i bilard)
-dla zdrowia: kijki do Nordic Walking, zewnętrme wządzenia fitness, a dla chętlrych poranna gimnastyka pod
okiem rehabilitanta
-animacje i imprezy dla dorosĘch m.in. Grill ParĘ z muzyką na ż1ywo, karaoke, wieczorki taneczrre, turnieje
sportowe (tenis ziemny, stołowy, mini gol| bilard)
-codzienny program animacyjny dla dzieci m.in. olimpiady sportowe, Kids Party, Mali Misfizowie Pieczenia,
sala zabaw z animatorem
- dostęp do Internetu bezprzewodowego
CENA oD osoBY ZATYDZIEŃ ponyru
TERMIN
Osoba w pok. l
osobowvm
Osoba w pok. 2
osobowvm
Osobaw pok.3
985.00 zł.
1230.00 zł.
880.00 zł.
1055.00 zł.
1300,00 zł.
14.05-1 I.06.ż016r.
ll25.00 zł.
1405.00 ń.
rI.06-02.07 .2016r.
1510,00 zł.
l370,00 ń,
1580,00 zł.
l475,00 ń.
04.05-14.05.2016r.
27.08-03.09 .20l6r.
02.07-27 .08.2016r,
Dziecko 7-I0lat
1370,00 zł,
Dziecko 3-6lat
1265,00
UwagalNa miejscu pobierana jest opłata klimatyczra
-dzieci do 3 lat wspólne spanie opłata medialna l90 ń.lĘdzień
-atrakcje dodatkowo płatlre: wypożyczalnia rowerów,
-łóżęczko niemowlęce 15 żldoba
ĘĄ
kort tenisowy,
ń.
osobowvm
1370,00
ń.
1265,00
ń.
1160,00
ń.
Dziecko 7-I0lal
Dziecko 3-6lat
minigolf
Ą
Biuro Podrozy iTurystyki ,rAMICO TOUR''
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel. /fax( 061) 8 238-491,8 266-431 http://www.amicotour.com.pl
e-mail : [email protected] pl
Koncesja Marszałka Woj.WIkp. nr 0013 Rekomendacja WlT
WCZASY LATO 2016
usytuowana jest blisko przepięknej, piaszczystej plźy BaĘku, w jednej z
najciekawszych nadmorskich miejscowości na środkowym wybtzeiu, w Darłówku. Do dyspozycji gości na terenie
ośrodka: basen zewnętrzny, bawialnia,minigolĘ hala sportową bilard, przepiękny zadbany ogród, szachy, bule.
Zakwatęrowanie w domkach hotelowych- komfortowe domki położone są w odległościok. 100m od plaĘ, Jadalnia i
recepcja usy,tuowane §ą w sąsiednim budynku (odległośćok. 30 m)lub w domkach wczasowych połoźonych w odległości
ok. 200 m od plazy. Jadalnia i recepcja znajdują się w odległości l50 m. Na wyposżeniu wszystkich domków: lazienkątv,
c;ajnik, lodówka, ręczniki, zestaw plażowy, bezprzewodowy Intemet.
ZAKWATEROWANIE: O.W. Róźa Wiatrów
SWIADCZENIA W CENIE:
- 7 noclegów w wybranym domku
-całodzienne wyżywienie w postaci bufetu szwedzkiego: od obiadokolacji w dzieńprzyjazdu do śniadania w
dzień wyjazdu.
-specjalne menu dla dzieci i dodatkowy posiłek Zupadla Malucha serwowany w godz.13.00-15,00
-miejsce parkingowe (parking niestrzeżony)
-dostęp dobazy rekreacyjnej: basenu zpodgrzewaną wodą bez ograniczeń czasowych placów zabaw,bawialni,
sali gier (tenis stołowy, piłkarzyki i bilard)
-dla zdrowia: kijki do Nordic Walking, zewnętrzle vrządzenia fitness, a dla chętnych poranna gimnastyka pod
okiem rehabilitanta
-animacje i imprezy dla dorosłych m.in. Grill ParĘ zmuzyką nażywo, karaoke, wieczorki taneczne, turnieje
spońowe (tenis ziemny, stołowy, mini golf, bilard)
-codzienny program animacyjny dla dzieci m.in. olimpiady sportowe, Kids Party, Mali Mistrzowie Pieczenia,
sala zabaw z animatorem
- dostęp do Internetu bezprzewodowego
CENA OD OSOBY ZATYDZI
U
TERMIN
W domku hotelowym 2
W domku hotelowym 3
W domku hotelowym 5
04.05-14.05.201 6r.
l4.05-1 1.06.2016r.
lI.06-02.07.2016r.
27.08-03.09.2016r.
02.07-21.08.2016r.
osohowvm
l020.00 zł.
l60.00 zł.
l335,00 zł.
l
1440,00
ń.
Dziecko 7-10lat
l335,00 zł.
Dziecko 3-6 lat
1230,00 zł.
TERMIN
W domku wczasowym 2
osobowvm
osobowvm 2 ookoiowvm
845,00 zł.
osohowvm
1230.00 zł.
ll25.00 zl.
1230,00 ń.
l335,00 zl.
1370,00
ń.
1265,00 zł.
t60,00 zł.
\il domku wczasowym
osohnwvm
ll25,00 zł.
l055.00 zł.
.06-02.07 ,20|6r.
1230,00 zł.
ll25,00 zł.
11
27.08-03.09.20|6r.
02.07-27.08.2016r.
l335,00 zł.
Dziecko 7_10 lat
1230,00
ń.
Dziecko 3-6 lat
ll25,00 ń.
Dziecko 7-tOlat
l l60,00 zł.
Dziecko 3-6 lat
l055,00 zł.
Dziecko 3-6 lat
04.05- 14.05.2016r,
l4,05-1 1.06,20l6r.
880.00 zł.
1265,00 zł.
Dziecko 7-t0 lat
1
9l5.00 zł,
1265,00 zł.
Dziecko 7-10lat
l|60,00 zł.
Dziecko 3-6 lat
l055,00 zł.
810.00 zł.
3
W domku wczasowym 4
osobowvm
845,00 zł,
985.00 zł.
1020,00 zł.
1195,00
ń.
Dziecko 7-10 lat
1090,0
ń.
Dzięcko 3-6 lat
985,00 zl.
Uwaga! Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna, dzieci do 3 lat wspólne spanió opłata rneOialna tlO
zł./tydzieiy atrakcje dodatkowo płatne: wypoĘczalnia rowerów, kryty kort tenisowy, 51rl:golĘ łóżeczko
niemowlęce 15 ńldoba.
..\
Ł
Biuro Podrozy i Turystyki
,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491 ,8 266-431,
htto://www. amicotour. com. pl ; e-m ail : [email protected]
am
icotour.
pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
WCZASY LATO 20T6
DARŁoWKo D.6.DoMINIKA
DARŁÓWKO-jest
to nadmorska miejscowość wczasowo
-
w}poczynkolva usytttolvana przy
trjściurzeki Wieprzy do Ba}tyku. Glów,ne atrakcje to ladna, czysta plaża, niewielkie lqdmy, molo spacerol\.e,
latarnia morska, bliskośćsosnolq,ch lasólv oraz mikroklimat. W odleglościz, 5 km położone jest miasto
Darlorvo. Godne urvagi są przede łszystkim port},: handlolv-y- i rybacki, przepiękne stare miasto, gotycki
Zamek i,siążąt Pomorskich z XrV łv. Dodatkorvą atrakcją Darlólvka jest nolvo o§vartl,Aquapark i kręgielnia,
lrr"cieczki promem na duńską 1Ęspę Bornholm .
ZĄK\,VATERO\Ą'ANIE: Dom GościnnyDominika - położonylv spokojnej dziólnicy
*9
Dar}órvka Zachodniego, około 25o m. od plaży,centrum i portu. Pokoje 1,2,3,4 osobolve oraz
rodzinne sttrclia dla 6 osób. Kazdy,pokoj nra rvlasną lazienkę, TV-Sat, radio, dostęp do czajnika
elektryczrrego, szklanek oraz sprzętu plażorvego. Niektóre pokoje mają balkon1,.
Do dl'spozl'cji: rtlasna jadalnia, dostęp do internettr \ĄIi-Fi, ogród rekreacljnl,(plac zabarr,,
grill,ognisko), rotverl,do dy,spozycji gości ( na zapisy,), parkingi strzeżone rv odiegłościroo nr od
donru,
ST-ł\DARD A: opis jak lryżej oraz dodatkorvo na lq?osazeniu lodórvki rv pokojach
ST.Ł\DARD B: opis jak rrl,zej oraz lodórvki ogolnodostępne na korytarzach
ślt,tłoCzExIł:
-
noclegi 7
wl,żlrlienie: śniadanie ( brrt'et)
Cena:: od osob!, za TYDZIEN w wł,bran}Tn }varlanc e ( Standarc B lub A)
TEfurIIiv
Pokój
l
os.
Pokój 2,3,4 osobow_|,
Pokój 5 lub 6
osobou.,1, ( 6,ptt
stttdio)
24,06-28.08.2016
1010.00 zł.
.05-23.06,2016
29.08-15.09.2016
01
u\VAGA!!!
83
5.00 zł
370.00 zł. Standard B )10.00 zł. B
1010.00 zl. Standard A l080,00 zł. r\
765.00 zl. Standard B
835.00 zi. Standard A
Dzieci 4-8 lat
(nie dotycz1,
pokoi sturlio)
765.00 ZL
300,00 zł. B
)05.00 ZŁ.
^
6ż5,00 ZL.
:
- dodatkorvo mozlirvość rvlkupienia obiadólv
- oplata klimaty,czna płatna na trliejscLr.
- dzieci do lat 3 175 zł. (21.06-28.08.16) l bez śrviadczeń, inne ternrin1. 110 zl./os, n,czalt,/tl,cizień
-
3
Biuro Padroży i Turystyki
,,AMICO TOUR"
ul, Wilczak 12 G,61 _ 623 Poznań,
(
tel./fax 061) B 238-491 , 8266-431 http://unvw.amicotour.com.pl
e-mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
wczAsY LATo 20{6
a
Dąbki/ Bobolin
Wellness
- jest cichym i spokojnynr agroletniskienr polożonynr na trasie pomiędzy miejscowościami
Dąbki i Darlowo. Specyficzny mikroklimat szczególnie dobrze wpłyrva na górne drogi oddechorve. Wp}y.lva na to
naturalnie czyste środowisko,duża odległośćod aglomeracji miejskich, czyste plaże Baltyku oraz lasy sosnorve i
nasycone jodem powietrze. Plaża w Bobolinie to jedna z najczystszyclr i najpiękniejszl,ch plaż nad polskinr
morzem. Bobolin oraz pobliskie Dąbki polączorre są ścieżkąspaceroivą oraz rolvero!vą. Bobolin to także idealne
miejsce do upralviania jeździectrva (Ranczo Mustafa) - t1,lko tutaj na jeźdźcólv spragnionl,clr ronrantycznej
przy3ody czekają pzejażdżki o zachodzie słońca brzegienl nlorza do Darlólvka i Dąbek.
ZAKIVATEROIVANIE: O.łV. Bursztln Spa - znajdrrje się rv ustronn},lll nriejscu 6oo nr ocl nlorza, !v
sąsiedztrvie pasu przl,brzeżnych nvdnr za którlrlri rozciąga się szeroka, piaszczllsta plaża. Ośrodekusltttorvan1,
na rozleglym zielonym terenie, dysponuje bogatą bazą ulpoczynkolvą nr in: basenenr z jacvzzi,
przecirvprądem, biczęm wodnym i sauną fińską, gabinetenr kosnretyczrrynl, gabineteni odnorry biologicznej,
gabinetenr nrasażu, zabieganri rehabilitacyjnlnri,, kortenr tenisolvynl, boiskienr do siatkóivki plażolvej,
boiskienr do koszykólvki, placent zabaw dla dzieci, rviatą grillolvą. Pokoje konrfortorve, przlttrlne i
funkcjonalne r,z,3 osoborve oraz rodzinne 4 osc,bolve tlpu sttrdio wlposażone są rv pelen lvęzel sanitarn1,. W
pokojaclr TV, Internet, lodówki, czajrriki, pararvan},plażorve. lViększośćpokoi posiada tarasi,lub balkorri,. \V
obiekcie jest lvinda dla gościzmotot)zolt,ani,ch parking. Udogodnierlia dla osób niepelnosplarvnvch rv zakresie
poluszania się. Pokoje, baza zabiegorva, recepcja, karviarnia i sala konstrnrpcljna znajdują się rvjedn;nr
budlrrku.
Ślt,iadczeni a tv cenie
p
akietu \Ęp o cz}Tlkolt o-zdrolt,otnego
:
-7x nocle gólt, rv ko nr fortowl,ch pokoj ach De Luxe
(3-, 3- osoborr_vch i STUDIO z+z)
-Sniadania i kolacje rv forn-rie btrfetu z danianli ciepllrrri
-3-daniorve obiady 5envolyane
-Kolacja grillorva lv chacie wiejskiej z ogniskienr (od krvietnia do października) lub Tradycyjrra -Kolacja
Staropolska z typolv"ymi danianri Kuchni Polskiej
-Tenratyczna Kolacja Wloska z tlpolqrni daniami Kuchni Wloskiej
-Wieczorek taneczny z nruzyką na żyw.o
-lVizlta lekarska
-tox zabiególv rehabilitacyjnl,ch podczas pobltu (pn. - pt,)
-6x Poranna AQUA-gimnastyka (pn. - sob.)
-Korzystanie z basenu (r8x7nr z brodzikienr dla dzieci), jacuzzi i sali fitness
-Sauna fińska (r7:oo - zo:oo)
-Plac zabaw z tranrpoliną 30onl2
-!ViFi rv pokojach De Ltrxe i Lobb1, Hotelu
-NIonitorolvany i zanrykany parking
PAKIET TYGODNIO\\Y rłrToczl.:rrkolvo-zdroltotny z rłrźłrl,ienienr3x dziennie
Termin
III,1V,x,XI,xII
V,IX
0l,07- l0.07.1ó
2l
Cena od osob1, rv pok. 2, 3
osobolvlm lub studio 2+2
l000,00 zl.
l070,00 zl.
l385,00 zl.
Cena od osoby lv pokoju
osobo\yvm
l280,00 zl.
l280,00 zl.
l553,00 zl.
l
,08_0l .09, l 6
VII.VIII
l9l0.00 zl.
l553,00 zl.
Uwagn! Na nlicjscu pobierana jest opłara klimatl,czna. Dzieci do j lat bez śrviadczeń 20 zI.1doba rv tóżkLr z rgdzicanli. dzieci
4-7 latz 7i uvżl,ivicnia 2591o rabatu od cen podanl,ch rl, tabeli. pobl,t tv dniu przrjazdu od godz. l6.00 do godz. l 1.00 w dniu
rvljazctu.
']'
'
t1
Biuro Podrozy iTurystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431,
htto://www.amicotour.com.ol e-mail: [email protected]tour.pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 0013 Rekomendacja WlT
WczAsY LATo 20{6
DZwIRZyNo- o.W-R BRYZA"
Dźwirzyno-
to atrakcyjnie polożona osada rybacka i letniskowa. Na calej długościDźńrzyna ciągnie się
szeroka plaża. Klimat sprzyja leczeniu licznych schorzeń. Dźwirzyna stanowi doskonalą bazę wypadową do licznych
atrakcji turystycznych regionu np, Kołobrzeg
ZAI{$/ATEROWANIE: OśrodekWypoczyrrkolvo - Rehabilitacyjny Brlza polożony w cichej okolicy otoczony
zielenią. Zaledwie kilkaset metrów dzieli ośrodekod Morza Bałtyckiego ijed|nie rz km od Kolobrzegu. Budynek A budynek tnypiętrowy, z jadalnią, kawiarnią, basenem, centrum rehabilitacji, posiada windę. Wszystkie pokoje z
balkonami i łazienkami, wlposażone w TV, lodówkę i telefon. Budynek B - budynek jednopiętrorry z windą, oddalony o
5omodobiektuglównego(budynkuA).Wszystkiepokojezłazienkami,wlposażonewfiilodówkę.BudynekC-pokoje
z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz z lazienkami, ltyposażone lv fi - SAT oraz lodórvkę. Udogodnienia dla dzieci:
niecka dla maluchów w nowym basenie, plac zabaw dla dzieci, na życzenie dostalviane lóżeczko turystyczne do pokoju
,jadania wyposażona w specjalne krzeselka dla dzieci, plac zabaw dla dzieci.
SWTADCZENIAW CEit{IE:
-7noclegówpluspełnewyzywienie(śniadaniaikolacjewfornriebufetu,obiadyserwowane)
- korzystanie z dwóch basenów krltych, sauny i jacuzzi (NO\\Ybasen z niecką dla nraluchólv)
- konsultacja lekarska
- 3 zabiegi dziennie lv dni robocze w miesiącach: I-\{ i IX-XII,
z zabiegi dziennie w dni robocze lv miesiącach: WI i VIII,
- opiekę pielęgniarską dla kuracjusza,
- grill t raz w tygodniu,
- lvieczorki taneczne 1 raz w tygodniu.
CENA ZA T YDZ|E Ńod osoby tsUDYNEK WCZA,SOV!ry A
TERMIN
:W pokoju z osoborlym
t6,o4- tB.o6.2o16r.
20.oB-24.o9.zor6r,
tz73,oo
z|.
tz45,oo zl.
r8.o6-eo.oB.zo l6r.
24.o9-22.1o.zor6r.
1378,oo
Z}.
1350,oo zł.
rroc.oo zl.
CENA ZATYDZ|EŃ od oso
TERIVIINI
zt.oc.zor6r.
B
2o.oB.2o16r.
.zot6r.
CENA Z^TYDZ|E
TERlvlINI
16.04-21.o.5.zor6r.
zr,os-rB.o6.zo rór.
.og-zz. ro.zo r6r.
L|WAGA!!!
!V pok. z os. bez
balkonrr
1o2B,oo
!V pok. 3 os.
baikonem
95B,oo zl.
Zl,
ttl,z,oo zl.
ro14,oo
od oso
1o2B,oo zl.
!V pok. 3os. bez
balkonu
874,oo
z|.
9z3,oo zI.
993,oo zł.
to4z,oo
z1.
95B,oo zł.
z}.
BUDYNEK ocRoDo!!ry c
tzro,oo zl.
rB.o6-zo.oB.zol6r.
zo.oB-z4.o9 .żot6r.
to77,oo zl,
UDYNEK REHABI LITACYJNIY B
W pokoju 2os.z
21.05-
t8.o6.zo16r.
tB.o6-
!V pokoju STUDIO 4 os.
zq.oo zł.
123B,oo
z}.
tzz4,oo zl.
1063.oo zl.
na nriejscu pobierana oplata klimatyczna, parking niestrzeżony - platny ok. t8 z1.1doba
\
Biuro Podrozy iTurystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
te|.lfax ( 061) 8 238-491, 8 266-431 ,
hftp://www.amicotqur.com.pl e-mail: [email protected],pl
xoncesja rvlarsriłxa wo.;.Wlkp nr 0013 Rekomendacja WlT
WczAsY LATo 20{6
>żwIRzyNo - AKcEs MEDIcAL spA
Pobyt leczniczy
i letniskowa. Na całej długoŚci
schorzeń. DŹv,lrzYna stanorfi
iicznych
leczeniu
Dźw,irzyna ciągnie,i?.r..or*u pi"zu. iii.*t sprzyja
np. Kołobrzeg.
regionu
łortonułąbazĘ wypadolvą do iicznych atrakcji turystycznych
Dźlńtzyno- to atrakcyjnĘolożona osada rybacka
ZAKWATEROWANIE: Nowoczesny i komfortouy obiekt Akccs Medical Spa połozony koło
Kołobrzegu rv nadmorskiej miejscowości Dźwirzyno, ok. l50 nr od szerokiej, PiaszczYstej PIaŻY
jadalnia, drinię bar, sala
oraz ok. ojo m od jeziora ń.eskÓ. \Y ośrodkuznajduje się przestronna
galanterią, rvinda w duzYm
f1tness, bilard, solaiir_rm, gabinet kosmetyczny i fryzjerski, butiki z
na grill oraz
palvilonie, boisko do siańórł.ki i koszyk-órvki, kort tenisolły, mini plac łabalv, miejsce
ozdobnYch
iloŚcią
teren
z
duzą
iarring, Wokół obiektu zrrajduje się pięknie zagospoctarowany
którY sPrzYja do
krzervólv i klviatorr,, ze statnitienr i Żródełkiern po śroclku,z łarvkami i stolikami,
chlvili relaksu, odpoczynku i czasu dla siebie,
śwrapczENIA:
o Noclegi 7,
o Wyżt'riónie: 3 x dziennie/śniadanie, obiad
o
o
.
o
r
o sala fitness, tenis stolouy
. Kort tenisolq,, boisko do koszy,kórvki
o Kijki Nordic Walking,
o
o
ikolacja u,tormie butetu/,
r x podczas pobytu konsuitacja lekarska
z zibiegi dziennie rv dni robocze rvg. rvskazań lekarza
N{ozlilvośćrrlboru diet leczniczy,ch
Wstęp na basen, saunę, jacuzzi,
Gimnast1.,ka poranna neL plaży z instruktorem rv dni robocze,
i siatkó,,l,ki, plac Zaba,,v,
rr.ieczorki taneczne
VAT
Ce
od
TERMIN
a TYDZIEN
POKÓJ z oS./
sTANDARD
(16 mz)
POKOJ z
oS./KOMFORT
POKOJ r OS.
( 16 mz)
(
z:mz)
25,o4-27.06.zot6
rz55,oo
zł.
r395,oo zł.
164o,oo zł.
27,06-29,o8.zo16
t465,oo
z|.
16o5,oo zł.
rB15,oo zł.
29.08-26.og.2a16
tz55,oo zl,
1395,oo zł.
64o,oo zl
IIIVAGA!!!
-parkins nlonitorowany niestrzeżon1, zo zl/doba
-bplata klimatl-czna platna na nriejscu
-diieci do lat z na dostarvce bezplatnie
-dzieciz-7 lat 50% rabatu
-dzieci powlżej 7 lat zo% rabatu
6
Biuro Podrozy iTurystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel. /fax( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www.amicotour.com.pl
e-mail: [email protected]
Rekomendacja WlT
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp. nr
0013
WCZASY LATO
2016
Półwvsep helski - JASTRZEBIA §9RA
PENsJol§AT SAWANA
JASTRZPBIA GqRA
- Jastrzębia Góra - jedno z najczęściejodwiedzanych miejsc
*ypoczyŃowl,ch polskiego vlybrzeża. Urok tej miejscowości (najdalej na północ wysunięta
mieiscorvość Polski) przyciąga co roku tysiące turystów spragnionych morskich i słonecznych
kąpieli. Jastrzębia Góra stanorvi doskonaląbazę wypadową do pobliskich miejscowości: Rozervia.
Władyslarvor,va, Karwi i do Trójmiasta.
ZAKWATEROWANIE: PENSJONAT SAIVANA - Obiekt
połozony 500 m od morza.
Pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym lvęzłem sanitarnym i TV, lodorvką, czajnikiem i naczyniami.
Częśćpokoi posiada balkony.
Do dl,spozycji: plac zabaw dla dzieci, miejsce na grill-ognisko, bezpłatny parking, stołólvka w
której serwowane sĄ smaczne, domowe posiłki,
śrvlłuczENIA:
_
_
NOCLEGI 7
WYZYWIENIE 2 X RAZY DZIENNIE
CENA OD OSOBY Z.ł TVOZIPŃ
TERMIN
l5.06_ 15.08.2016
16.08_15.09.2016
OSOBA DOROSŁA
ZŁ.
670,a0 ZŁ.
810.00
DZIECI oD
67a.00
600,00
zŁ.
3
-
10
LAT
ZŁ.
UWAGA!!!
- oplata klimatyczna płatna na miejscu
dzieci do 3 lat * gratis
- dzieci 3-10lat zńlł:,żl.i*,ięnia
-
Y
Biuro Podrózy iTurystyki ,,AMICO TOUR'
ul. Wilczak 12 G,61- 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491,8 266-431
http://www. am icotou r, com. pl e-mail : am [email protected] r, pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
wczAsY LATo
2o1 6
KARWIA - KAMENA
KARWIA- to urocza miejscowośćletniskowa położona k. Jastrzębiej Góry na terenie
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, słynąca wg opinii wielu wczasończlw z
najpiękniejszej plaĘ nad Bałrykiem. Nasz ośrodek dzieli od szerokiej plazy jedynie wąski
som pas sosnowego lasu i wydm nadmorskich - wspaniałe miejsce dla wycieczek
rowerowych i spacerów - gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie, żeby rozkoszować się ciszą
spokojem w niepowtarzalnej nadmorskiej atmosferze.
ZAICWATEROWANIE: Ośrodek Wypoczynkowy ''KAMENA" położonyjest
i
w najbliższej
odległościod plazy ok. 5o m z łagodngn zejściem i oferuje zakwaterowanie w pokojach z,3
osobowych i apartamentach z pokojowych 4 osobowych z łazienkami i TV, częśćz balkonami.
W każdym pokoju i studio znajdują się: łóżka typowo hotelowe z materacami bonellowymi
Vito II , lodówka, rozkładana kanapa 2 osobowa, pościel i koce, czajnik bezprzewodowy,
filiżanki, talerzyki, sztućce, szHanki do napojów, szafa ubraniowa, szafki nocne, lampki,
stolik, biurko hotelowe, sprzęt plażowy.
Do dyspozycji: dwie kuchnie ogólnodostępne, sala ze stołem do gry w tenisa stołowego i
piłkarzyki, bilard, salkę dla dzieciz zabawkami, TV, bajkami i DVD, altankę z miejscem do
grillowania, plac zabaw dla dzieci, trampolinę, bezpłatny internet bezprzewodowy oraz
bezpłatne miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. ośrodekjest ogrodzony,
oświetlony i ogrzewany.
śwrłoczENIA:
- Noclegi 7 w wybranym pokoju,
-rłyĄrwienie: śniadania stól snrredzki
-
VAT
Cena od
TERMIN
zaTYDZ| EŃ - ze śniadaniarni
Osobaw
Osobaw
pokoju z
pokoju 3
z5.o6-
oz.ol.zor6t,
02.o7-
zo.o8.zo16r.
osobowy
(rs mz)
osobowy
(ząrnz)
79o,oo zl.
Osobaw
apartamencie z
pokojowym (4
os.) (*omz)
744,oo zł.
72o,oo zł.
86o,oo zł,
79o,oo zł,
755,oo zl.
IIWAGA!!!
-możliwośćwykupienia obiadokolacji dorośli: lr75zł./tydzień, dzieci do lat to zl/z
wyżywienia z 19 zl, / ty dzień
-Opłata klimatyczna płatna na miejscu,
-Parking na terenie ośrodka bezplatlry
-turnusy od soboty do soboty
8
Biuro Podraży i Turystyki
ul.
,,AMICO TOUR''
Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel. /fax( 061)8 238-491, B 266-431 http://www.amicotour.com.pl
e-mail: [email protected] pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp. nr 0013 Rekomendacja WlT
WczAsY LATo 2016
KOŁOBBZEG OśrodekRehobilitac
Rekreo
n
MAGN9LTA sPA
Kołobrzeg- to miasto uzdrorviskorve o randze europejskiej lezące u ujściarzeki Parsęry do Bałtyku.
SŁ,vnie z Pięknych, czystych, szerokich plaż a także z głęboko lvysuniętego rv głąb morza rnola
SPacero}\€go. Tętniący życiem Kołobrzeg z liczrrymi ośrodkami wypoczynkolvymi i sanatoryjnymi
przi'ciąga licznych turystórv zaróu,no z Polskijak i Niemiec iSkandynawii, a specyficzn;- rnikrÓ[limat
l:sztaitujący się pod lvpłylvem ot}vartsgo morza sprarvia, ze poti,ietrze pozbarvione jest całkorvicie
alergenólv i posiada duzą zarvaftość aerozoltr rnorskiego jodu.
ZAI(WATEROWAiYIE: lllagnolia Spa-konlfonow0 \t,yposazon1,obiekt, polozon,v rv zachoclniej
częŚci Kolobrze-qtl, lv pobliżu nabrzeży Koiobrzeskiego Fortu Morskiego ( l00 nletrórv) oraz
zachodniej częŚci ParktrNadnrorskiego. Do tnorza z N,lagnoliijest rl lirriiprostej zaledrrie 800
metrólv, clroc do plazl'należy przejśćokoło 950 m spacerkieln przez karneralnaclzielnicę rvillorva
Po*stałą rv 20-o leciu rnięclzy,rvojennym. Posiada konifoftorve pokoje: 1,2 i3 osoborve z łazienkaIni,
jadalnię, karviarnię, nowoczesllą bazę relrabilitacyjną, basen. jasttzzi(nroclernizacja
do l5.12.20l5)
oraz sallnę i łaźnięparo\tą.
S\\'IADCZEIYIA W CENIE
:
- 7 noclegór,l,
- śniadaniai obiadokolacje
- 10 zabiegóiv rehabilitacyjnych r.v dni pow.szednie
- 1 nrasaz klasl,czn1,,
- konsultacja ze specjalistą od rehabilitacji
- korzl.stanie z basenu, salln}.suchej, łazni parorvej oraz jacuzzi
- cri,ic zeni a na sprzecie sportowo-rekreac
fi n1,,rtr
- \\,),pozyczenie kijkori,do nordic rvalking
Cena od osoby zaTYDZLEŃ nobvt u
TERi\{IN
oSoBA \Y PoK. 1 oSoBA w PoK.
i\IAJ
CZER\YIEC
WRZESIEŃ
LIPIEC
sIERPIEN
2
oSoBA § PoK.
oSoBoWY}I
oSoBOWYM
oSoBowYi\I
1:l20,00 zl.
1070,00 zł.
1035,00 zl.
l630,00 zł.
1
175,00 zł.
11.ł0,00 zł.
3
L,wAGA:l
-dzieci do j lat bez śrviadczeń gratis
-dzieci 3-10 iat osobne spanie rabat l0% od cenr rv tabeli
-dzieci 3-10 lat bez osobnego spania 650 zł./tl,dzień
,na miejscu organizowane sa dodatkorvo płatne w,y,cieczki; Szczecin,
Slrinoujście, Berlin, Poczdarn, oceanarium
Stralsund-Niemcy, rejs statkiem i inne.
9
Biuro Podrozy i Turystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-49,1, 8 266-431,
e_m ail: a
[email protected]
m icoto_u
r.
pl ;
www. am icotou
r.
com. pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
WczAsY LATo 20{6
OŁOBRZEG WILLA
FORT
KOIObrZe$- to miasto uzdrorviskorve o randze europejskiej leżące u ujściarzeki Parsęty do Bałtyku. Slynie z
piękny'ch, czysq'ch, szerokich plaż a takźe z głęboko rłysuniętego rł, gtąb morza mola spacerorvego, Tętniący życiem Kołobrzeg z
licznl'mi ośrodkami wypoczynkot7mi i sanatoryjn1,,mi przyciąga licznych turystórv zarórvno z Polski jak i Niemięc i Skandynawii, a
specl'ficzny mikroklimat ksztattujący się pod rvplyrvem otrvanego morza sprar,,,ią, że porvietrze pozbarvione jest calkorvicie
alergenów i posiada dużą zarvartośćaerozolu morskiegojodu,
: Willa Fortuna
murolvany, piętrowy, polożony w dzielnicy
uzdrolriskolvej l5o m od plaży. Posiada 1oo miejsc noclegolrych w pokojach r, zl3 osobolvych, wszyltkie
Pokoje z nolt}Tn l1,1posażeniem i pelnlm lvęzlem sanitarn}m, TV, ridiem i sprzętem plażowym. PoŚiada
lvłasną, dobrze lrlposażoną bazę zabiegolvą, jaclalnia po remoncie,
_
,;;
ZAI{WATEROWANIE
-
śrrreoczENlA:
:
rNocle8i 7 w,pokojach t, 2 osoborrl,ch z balkonem
Orrlżlrvienie 3 x dziennie
oca}odoborva opieka med.u*czna - tllko przy,pob},.cie z zabiegami
o du'a badania lekarskie rv trakcie turnusu i trzy zabiegi kazdego dnia (oprócz niedzieli) za rryjątkienr
masażu klasl,cznego
-
Ce11:_ od osoby
niedzieli)
TER}tIN
za. YDZIEŃ/ POBYT Z ZAF.IF;GAMI
aVAT
ty,lko prz1,1rl,borze pobytu z zabiegami
OSOBA DOROSLA
Pokój2os.zbalkonem
0
l .0{-3 0.0 6.2 0 l 6
dziennie oprócz
OSOBA DOROSŁA
Pokójlos.zbalkonenl
l3 l 5,00 zł.
01.09_3 1.10.20l6
(e zabiegi
l595,00 zł.
Dzieci do l0 lat
6?ż,00 zl.
01.07_31.08.20l6
l490.00 zł.
1770,00 zl.
Dziecido l0lat
c en
i ó_d ó s .,6'
TERi\llN
ą
ząr$_
69ż,00 zł.
_z_!
EŃlpo Brr' Wć złs ovrv
OSOBA DOROSŁA
Pokój2os.zbalkonem
0
l .0]_30.06,20l 6
01.09-31,10.20l6
i l75,00 zl.
OSOBA DOROSŁA
Pokójlos.zbalkonem
i455,00 zł.
Dziecido l0 lat
566.00 zł.
0l .07_3 1.08.2 0l 6
1385,00 zł.
1665,00 zl.
Dziecido l0 lat
650.00 zł.
UlvAGA!!l
-Na miejscu pobierana jest oplata klimaty,czna,Dzieci do 4 lat bez świadczeń bezplatnie
Jo
Biuro Podrózy i Turystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www.amicotour.com.pl
e-mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 0013 Rekomendacja WlT,
WczAsY LATo 20{6
KOŁOBRZEG - CENTRUM ZDROWIA I RELA KsU
VERANo"
KOŁOBRZEG
- to miasto uzdrolriskorve o randze errropejskiej leżące u trjścia rzeki Parsęty do
Baltl,ku. Sll,nie z piękny,clr, czl,stl,ch, szerokich plaż a ta}iże z glęboko wl,suniętego rv gląb morza mola
spacerolvego. Tętniący życierrr Kolobrzeg z licznyrni ośrodkami rr_r,poczynkolrlmi i sanatoryjny,mi
prz;"ciąga licznych turystólv zarórvno z Polski jak i Nienriec i Skandynalrii, a specy{iczny mikrokiimat
kształttrjący się pod rvphrl,em otlvartego nlorza sprarvia, że porvietrze pozbarvione jest calkorlicie
alergenólv iposiada dużą zarvartośćaerozoltr rnorskiego jodu.
ZAK\,VATERO!\rANIIE: Centrunr Zdrorria i Relaksu ,,Verano" tts}ttlo\vane jest rv parku nadmorskim
lv odleglości roo nl oci morza rl,strefie uzdrorviskorvej, Na posesji o powierzclrni blisko 4 hektarorv
mieszczą się 4 parviłonl,sanirtoryjne trzy,kondy,gnacljne z balkonarrri. Ośrodek lvkomponolvanv jest rv
unikalną i brrjną zieleri. Ir{ar tcrcnic ośrodka:basetr solankorry krlty,( cloclatkorto platn1,), basen
letni odkryn,(bezp.latn1,), grille, ogniska, lrieczorki taneczne z mttzl,ką na żlrvo, wrpożyczalnia
rolverólr,, boiska ze szttlcznil narvierzchnią clo gry rv siatkólvkę, koszykórvkQ, tenisa zietrrnego,
siatkórvkę plażorvą, stól bilardorĘ,, stól do tenisa stolorvego, 4 - toro\va kręgielnia rv której cl,klicznie
oclbl.rvaja się turnieje, clla dzieci nlini plac zabirrv na ze\vnatrz oślodka tv okresie letninr.
śrriadczenia:
- pobyt z zabiegami załr"iera: noclegi 7, trl,żlrvienie 3 x dziennie ( śniadaniai kolacje * bttfet,
- sefivolvan},, zabiegi lecznicze - 1vstępne badanie lekarskie + z zabiegi clziennie ( dni robocze),
obiacl
poblt lvczasort), zarltera;
noclegi 7, tqżłrvienie 3 x dziennie
CENA od osoby za T\DZI EN
TElŁ\II|{
oz.o-1-1r,o6,
łot6r.
zz.o8-o8. ro. zor6r.
rr.o6-sz.o8,ool6r.
POBYT Z Z.ĄBIEGA_\I
pokoJstalrdardziros
POKOJ r OS
r5.5,oo zI.
r63o,oo zl.
r66s,oo zl,
tllo,oo
CENA od osobv za TYDZIEŃ_ POB}T wcz.Ąsoł\ry
TER_\IIN
POKOJstandardzigOS.
oz, o4-rr. o6,eor6r,
r3r5,oo zl,
:z. o8-o8.1o,aor6r,
rr. o6-zz.o8. zor6r.
lass.oo zl
z|,
POKOJ r OS.
r4zo,oo zl.
rs6o.oo
zI
Opiata klimatyczna p}atna na miejsctt, istnieje możlilvośćrezenvacji pobylu z 3 zabiegami dziennie
(dni robocze) pytaj rv biurze, dzieci clo 3 lat bezplatnie z osobą doroslą, dzieci lv lviekrt 9-6|at- 5o%
cenr,, 6-t4 lat -zo% ceny,.
-Parking dla aut osoborq,ch dodatkorvo platn;- : do ro dni-r7 z|,ld,z,ień,od rl-rg'dn i-t4 zl./d,zień.
/1Ą
Biuro Podrozy iTurystyki ,'AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-43,1,
e-mail: [email protected], pl ; wvvw.am icotour. com, pl
Koncesja Marszałka Woj. Wlkp. Rekomendacja WlT
WczAsY LATo 20{6
KoŁoBRzEG - o.w. 6RyF
KOłObrZe$- to miasto uzdrorviskorve o randze europejskiej leżące u ujściarzeki Parsęty do Baltyku. Słl,nie z
pięknych, czystych, szerokich plaż a także z glęboko rvysuniĘtego lv gląb morza mola spacerolvego. Tętniący życiem Kolobrzeg z
licznymi ośrodkami rvypoczynkorvymi i sanatoryjn5,mi prz5,ciąga licznych turystórv zarórvno z Potski jak iNiemiec i Skandl,nalvii. a
specyficzny mikroklimat kształtujący się pod rvpłyrvem otwartego morza sprarvia, źe porvietrze pozbarvione jest calkorvicie
alergenórv i posiada duźą zawartośćaerozolu morskiego jodu,
ZAKWATEROWANIE:
O.W GRYF-
Zlokalizowąny jest w uzdrowiskowej częścinriasta, w odleglości
roo m od morza i 20o m od dlvóch zaklądórv przytodoleczniczych, lv których leczy się choroby ukladu oddechowego,
krążenia i cukrzycę. Pokoje r,z,3,4 osoborve większośćpokoi z klinratlzacją, wszy,stkie pokoje z lazienką, Tv_
1u9!''9w9s_o,
SaT i telefonem z pocztą glosorvą,
1,1o dl'spoz.,.'cji: Baza rekreacljno - sportolva tj. profesjonalne kino donlorve, sala bilardolva, ping pon8oiva, sauna,
hydromasaż, sala kluborva, biblioteka i salka do ćrviczeń ponroże atrakcyjnie zaplanorvać każdy dzień,
Gryfposiada także gabinet nlasażu i akupunktur1,, kaiv,iarnie z lvieczornl.nri dancinganli.
S\^TADCZENIA:
@wlżpr.ienie 3 x dziennie lub 2xrazy dziennie
OPRZY POBYCIE 7 DNIOI\YM \,\,IZYTA LEKĄRSKĄ i r ZABIEG DZIENNIE GRĄTISlll
IDPRZY POBYCiE 14 DNIOł\rIM \ĄTZYTA LEKĄRSKĄ i zZABIEGI DZIENNIE GRATISIll
|OVAT
POKOJ W CZĘŚCI G - balkon oraz lv tej częścibudlnltu jest rlinda,
ella: ocl,
od oso
osoby za
TI1DZIE§ z rrrźtrrieniem
za-I'yDLIŁx
lenlem 2z X DZIENNIE
TER}llN
osoba dorosln
osolrr dorosl:r lr
pok. 2 os. z
pok, l os. z
balkone m
ba l kon em
rv cześciG
0l
0 l
,06_J0.06.20 l 5
.09_30.09.20 l5
01.07_J1.08.20l5
l280.00
1
\\'cześci G
zt.
560.00 zł
Ccna: od osobv za TYDZIEŃ
TER}IIN
osoba dorosla
pok.2 os. z
balkonent
}1'CZۤCI
0
1.06-30.06,20l5
0
1.09_J0.09.20
0 l .0 7_J l
.08.20
[I!!,AGA
l5
l5
l3
(r
50.00 zł
l6]0.00
zt,
l] j5.00 zł.
l80 j.00
zł_
łr.lenlenl
osoba dorosla rr
pok. l os. z
balkoncm
W cześciG
l j25.00 zl
l87
X DZIENNIE
j.0 zl
!!
Na miejscu pobierana jest op}ata klimat1.,czna,
<ąDzieci do 4 roku życiabez św.iadczeńgratis
cz
^2
Biuro Padroży i Turystyki
,,AMICO TOUR''
Wilczak 12 G,61
- 623 Poznań,
tel. /fax( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www.amicotour.com.pl
e-mail: [email protected] pl
ul.
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp, nr
0013
Rekomendacja WlT
wczAsY LATo 20{6
ŁEtsA - O.W. SZAROTKA.DomkI
Łeba - jest jedną z większych i najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w potsce. Łeba
Posiada wspaniĄ mikroklimat. Szerokie plaże, bliskośćSłowińskiego Parku Narodowego gdzie
można obejrzeć stynne ruchome wydmy. Łeba jest także idealnym miejscem do uprawiańiaiportów,
szczególnie rvindsurfingu ijazdy konnej, Piękne okolice oraz szlaki rolverolve i piesze sprzyjają
organizolvaniu uycieczek i spacerów.
ZAI§^/ATEROWANIE: Ośrodek lMczas_owy
YAROTKA poloźony jest w pięknym sosno!Ę,m
lesie, przy g}órvnej promenadzie spacerow,ej Łeby. Do morza jesfokolo zo-o * , u ab j.rtora serbsko]
zaledrl'ie 5o m. Domki są_ ocieplan E 3-, 4-,5-osobolve z pe}nlm lvęzlern sanitarnym, Ó polvierzchni.od
2§.*2 do 36 mz. Wszystkie domki mają na wlposażeniu: telelr.izor (TV kablolva), lodólvkę, .iuiń'elektTcznY, zastalvę stolou'ą, sprzęt plażolvy fleżaki, k99, parawan), skladana suŚzarkę na prunie,
Parasol o8rodo1,1y. Przed domkiem znajdują się stoliki i laivki i grill, Na terenie ośrodka ,nilau;. ,ię
Pralnia. Teren oŚrodka jest ogrodzony i strzeżony przez ochronĘ.Oo dyspozycji gościna terenie
ośrodka: parking dozororvany płatn}., plac zabari dla dzieci.
SWADCZENIA:
-Noclegi
-VAT
Cena:,
7
ZĄ CAŁY DOMEK NA TYDZIEŃ
TERłIIN
Donrck 3-os
Donek 4-os
z gneksem kuchennynt
Donrck ó-os
kuchennynt
z atteksem
28.05-1 I.06.I6r.
l3
l L06-2S.06.I6r.
l590,00 zl.
2470,00 zl.
3
5.0ó-02.07. l 6r.
l800,00 zl.
2680,00 zł.
3600,00 zl
02,07- l6,07.16t.
2080,00 zł.
3l70,00 zl.
4020,00 zł.
l50,00 zt.
3240,00 zł.
4230,00 zl.
6r.
2080,00 zł.
3l70,0a ń.
4020,00 zł.
20.08-2 7.08.1 6r.
l695,00 zł.
2470,00 zł.
38l0,00 zł.
27.08-30,a9.I 6r.
l3 80,00 zł.
2L20,00 zl.
3
2
I 6.07-1
I
3.08. I 6r.
3.08-20,08.
I
2
80,00 zł.
2
l20,00 zł,
2970,00 zł.
l80,00 zł.
l80,00 zł.
LIWAGA!!!
'. . _ . MoŻlilvoŚĆ llYkupienia lryźylvienia ro m od ośrodka lv zaprzyaźnionej stolówce: śniadanie,
obiad, kolacja lv cenie 34o ,oo zł. zatydzień/osoba dorosła
.
}ła miejscu pobierana jest oplata klimatyczna.
.
Dzieci do lat 3 bez świadczeń bezplatnie
j3
*-,,
ą\,
,,'-9
\
\ +--_r
:*\J,z.
/
Biuro Podroży i Turystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
,^3ąqlco - tor
/i.-.-
\"--i
;, ,\ l-ł-----]
\\J.§._
,i
tel.ifax ( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www.amicotour.pl
e-mail: [email protected] pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 0013 Rekomendacja WlT
l l-/
ri,,-.i .-T
!
wczAsY LATo 20{6
KRyNrcA MoRsKA - o.W. LUXUs
KRYNICA
MORSI(A-Krl'nica Mgrska usytuotvana na pólnocy Polski, na malym skrarvku lądu - Mięrzei Wiślanej,
otoczona od północy lvodarni Morza Baltl'ckiego. a od poludnia zalervu lviślanego porośnięta rviecznie zieloni,m. so§nolvo .
bukorvl'm lasem. Z catą pervnościa klimat; czyste, obfitujące rv jod porvieirze, dtugie. piaszcz}.ste ptaże z mill,m dla stóp
piiukie m, rr'l'sokie, biale rvzniesienia rvvdmowe. idealnie nadające sie do żeglarstw,a. bogate rv ryb1.. rvodyj Zalerru
\\'iŚlanego oraz piękne. gęstc las.v obtitujące rv różnc gatunki roślin i zrvierząt. PIażc z pclnl,m zapleczem run,stl,czn1 nr. rj.
srpożl'czalnią sprzętu t!odnego, zjezdZalniami, przebieralniami i barami nad
,,voda oraz ntirjsca
dzikic i bezludne.
Z.ĄK\YATERO\YAiYIE: Ośrodek O.!V.
,,LLlxus" jest poiozonv na terenie Parku
}Iierzeja \\'iślana" rv nierrielkiej odleglości oci ntorza ( ok.zoo
m).Polozenie obiektu znakomicie sprzlja korz1,,staniu z kąpieli morskich i slonecznl,ch oraz z
nadmorskich_spacerórv. Pokoje 1,
'osobolve oraz rodzinnó tlpu sttrdio. lY każdrm z pokoi
znajdrrje się lazienka, telerl'izor, lodóu,ka, czajnik bezprze,"vodorrr.oraz spĘęt piażorw (leżaki
oraz paratvan). Na terenie: kałtiarnia/Śrvietlica z dużlm tarasem, plac zabari, jadalnia,
bilarcl, pilkarzy'ki, stoly,do ping-ponga, kort teniso,,rl,, boisko clo siatiórn,kioraz'(oszl,kórvki,
nriejsce do grillorl'ania. Do najbiiższego miejsca skrrpiającego punktl,roznrvkorre i
gastronomiczne oraz.sklepi,dzieli nas odleglośćok. 5oo m, a c1o centrunt Krynicy Nlorskiej
ok, r km. Teren ośrodka jest calkorricie ogrodzon_r.,
Krajobrazo!\"e8o
,,
śrvtłoczENIA:
-
nocleei
7
t\l,zvwienie3 xraz}.clziennie
VAT
Cena od osobl,za TYDZIEŃ
TERNlIN
oSoB.Ą DoRoSŁA OSOBA DOROSŁA
i POXOJ los.
POKOJ 2 OS.
l
i
i01.07-20.08.2016r.
01.06-01.07 .2016r.
20.08-15.09.2016r,
Lj\\'AGA
-
i
]
103
l2 l0,00 zl.
9-10.00 zł.
j,00 zt.
I
Dziecko do 7 lat
89j.00 zi.
860.00 zt.
Dziecko do 7 lat
720.00 zl,
!|!:
oplata klintatl,czna pobierana na nriejscu.
Dzieci do 7 lat - Vz lvlzlrvienia
Parking bezplatn;,
Ośrodekprzljrnuje zw,ierzęta bez dodatko*r,ch oplat.
/\
Biuro Podrozy i Turystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel./fax 061 8 238-491, 061 8266-431
http ://www.amicotour.com. pl . e-mail : [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 013k Rekomendacja WlT
wczAsY LATo
ŁEBA - o.W. cARo
20{6-
Łeba jest jedną z więkśzych i najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w Polsce.
Łeba posiada wspaniaty mikroklimat. Szerokie plaże, bliskośćSłowińskiego Parku Narodowego gdzie
można obejrzeć stynne ruchome lvydmy. Łeba jest także idealnym miejscem do uprawiania sportów,
szczególnie windsurfingu ijazdy konnej. Piękne okolice oraz szlaki ro}verowe ipiesze sprzyjają
organizowaniu wycieczek
,,
-
ispacerów.
]
ZAKI^/ATEROIfiANIE: OśrodekWczasowyCARO polożonyjestwlesie sosnowym, wzdluż glównej,
malowniczej promenady nadmorskiej. Do morza jest okolo 2oo m , a do jeziora Serbsko zaledwie
5o m. Pokoje L,2,g i 4-osobolve-§pu studio. Wszystkie pgkoje posiadają pelnywęzel sanitarny, TV-SAT
,wi-fi, radio, talerryki, kubeczki, czajnik, parawan, koc, lodówka. Częśćpokoi posiada róvynież balkony. Na
terenie: ping-pong, bilard, pilkarryki, sala rekreac)Ono * wlpoczynkolva.
Do dyspozyc.fi gościna terenie ośrodka: parking
dozorowany
_"
śwrnoczENIA:
.
o
WyĄrwienie: śniadaniai obiady
VAT
zaTYDZI EŃ
TERMIN
or.o6-z1.o6.r6r.
zr.o6-rr.o8.r6r.
Cena od osobv
OSOBA DOROSŁA
rrg.s.oo zl.
1_1R§.oo
zl.
IIWAGA !!!
-
Na miejscu pobierana jest oplata klimatyczna,
ilh
rr
Biuro Podrozy i Turystyki ,,AMICO TOUR"
Poznań,
,;
ul. Wilczak 1"2 G, 61 - 623
tel./fax 61 8 238-491, 61 8 266_431
http://www.amicototrr.com.pl . e-mail: [email protected]
Rekomendacja WlT
Koncesja Woj.Wlkp. nr 013k
wczAsY LATo 20{6
ŁEBA - CAMPIN6 AMBRE-DoMKI
Łeba _ jest jedną z rviększych i najbardziej znanych miejscolvościwypoczynkowych w Polsce.
Łeba posiada wspaniaty mikroklimat. Szerokie plaże, bliskośćSłorvińskiego Parku Narodowego gdzie
można obejrzeć słynne ruchome rvydmy. Łeba jest takze idealnym miejscern do uprarviania sportólv,
szczególnie rvindsurfingu i jazdy konnej. Piękne okolice oraz szlaki rowerolve i piesze sprzyjają
organizorvan iu rvyc ieczek i spacerórv.
ZAKI^'ATEROWANIE: Camping AMBRE polożony jest zaledlvie 5om od morza na zalesionym terenie
gdzie znajduje się: pole kempingorve i namiotolve, domki letniskolve i przyczepy kempingolve. Camping Willa
Ambre należy do polskiej organizacji PFCC oraz posiada rekomendacje ADAC. Solidnośći lqsoki standard
,.:slug,potrlterCza kilkrrkrotne zdobycie zaszczytnego tytulu "Mister Ca.mping", Na terenie całego pola
kenlpingolvego znajdują się 4 stanorriska z lvodą do ceiórv kuchenny,ch, Mini SPA, Kids Klub -miejsce dla
dzieci do lat ro, oferujące chętne zabarry i radościrv: cl6§9lorur* tot,arzl,stlvie najm}odszych kemingowiczów.
Strefa dobrej zabalq,obejmorvać będzie lekcje naukijęzyka angielskiego i niemieckiego, zabalv ruchorvl,ch na
śrr,ieżlmpowietrzu i plasty,ki. Oprócz tego na terenie ośrodka:Monitoring,z4H,ochrona łv godzinach
nocnl,ch 22,oo- 6.oo,pelen rr,ęzel sanitarny,, sklep spożlrvcz1,, restauracja-bar, Pizzeria, dtrży plac zabarv dla
dzieci, boiska do siatkórvki, koszl,kórvki, badmintona, tenisa stołorvego, śrtietiica z telew-izją satelitarną i
możlirvościąkorzystania z internetu, kuchnia turysr,y-czna. Zaklvaterorvanie : Domki 4-trsobolve
parterolve skiadają się z drvóch pokoi, kuchni, lazienki, rvlpoczynku + tv przed donrkiem taras 6me , W
jednlrn z pokoi znajdrrją się cirva lóżka pojedyncze.W drugim znajdrrje się jedno lóżko podlvójne. Kuchnia
lqposażona jest tv meble kuchenne, zlelvozmlrvak, kuchenkę, naczynia kuchenne, loclórvkę. Iuożlirvość
dostarvki za dop}atą. Domki 5 osobotve piętrolve skladają się z parteru, rv sklad którego lvchodzi pokój
dzienny, zTY, tł pelni wlposażony aneks kuchenn},oraz z piętra, gdzie znajdują się z slpialnie i lazienka.
Domki 6-osoborve piętrorve z kominkiem skladają się z parteru, rv sklad którego wchodzi pokój
dzienni,z T!'i kominkiem, lv pelni wlposażon1, aneks ktrchenny,i toaleta oraz z piętra, gdzie znajdują się z
slpialnie i iazienka. Domki sześcioosobolve !Ęposażone są identl,cznie. Do ceny,za dobę rvliczono oplatę za
jedno miejsce parkingow,e. Pobliskie atrakcje turys§czne: Park Dinozaurórv, park linolly Porver Park
Łeba oraz skansen lv klukach.
śłtlpczrxlAw
CEIr{IE:
- 7 noclególv lv l,,1,branl,m
domku
_\,AT
CENA 2.A CAŁY DOME K za t},dzień pob}tu
TERr\lIN
DOMEK 4 O§OBO\!ry
parterowy
o7-22.o8.16r
13.06-04.o7.t6r.
22.o8-2q.o8.r6r
l z5.o4-r3.o6.r6r.
zq.o8-3o.og.r6r.
DONIEK 5
DON,IEK 6
ąroo.oo zł.
z8zo,oo zł.
gq8o.oo zł
356o,oo zł.
piętrolry z
kominkiem
a86o.oo zł:
4t6o,oo zl.
1980,oo zł.
z44o,oo zl.
33zo,o zł.
osoBo!!ry
piętrolly
oSoBo\lry
ullrAGA!!!
-
Na miejscu pobierana jest oplata klimaĘ,czna.
Ą6
Biuro Podrozy iTurystyki
,,AMICO TOUR"
Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www.amicotour.com.pl
mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
ul,
e_
wczAsY LATo 20{6
ŁAZYK. MIELNA- Ho
ZAKWATEROWAME: Ośrodek Holiday Camping
usytuowany jest w uroklirvej miejscowości
Łazy koło Mielna w odległości50 m cld plaży. Srvoje malorvnicze położenie zawdzięcza otaczającym
go pasem zieleni. Największym atutem Holiday Camping są niervątpliwie atrakcje wodne. Aquapark
na terenie Campingu to wodny plac zabaw otwarty jako pierwszy w Polsce. Do Dyspozycji Gościna
terenie ośrodka:Aquapark z wodnym placem zabaw dla dzieci, trzema zjeżdżalniami, armatkami
wodnymi i dmuchaną kopulą, a lvszystko to na bezpiecznej gtębokości40 cm podgrzelvanej wody.
Ponadto dwie wolnostojące zjeżdżalnie:rodzinna - 18 m, anakonda - 47 m, oraz cńery komfortorve
rvannyjacirzzi, Przy basenie znajduje się sauna §ucha, a takze łózko do hydromasazu suchego, cztęry
notvoczesne i eleganckie restauracje, rvypożyczalnia rowerórv, gokartów Bęrek Toys, salon gier, sklep
oraz zorganizolvane wycieczki Quad Safari. Zakrvaterowanie rv pokojach 2 i 4 osoborvych.
Wyposazenie pokoi: łazienka z WC i kabiną prysznicową, kącik karvowy (czajnik elektryczny,
fi[izanki),zabudorvana szafa rvnękolva ,szaflii nocne, lampka, nocna, stolik, krzesla, biurko, lodórvka,
dostęp do bezprzervodorvego łącza internetolvego. Rozmieszczenie pokoi rv'pensjonacie: pańer
recepcja, drink bar, klimatyzorvana sala restauracyjna, toalety, I piętro : 3 pokoje 4-osoborve, !v tym
:
drvazbalkonemi3pokoje2-osoborve,IIpiętro:2pokoje4-osoborvezbalkonemi4pokoje2osobolve.
śrvnnczENlA W CENIE:
r,v rvlbranym pokoju w pensjonacie
-rvyżyrvienie 3 razy dziennie rv formie bufetu
- korzystanie z Aquaparku z rvodnym placem zaba,uv dla dzieci, ztrzema zjeźdzalniami, armatkami
rvodnymi, dmuchaną kopułą
-korzystanie z basenu rekreacyjnego z podgrzervaną rvodą o gtębokościl40 cm z przeciivprądem,
wy,lervnicą do masazu karku, brodziki dla dziecio gtębokość60 cm, drugi brodzik o głebokości1l0
cm z 7 metro}vą zjeżdżalniądwtrtororvą i wolnostojące jacuzzi.
- klimatyzowany KIDS CLUB łyposażony: strefa malucha z basenem kulkorvym, róznego rodzaju
grami i zabawkami, książeczkami i malorvankami, Wewnętrzny, drvupoziomorvy plac zabaw oraz
-7 noclegó,,v
ścianka,,vspinaczko,,va.
-W okresie lvakacyjnym animacje od poniedziałku do piątkLr: rvspólne gry i zabalvy integracyjne
-trzy place zabaw, rozmieszczone na ca§,m teręnie ośrodka.
CEI\IA oD
TERMIIY
oSoBY z,ATYDZIEŃ POBYTU
OSOBA W POKOJU
oSoBOIYYM
2
OSOBA W POKOJU
oSoBowYM
28.05-25.06.16R.
1020,00 zl.
950,00 zl.
25.06-02.07.16R.
1370,00 zl.
[335,00 zt.
02.07_20.08.16R.
1615,00 zl.
1545,00 zl.
20.08-27.08.16R.
1370,00 zl.
1335,00 zl.
4
Uwaga! Dzieci do 9 roku źycia rv okresie od 2j.06-27.08. l6r. rabat lł0 zt od cen rł, tabeli , a w okresie od 28,05-2j.06. l6r.
rabat 70 zt od cen rv tabeli. Nateży posiadać wlasne ręczniki, Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna, W dniu
przyjazdu Gośćwplaca kaucję w wysokości300 zl. tytulem zabezpieczenia erventualnych ŻniszczĆń. Kadcjajest zwracana
rv dniu
rvymeldo,"vania.
.],
,
ĄY
Biuro Podrozy i Turystyki
,rAMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www.amicotour.com.pl email: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
wczAsY LATo
łAZY K. MIELNA-
H,
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Holiday Camping usytuowany jest
2o1 6
rv urokliwej miejscorvościŁazy koło
Mielna w odległości50 m od plazy. Swoje małownicze położeniezawdzięcza otaczającym go pasem zieleni.
Największym atutem Holiday Camping są niewątplirvie atrakcje r.vodne. Aquapark na terenie Campingu to
wodny plac zabaw otwarty jako pierwszy w Polsce. Do Dyspozycji Gościna terenie ośrodka: Aquapark z
wodnym placem zabaw dla dzieci, trzema zjeźdźalniami, armatkami wodnymi idmuchaną kopułą, a wszystko to
na bezpiecmej głębokości40 cm podgrzewanej lvody. Ponadto drvie wolnostojące zjezdzalnie: rodzinna - l8 m,
anakonda - 47 m, oraz cz]lery komfortowe rvanny jacuzzi.Przy basenie znajduje się sauna sucha, a także łóżko do
hydromasażu suchego, cztery nolvoczesne i eleganckie restauracje, rvypozyczalnia rorverów, gokartórv Berek
Toys, salon gier, sklep orazzorganizowane wycieczki Quad Safari. Zak,,vaterorvanie rv domkach letniskorvych:
4-os. LUX, 6-os. LUX , 8 domkórv ó-os. standard oraz 4-os. §tandard. lV kaZd,v-m domku znajduje się: salon,
aneks kuchenny (w,ytącznie mozlirvośćpodgrzelvania positkórv),lazienka z WC, kabina prysznicowa,
umy,rvalka.2-3 sypialnie. Ponadto na tvyposazeniu każdego domku znajdują sie; czl,sta pościel,parawan
plazo,,vy, czajnik bezprze,,vodou,y, sztućce i szktanki dostosorł,ane do itości miejsc 1v domku, lodówka, talerze,
garnek do podgrzania posiłku, papier toaletorvv, rvorki na śmieci,suszarka rozkladana na pranie, stólz tarvkami
na zetvnątrz domku i parasoI przecirvsłoneczny. Poszczególne domki róznia się łvielkościaoraz ilościa s,vpialń.
W sali restauracyjnej ogóInodostępne :krzesełka do karmienia dzieci, plastikolle naczy,nia, śliniaki,a w recepcji:
żelazko, deska do prasorvania. suszarka do lvłosó,,v, elektroniczna niania podgrzelvacz do butelek, żeton do
- 10 zł, ŚrvlłocZENIA W CENtE:
-7 noclegów lv rvybranym domku
-rvyżyrvienie 3 raz;" dziennie rv Formie bufetu
- korzystanie z Aquaparku z rvodnym placem zabarv dla dzieci, ztrzęma zjeżdżalniami, armatkami rvodnymi,
dmuchana kopuła
-korzy,stanie z basenu rekreacyjnego z podgrzervana rvoda o gtebokości l40 cm z przecirvpradem, wylervnica do
masażu karku, brodziki dla dzieci o glębokość60 cm, drugi brodzik o glębokości l l0 cm z 7 metrową
zjeżdżalnią drvutororvą i rvo l n ostoj ące jactrzzi.
- klimatyzorvany KIDS CLUB lvy,posażon!; streFa malucha z basenem kulkowym, róźnego rodzaju grami i
zabarvkami, ksiażeczkami i malorvankami. Wervnetrzny,, drvupoziomorvy plac zabayv oraz ścianka
w spi naczkorva,
-W okresie wakacyjnym animacje od poniedziatku do piatku: r,r,spólne gry izaba,"vy,integracyjne
-trzy place zabalv, rozmieszczone na calym terenie ośrodka.
pralki odptatnie
cENA oD osoBY Z^TYDZ|EŃ ponyru
TERMIN
oSoBA W
oSoBA w
DollKU { oS.
Do}lKU -l
STANDARD
OSOBOWYNI
oSoBWA W
Do}lKU 6
LUx
oSoBA \Y
DoMKU 6
oSoBoWY}I
STANDARD
oSoBowYM
950,00 zl.
1020,00 zl.
l265.00 zl.
l370,00 zl.
LUX
28.05-25,06,l6R.
950,00 zl.
l020,00 zł
25.06-02.07.16R.
I300,00 zl.
1-105,00
02,07_20.08.16R.
l
{75,00 zl.
l580,00 zl.
l
].ł0,00 zl.
l5{5,00 zł.
20.08_27.08.16R.
l300,00 zl,
1,105,00 zl.
l265,00 zl.
l370,00 zl,
zl.
Uwagal Dzieci do 9 roku źycia w, okresie od 25.06-27.08. l6r. rabat lJ0 zl od cen rv tabeli , a w okresie od 28.05-25.06. t6r.
rabat 70 zł od cen rv tabeli, Nalezy,posiadac ,,vlasne ręczniki. Na mic.jscu pobierana jest oplata klimatyczna.',lV dniu
przyjazdu Cośćwplaca kaucję w wy,sokości 300 zl. tl-tutem zabezpieczenia erventualn},ch zniszczeń. Kaucjrjest zltracana
w dniu rvy meldo,,,,,ania.
lt
Biuro Podrózy i Turystyki
,,AMICO TOUR''
Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel,/fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431,
ul.
www.amicotgur.com.pl;
e-mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 0013 Rekomendacia Wlr
WczAsY LATo 20{6
MIĘDZYZDROJE- OśrodekWczosowy STTLO
jest modnym, nadbałtyckim kurońetrt, slalmym'm.in. z ,,Promenady Gwiazd"
oraz
. Yię{"r"drOjgbliskościWoliń.skiego_Parku Narodoweto. Międzpdroje oferują atrakclny łlpociynek, milą atmosferę, czyste
polvietrze, srvois§ mikroklimat, klifolrre plaże, rozległe trasy spacerowe i rolvóiolve.
ZAKU/ATEROWANIE: O.W§tilo Po remoncie na sezon eor5.polożony nad samym morze1i1, przy zeiściuna plaże.
OŚrodekznajduje się wzachodniejcz.ęści
_Międzyzdrojów nadsamym morzem. Niponadzhekiaró*lń oul.r.'.iu--'
powstal kompleks nowoczesnych budynków w stylu skandynarvskim przepięknie wkómponowany w leśnąokolice.
-studio
Pokoje z, 3, 4 osobowe z pełnym węzlery sanitarnym oraz pokoje typu
wlposażone w anekś r.u.i .n'"Y. viilYstkie
'Ńu
Pokoje.$}P99ażone są w telewizory i lodórvki, .rąn]§ bezpnewodów.v, , Caly ośiódek jest monitorow-any i oć.oazo,iy. - '
terenie; sklep spoŻlłvczy, boisko do siatkówki, stól do pint - pongi, wypożi,czalnia: sprzętu plaźoweg'o, r.ijr.a,"
ło'
nordic walking, rorverów.
srviadczenia:
- noclegi 7,
lvy-żYl,vienie: Śniadania
i obiady oraz śniadania,obiady, kolacje
kolacje lv fbrntie stotu szrr,edzkiego, obiad1, i kolacje sertr.orrane).
CENA oD oSoBY Z^TYDŁ|EŃ
z rr,-vżlrvienienr (,2
TERt\II|i
OSOBA DOROSŁA
980,00 zł. z2 posiłkarni
0l,06_15.09.2016
l
(śniaclania i
posiłki) i ( 3 posiłki)
080,00 zł, z 3 positkami
DZIECL Do LAT 12
9j0,00zł.z2posilkami
9j0.00zł.z3posilkami
l
1
Ull,AGA!!
-
oplata klimatl,czna platna na miejscu
- dzieci do
z lat
- bezplatnie
bez śrviadczeń,
- parking płatnl,ro zl./doba
- zrvierzęta 15
zl./doba
19
Biuro Podrózy i Turystyki
,,AMICO TOUR"
Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431,
www.amicotour.com.pl; e-mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj Wlkp. Rekomendacja WlT
ul.
WczAsY LATo zot6
MIĘDZYWODZIE - O.W MIĘDZYCECHOWY
się w woj. zachodniopomorskfm, nąd Marzem Baltyckiń i Zabwem Kamieńskim, Jest to
kqpielisko morskie o uybitnyclt wąIorach krajobrazowych, turysĘczaych i kłimatycmych, §ruorsry mikroklimat,
nadmorska rośIinność,rozległe plaże, wydmy poraśnięte zdrowym, sosnowo-świerkowym lasem, powietrze bogate w
jod, dzialają lecmiczo i relaksujqco,.,
Międzywod.zie - majduje
ZAI§^/ATERO\MA§IIE: O.W Międzycechowy -
Inalowniczo usytuowany w obrębie nadmorskiego
kompleksu leśnego, między morzem a Zalewem Kamieńskim. Pokoje z i 4 osobowe z możliwościądostawki w tym dwa
apartamenty. Wsrystkie pokoje posiadają balkon, wlryosażone są w pelen węzel sanitarny, radio i sprzęt plażowy. Istnieje
możliwośćwypożyczenia TV - centralka posiada z polskich i 3 niemieckie programy. Niepowtarzalna atmosfera panująca
na terenie ośrodka, świeżepowietrze, bliskośćmorza (3oom) oraz liczne atrakcje w postaci wycieczek, dyskotek czy
imprez spłrtollych i rekreacyjnych to gwarancja udanego w7poczlnku.
Do dlspozycji: teren ośrodkar,5 ha , bezpieczny i ogrodzony z boiskienr do pilki siatkorvej, grilla, ogniska i placem
zabarv, ulpożyczainia rowerólv, gabinet masażu ( platny),odpowiednia baza i wspaniala okolica tworzą klimat do
lłlpoczlnku, smaczna i zdrolva kuchnia.
ślrrłoczENIA:
-
noclegi7
rrlźlłlienie3 x razy dziennie lub śniadaniai obiady
- V_ĄT
Cena od osoby za. -YDZIENŃ z lyźvwieniem 3 x dziennie
osoBA DoRost-Ą
TERMIN
z6.o6-:r.o8.zor6
o1.o5-26. 06.2ot6
o1.o9-31.o q.2016
o1.10-?1.o Ą.2016
Cena od osoby
103.5.oo zł.
9r5,oo zl.
z8o.oo zł.
7oo,oo zl.
8as,oo
6so,oo zl.
z}.
zaTYDZl EŃ śniadaniai obiad
TERMIN
z6.o6-rr.o8.zo16
OSOBA DOROSŁA
qro,oo zl.
8oo,oo zl.
o1.o5-26.o6.2o16
o1.oq-31.oq.zor6
o1.10-31.o 4.2016
DZIECKO4-qL.a-T
lzą.oo
zI.
DZIECKO 4- q LAT
68o,oo zł.
6ro,oo z}.
s6s.oo zl.
UWAGA !l!l
- I.{a miejscu pobierana jest oplata klimatyczna.
- Odpłatnośćza psa - 2o,oo zl, / doba
-
lVlpożl,czenie roweru
- 5,oo
zl.1h
- Parking bezplatny
- Dzieci o-4 lata gratis przy z os, dorosłych bez świadczeń
nĄ
Ł\)
Biuro Podrozy i Turystyki
ul. Wilczak 12
,,AMICO TOUR''
G,61 - 623 Poznań,
tel,/fax ( 061) 8 238-491, 061 B 266-431
e-mail : [email protected] pl, www. am icotour.com. pl
KoncesjaMarszałkaWoj.Wlkp. RekomendacjaWlT
WGzAsY LATo
P|'rzeŻYno-
2o1 6
MRZEZyNo - AL6A
jest ntiejscowoŚcią wlpoczynkolvą, polożoną z5 knr od Kolobrzegu, W miejscu
ujścia
rzeki Regi do l\torza Balty"ckiego rrl,budolvano port, który od lat przyciąga amatorów lvędkarstwa.
ZĄKłVATEROWANIE: OśrodekWlpoczynkow1, Alga_to ośrodek wczasolly znajdujący
J Ś-J
się 8o metrów od morza, w zalesionym terenie, przy promenadzie prolvadzące; na szeńką, "
PiaszczYstą plaŻę. Pokoje 2,3 osobolve z lazienką lrlposażone lr. TV SAT, dostępne rólvnie} studia
od z-6 osób, Na terenie oŚrodka znajdują się z baseny: zertnętrzny i k yty'; atralicjami
rvodnYmi, jacwzzi,.sauną, kabiną infrared oraz rnulti boiskó ao §ier zespolo-1rych i
tenisa ziemnego, silorrnia, sala fitness, bilard, tenis sto}orr1,, plac i pokój zabaw dla Ózieci.
- --'
D.o dYsPozl'cji gościjest taras rtidokorv1 z leżakami o.az megi szacńarni. bśrodekposiada
lvlasny parking dla gościobiektu. ośrodek posiada rvlasnl,pa.ńng dla gości.
ŚlrT
,
łpczEIvIA rv cenie:
,
-NIini golf, sale gier, silor,nie-rl,erl,nętrzna i zerr.nętrzna, sala titness,
- Zajęcia dla dzieci i dorosł1-,ch z animatorem lv lipcu i sierpniu
- Parking
- Noclegi7
- \\'l'ż}rvienie 3 x dziennie (śniadania i kolacje rr.formie bufetu, obiad sen1.olvany do
stołu)
- 2 darmorve rvejścia na basen krltl,i po r h
- \,-ĄT
Cena od osobl,za TYDZIEN
o^2.o4-o4.o6.zor6r.
04.o6-11.o6.zor6r.
11.o6-18.o6.zor6r.
18.o6-25.o6.zo16r.
25.06-02 .o7.201,6r.
o2.o7-13.o8.eor6r.
13.o8-2o.o8.zol6r.
2a.o8-27.o8.zor6r.
27.o8_1o.o9.2o16t.
1(J-.{J-9-22.10.2o16r.
obt'tu w,},branl,m terminie:
osoBA DoRosł.A
7zo,oo zł.
Szs.oo zł.
846,oo zł.
og.oo zł.
l,t54,oo zł.
rz8o,oo zł.
tr'51,oo zł,
o,oo zł.
8rr,oo zl.
7t3,oo zł.
DZIECKO 3-r3 L-ĄT
615,oo zł.
6qq.oo zł.
o6,oo zł.
853,oo zł.
853,oo
o6.oo
699,oo
678,oo
zł.
zł.
zł.
zł.
U\l,AGA!!!
- Dziecko do 3 lat 200 z1.1rvczah.
- Na miejsctr pobierana jest opłata klimaty,czna.
- OdPlatn_ie: basen krytY': dorośli12 z1.1godz., dzieci do lat 1 0
- 6 z1.1godz., satlna sucha, półparorva,
ziolorva, kabina infrared ( l osoba)- ż4 z1.1l12 godz., korty tenisorve-- 12 z!.lgodz. ZapiĆy na basen
oraz
kofi rv recepcji - rvejściao pełnl.ch godzinach.
-ośrodek nie przyjmtrje zrvierząt
)^
9
Biuro Podrozy i.Turystyki
,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań, ]:i"j
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431,
e-rnail: [email protected], www. amicotou r. com. pl
Koncesja Marszałka Woj.
Rekomendacja WlT
Wlkp
WczAsY LATo 20{6
MrELNo WILLA
LAaUNA
MI§LNO-miejscowość wlpoczynkowa jedna z najbardziej znanych i lubiany,ch rv woj. Koszalińskim,
Miejscorvośćoferuje wiele atrakcji: dyskoteki, puby, wesole miasteczko, ladne plaże. Od kilku lat rv sezonie letnim
organizorvanych jest wiele bezplatnych konkursów oraz koncertórł zarólvno na plażyjak i lv centrunr.
ZĄK\^/ATĘROWANIE: Willa Laguna murolvany,
pięt.oon1,obiekt rv ktorym do dyspozycji
pokoje posiadają balkon.
Po}ożonl,rv centrunr uzdrolr.isko\lym ivlielna ok. r5o m od plaży.
Do dyspozlc.ii: stolólvka, drink bar, miejsce na postaw,ienie auta, grill, plac zabarr.,,wlpożyczalnia
gości oddane zostaly pokoje 2, g,4 osobolve
zTY iłazienką, niektóre
sprzętu plazolvego i rorverólv.
śrrrłpczENIA:
@Noclegi 7 ( rvedlug rn,branego rvariantu)
t3\\i,zrrvierlie śniadaniai obiad1,od godz. 13,oo
o\-.ĄT
-
17,oo
Cena od osobv zaTYDZ|EiY ry ryt,branl m terntinie.
Od osoby lv rrl,brarrlrn pokoju
Ternrin/
pokój
\V pokoju
osoborrlrrr
:
!V pokoju 3
osobolrl:rr
W pokoju :1
osoborqnr
Dzieci od 4-rr
lat z t/z
6z8,00 zl,
6z8,oo zl,
wvżrrtienia
6o7,oo zl.
663,oo zl.
663,oo zł.
66g,oo zl.
6zz,oo zł.
Bo3,oo zl.
Bo3,oo zl.
733,oo z|.
78z,oo zl.
z5.o8-or.o9.16r.
66g,oo zł.
663,oa zl.
663,oo
64z,oo zł.
o1,o9-3o.o9.r6r.
6z8,oo zl.
6zB,oo zl.
6z8,oo zl,
o1.o4-31.o5.r6r.
or.o6-zo.o6.r6r.
zo.o6-3o.o6.r6r.
6z8,oo zl,
r6r.
o1.o7-1,5. o8.
j
z|.
6o7,oo
z|.
U\\,ł6111,
-dzieci do 3 lat bez śrviadczeri qratis
-opiata klirnat1 czna rv, cetiie
-p.lb_r-r1
bez zrr ierzat
-doba hotelorva od l].00lt dniLr plzljazdu
-parkin_t na terenie posesji bezplatn;,,
do t1.00 rr dtlitr rr_liazdLt
nĄ
Jd
Biuro Podrozy iTurystyki
,,AMICO TOUR''
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
te|,lfax ( 061) 8 238-491, B 266-431,
e-mail: am [email protected] p|, www.a m icotour. com. p l
Koncesja Marszałka Woj.
Rekomendacja WlT
Wlkp
WczAsY LATo 20{6
a
MIELNO/UNIESCIE- Bluą Morihe
MIELNO-miejscowość wypoczynkowa jedna znajbardziej znanyQh i lubianych w woj. Koszalińskim. Miejscowość
oferuje wiele atrakcji: dyskoteki, puby, wesołe miasteczko, ładne p_laze. Od kilku lat w sezonie letnim organizowanych
jest wiele bezpłatnych konkursów oraz konceńów zarówno na plaży jak i w centrum,
ZAKWATEROWANIE: Apartamentowiec Blue Marine, połozony niedaleko Mielna rv
miejscowości Unieście jednocześnienad morzem ijeziorem Jamno, odciętym od Morza
Bałtyckiego mierzeją. Łączy rv sobie elementy z pazoru niemozlirve do pogodzenia - komfort
hotelu trzygwiazdkowego z domową, niemal swojską atmosferą, rv której kazdy doskonale się
czrrje. Jako obiekt nolvy (oddany do :izytku latem 20l4 roku), zcstał zaprojektorvany w taki sposób,
abY w pełrli zaspokoić potrzeby rodzin z dziećmi. Plaża znajdujaca się tuz prz1,ośrodku słynió w.
sezonie z braku tłumów. Na terenie ośrodka znajdują się: basen, saLtna ijacuzzi. gabinet SPA &
Wellness (zabiegi relaksacyjne iodnowa biologiczna), Centrunr Manualnej Terapii Kręgosłupa, a
takze zaplecze rękreacyjne (r,iypożyczalnia sprzętu sportolvo-rekreacyjnego), pokój zabarv dia
najmiodszych, małpi gaj i pokój gier. W sezonie ośrodek oferuje animacje dla najmłodsz;-ch oraz
zajęcia fitness i aqua aerobiku dla doroslych. Restauracja Blue N{arine serrłuje przepyszne i
róznorodne dania v,,, formie bogatego bufetu szw.edzkiego. Zakryateroryanie
ró*roitolvl,ch
":
2
osoborvl'ch
z
mozlirvością
dostarvki. Na rr,,yposazeniu vl,szystkich pokoi: prywatn!.
Pokojach
balkon czesc z nich Posiada ri,idok na morze i częśćna jezioro Jamno, lrygodne łózko, duze biurko,
telewizor LCD z pilotem, darmor,.y internet Wi-Fi, duze lustro. dtrza łazienka z prysznicem,
suszarka oraz ręczniki, szafa z r,r,ieszakanri. minianeks kuchenny, lodór,l,ka / minibar, czajnik
elektry,czny,.
SWIADCZENIA \Y CENIE:
-7 noclegóvl'1!'apartamencie ze śniadaniem l,v formie bufetu szw,edzkiego orazkolacją,,i,,formie
bufetu szrvedzkiego.
-korzystanie z basenu, saLlny ijacuzzt.
-korz;-stanie z kulkolandii matpiego gaju dr,vrrpoziomo!\,,ego i pokoju
_qier x-box piłkarzyki i
cy,bmergaj
_VAT
CE|YA OD OSOBY ZATYDZIEŃ POBYTU
Osoba
Dodatkorva
Pakiet 2
dorosła w,
osoba
TERIVIIN
dzieci plus
pok. 2
dorosla rr,
2 dorosłych
osoboll,vm
nokoiu
Dorośli po
01.06_30.09
l,ł30,00 zl.
l210,00 zl.
dzieci po
900,00 zl.
l223,0a zł.
Dzieci do
lat 6 na
dostalyce
593,00 zl.
Iat
Dzieci do
18 lat
803,00 zl.
873,00 zl.
Dzieci 6-12
Urvaga!
-Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna
-SPA zgodnie z cennikienr
-W ypoży czalnia ro,uverorv 1 0 złl |h
-Parking i 0 złidoba
?3
Biuro Podroży i Turystyki
,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431
http://www.amicotour.com.pl
Koncesja Marszałka
e_mail:
Woj.Wlkp
amico?anricotorrr.pl
Rekomendacja WlT
WczAsY LATo 291s
.
N
jecharze - D. \ń/. Korql
Niechorze-toznana*iRelvalaiPogorzelicy.Co
sPralvia, Że
roku przl,jeżdża tu ll.ielu turystórv chcący,ch wlpocząć na.czl,stl,ch plaŻach. PoloŻenie },liechorza
także
Kolobrzegu.
Srrinoujścia,a
;est a'obią bazą lnlpadorvą do Nliędzlzdrojórv,
prv *o.ui znajduje jię rv centrum §iechorza .PolożonY je;t niedaleko,
żłxrtirpio{vaNir,
proponuje zakrvaterorr'anie
:.rioru r,i,,ria_ruea( zaledrrie 5o m/ odleg}Óść. od.morza r4o m)OŚrodek\\'szędzie zasięg internetu
balkonem.
oraz
lodórvką
tl,,
z
lazienką,
in. |okojach 1,2,3,4 osobo*1,cń
\\:iFi. }ia korltaizach dostępne są czajniki. Na rrlposażeniu pokoi koce plazorr'e i Parair'an- Goście
lr-czasorri ,,r. godz. ,o-rz.oo"oraz rs.oo do 17,oo mogą rv recepcji otrzrmać darmolr'ą kaw'ę. i
herbate. \.,'Ócepcji dostęprre bezplatnie kije do No.rdic \\ aiking.oraz leŻaki g,Ooz|.l doba)-Do cll.spozl-cji ivózasoriłczór* iarutarnii, plac zaba,,r,, bilarcl, s-ilorrrri,r, saLlI1i1 ( platna),,nrieJsce na
.-,gnirto, griil, ienis stoloir.,-, sala iitness, pilkaizy,ki. Prz1,obiekcie jest platnv parking 5 zll doba
srriirclczenia rv cenie:
O 7 noclegórv
O ,,rrżrrr,ienie z ILrb 3 razv dziennie
o s:rla iitness, teni,s stolorrr,,, kije \ordic \\'alking, internel \\'i-Fi, oplatir klinri.ty'czna
.
\,3.T
Cenł OD OSOBY
za
fiDZIEŚ
TER*\tIN
z
lrrżrrrietrienr
\\'Pokojtl 2.3,_ł, o5.
z rrlzlrtielrierrl 2s
dzienrrie
\\'pokojtl 2,3,4
osoborrlrrr z
rrlżlrrienienr 3x dziennie
7zo,oo zl.
Dzieciod 8 clo to lat
2}.o:1-o4.o5.r6r.
o9.o5-o j.o6. 16r.
11. o9-31.1o. r6r.
615,oo zl.
Dzieci od 8 do to
569,oo zł.
2§.o5_ł§.o5.16r.
o6. o6-z3.o6.16r.
685,oo zl.
Dzieciod 8 cio ro lat
635,oo zl,
7go,oo zI.
Dzieci ocl 8 do ro lat
o8-3o.o8. 16r.
86o,oo zl,
Dzieci od 8-ro l;'rt
:9g.oo zi.
gó5,oo zl.
Dzieci od 8 do io lat
93o,oo zl.
Dzieci oc1 E do lo lat
853.oo
_
ro35,oo
Dzieci od 8 do ro'lat
3r.o8-ro.o9.r6r.
r6.
z-1.o6-15.o8.r6r.
llt
66+,oo zl.
łz7,oo zl.
zl.
zl.
],
U\\,AGA!|l
-pokój r oso}rorrl,dopłata zo9ó
-dzieci do lat 3 bez śrr,iadczeń gratis
-dzieci cio lat 7 ( ,.vspólne spirnie , tl2 l,r,ż..,,,r,ienia 4o9ó zniżki)
-opłata klinraty,czna ,,,v cenie pobrtr.r
-oplata za psa loo zł/tl-clzień
-1ózeczko dla dziecka lo zl./doba
J\
,3,\
iy"*-,,
-(r,
u)-_;ź_,,
t._/
-TouR'/,
--\__-
/l._
iśj;_
^-JĄtUco
ł\
Biuro Podrozy iTurys,tyki
fr|'
l
---\
\,-' u--<*rva
-)"'
.-H\
|;/
,
-
,,AMICO TOUR''
..-
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 061 8 266-431
e-m ail: [email protected] amicotour.ol ; www. amicotou r.com. pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr
Rekomendacja WlT
013k
WczAsY LATo
POBIEROWO
-
2o1 6
PENSJONAT PAULA
PObierorvo znajdujące się lv wojewódawie Zachodniopomorskim. Pobierowo ma okolo 4 km dlugościi jego oś
stanoki, biegnąca równolegle do morza, ulica Grunwaldzka. Przed laty byly tu glóvrnie niewielkie, drewniane domki
letniskorve. Później pnybylo trochę ośrodków wczasowych należących do zak]adów pracy. Dziś kurort Pobierowo
rozwija się niełr.ykle dynamicznie, zachowując jednak swój specy,ficzny charakter. Ulica Grunwaldzka, p17y której
koncentruje się cale tur}§tyczne życie, ma prawie cztery kilometry dlugości i lączy wschodni i zachodni kraniec
Pobierorva. _Znajduje się tutaj wiele kawiarni, barów, restauracji, ogródków piwnych, dyskotek i kino. W Pobierowie są
też liczne sklepl,istoiska uliczne z ubraniami, pamiątkami, zabawkami itp. Pobierowo znane jest zseerokiej,
piaszczlstej plażv, do której można dojśćpraktycznie z każdego miejsca. Ponadto panują tu dobre warunki do
up rilw,ic,n ia r,,i ndsurt'tngrr i innych spo rtów wodnl.ch.
ZĄK\\'.ĄTERO\I|ANIE: Pensjonat Paula -
nol\,o rr_vbudorvan},obiekt polożony 50 m od morza,
Kcmfortorvo tvrposażone pokoje 2,3 osobol\,e z lazienkami.
Do dlspozl,cji: reslauracja, drink bar, taras letni, sala konferencljna, rrlposażenie plażołve
(paraw'ar,l', lezaki), internet, ośrodekmoniŁorow,an1,, bilard, mozlirvość rrrpoży,czenia rorverórv,,
nlożlirvoŚć korzistania z zabiegolv relaksacijny,ch, korz.v,s|anie z kompleksu basenolr,ego, zabiegi
retrabilitacljne. zabiegi upiększająco - relakacljne na tll,arz icialo, pielęgnację dłoniistop, "
gabineti, masażu,
śrtrłpczENLĄ:
-
noclegi 7
r.rl,ztrrienie 2 x raz},dziennie
korzl,stanie z basenu, saun!,, laźni mokrej, jacuzzi, nieckisolankorvej
\,^ĄT
Cena od gso!1, L\T\DZIĘ._\,_.
llR\tt§
CZER\\,IEC
__
oSoBA \\,PoK
2 oS.
osoBAwPoK3oS.
iiso.oo zł-.
l090,00 ZŁ,
1370,00 ZL.
lj35.00 Zt,
\\,MESIE\;
LIPIEC
SIERPIE\,
L]\,.{G.Ąl:I
-
oplata klimatl,czna platna na miejscu
parking platn1,ok. l6 z|.ldoba, bezplaln1, przed budrnkiem,
dostarr,ka 4-tz lat: 53o ,oQ z|.- l1.dzień
)q
(/"
Biuro Podrózy i Turystyki
,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel. /fax( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www.amicotour.com.pl
e-mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp. nr 0013 Rekomendacja WlT
WCZASY LATO 2016
PoBIERo\^/o- o.W.GRYF
Pobierowo znajduje się w lvojewódawie Zachodniopomorskim. Stynie z lvielu kawiarni, barólv,
restauracji, ogródków piwnych, dyskotek i kina. W Pobięrowie są tez liczne sklepy i stoiska uliczne z
ubraniami, pamiątkami, zabawkami itp. Pobierowo znane jest rórvniez z szerokiej, piaszczystej p|ary,
do której można dojśćpraktycznie z każdego miejsca. Ponadto panują tu dobre warunki do uprawiania
rvindsurfingu i innych sportó}v wodnych.
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Gryf Pobierorvo położonyjest
na klifie, bezpośrednio przy plaey morskiej,
tużprzy zejściu na plaźę. Otacza go sosnolvy las. Do dyspozycji gościna terenie ośrodka: pole do bule,
otl|iarty basen kąpielorvy z podgrzewaną rvodą,
jacuzzi, sauna oraz grill-bar, basen dziecięcy z zaba,,vkami, plac zabayy dla mał,vch dzieci,
miejsce do grillorvania i wiata biesiadna, kort tenisorvy, bezpłatne WI_FI w hoIu recepcyjnym
płatny, dozororvany parking. Zakwaterorvanie-pokoje rv budynku glów,nym : Pokój Standard jest pokojem 2
osobo',vym o powierzchni l0m2.Pokój Standard+ jest pokojem 2 osobo,,vym o powierzchni l3m2.Pokój Family
jest pokojem 3 osobowynr o powierzchni l6m2.Pokój Fanrily+ jest pokojem 3,4 tub 5 osoborvym o porvierzchni
24m2.Pokoje oddano do użytku w 2006 roku. W 20 l 3 roku zostaty do nich dobudowane balkony. Pokoje
znajduja się na pierrvszym piętrze. Widok z okna rozpościera się na teren ośrodka badź nadmorski [as.
Dodatkorvo na parterze znajdują się drva pokoje Standard (z balkonami) oraz jeden Family z ogródkiem. Kazdy
pokój rvyposażony jest rv:łóżka hotelorye, TV, toaletkę, bagażnik z lustrem, szafliinocne, lodówkę. czajnik
elektryczny, filizanki, szklanki. W pokojach Family dodatkorvo rozkładana kanapa. W pokojach Family+
dodatkowo kanapa dladlvóch osób. Łazienki rvyposażone sa w: tvanne z prysznicem lub kabinę natryskolvą,
WC, umyr,valke, suszarkę do ręcznikórv, suszarkę do lvłosórv oraz komplet ręcznikórv. Na ,,vyposazeniu pokoju
znajduje się rórvniez sprzęt plażolvy - lezak i pled.
SWIADCZENIA W Cf,NIE:
- 7 noclegórv rv rvybranym pokoju
- ',vy-ży,lvienie 2 razy dziennie (śniadanie lv sezonie ,uv formie bufetu, obiadokotacja senvorvana)
- korzystanie z otwartego basenu kąpielolvego z podgrzervaną rvodą, jacuzzi oraz sauny
_VAT
CENA OD OSOBY ZATYDZIEŃ POBYTU
TERNIIiY
Osoba łv pok.
os.
standard
2
Osoba rv pok. 2
os. Standard*
1160,00 zl.
1300,00 zl.
l405,00 zl.
1300,00 zl.
1020,00 zł.
l300,00 zl.
l020,00 zl.
l137,00 zl.
1300,00 zl.
1137,00 zl.
950,00 zl.
1l37,00 zl.
Osoba rv pok. 3
os. Familv *
1090.00 zl.
lż07,00 zł.
1370,00 zl.
I2a7,00 zl.
1032,00 zł.
Lż07,00 zl.
Osoba łv pok. 3
os.
Family
ż9.03-27.06
ż7.06-01.07
01.07-22.08
22.08-31.08
31.08-30.09
30.01_03.05
0{.06_07.06
Dostarvka %
lvvż.4-7 |at
l055,00 zl.
1195,00 zł.
l300,00 zł.
1195,00 zl.
950.00 zl.
brak
670,00 zl.
670,00 zl.
670,00 zł.
Dostałvka %
rvyż.8> lat
brak
brak
8l0,00 zl.
810,00 zl.
1195,00
zl.
'
Urvaga! Dostarvki tylko na wspólnym łózku. Dzieci do 3 lat gratis. Parking pła1,1y 15 złldoba
Łb
Biuro Podrózy iTurystyki ,,AMICO TOUR''
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www.amicotour.com.pl
e-mail: [email protected]
Koncesja Marszalka Woj.Wlkp nr.OOt3 Rekomendacja WlT
wczAsY LATo 20{6
POGORZELICA- jest miejscowością uzdrowiskową Wl,bneża Rewalskiego. Duże obszary lasów sosnowych w
Po}ączeniu z.morskim powietrzem tlvor.ą w Pogorzeiicysp9c_S.lny mikriklimat aosronuie poprawiającf
samoPoczucie, Niewątplitrym jej atutem jest polożenie w,S}ód lasów _ czyli cisza i spokój, a
j
iełn'ocześni 6tistose
Niechorza - miejscorvości w której Ętie wakacyjne toczy się "na wysokićh obrotacń''.
-"SAi§DRĄ,,
ZA K\YATE ROWANI E : K9mpleks \Vczasorr]o - Sanatorlj ny
i,,sfu\DRA §pA,, ry
Po.gorzelicyi.- jednej z najpiękniejszych miejscorvości.ekolog-icznej gminy Reur,a[, "sANDŁll,;;j;a."
,
najnowo.czeŚniejszYch i najbardziej komfortowl,ch obiektów ńrl st1 cinl,cń .,,. luoleuuódłr"i;r";hil;;opomo.skim.
O kaŻdej Porre roku istnieją tu nieograniczone nrożlirvościurozńraiconógo *1poizlnk9,
noił.ronuso z zabiegami
leczniczYmi,.relaksującymi i rehabilitac.vjnlmi. Do dyspozycji po}iuini."urr{ó;;ó
. Każdy z
ńk;;;i"u|u.tu*.nty
nich oPrócz komfortow}'ch, wl'godnych nrebli, wlposaioni, juui rv'pelen ,ręzei sanitainy,
ił.*1r.i, telefon, minibar
i^n'- r1!. Par'ilony letrr.ie pizy Konrpleksie lVlpoczyn(oiro - Sinatoni,nrn, Śłvońł i§Ńoruł
SpA lv
są lvśród lasu,s.osnor,-ego. P-Ńoje'z, 3 i 4-osoborve, wlposażone]rv tętgrrlrr.,
telefon, z
l:l:=]':ir9b]ol:
Petn}m rvęzłenr sanitarnltn, ęczniki. Palvi[on.l,posiad3ją.rórvnież ogrzelvanie. BI-,T{G.Ą.Lolty nrurolvany
l9i*i,rq!"t rv tvłasn;tr ru-"vjściem. Na,,1pośażeniu:liiienka,.ińiii,,.i.ióą t.i.r,i.*]ńinjlu..
SllaĄD CZENL{ 1l'
C
ENIE
:
fi'-Sat, telefon, rrlżlrvienie o x dziennie, śniadanie i obiadokolacja rv
;"iiill{: nloji::3:r^.Żone
IormleDure[Lt,
bogat},asort}mentpotraly,zarólvnonaŚniadaniejak
inaobiadokolacje-istniejemożlilvość
rr,vkuPienia obiadólv, korzy'stanie z-kompleksu basenorvego,
Uas.ń icrti,, odknty, ,"r."mó,l.Luzzi, zzjeżdżalnie
knte: óo m i r3o m, Ęeżdżalnia_::*iriz€lvoQ[p2lą, ścńnka ,rspinicŹko',uo,biś.n
- óżrrł'nżeKA_odkryłt. caloroczn1,, sauna sucha - RUSKĄ B.Ł\L\,
basen.v- termalne z lvodospade,nt ( basen z.zimną rvodą r8 stopni
C, basen z cieplą ,,vodą 35-38 stopni C, basen
odpowiedni do ćrviczeń rv r"'odzie - aerobik *odnyze!tanorviskarrri do masażu
brzucha ibarku orazścieżkąd,o
masaŻu calego ciala, lvodna ŚcieŻka do masażu stÓ.p, tepidariunr
- ltlpoczrro,alnia . poag.r;*"r,irtri lóżlianti,
TY'}.k9 r.elaksac.vjna, aerobik.rvodn1,od.pon do sob., l9dn1 dzungta d'li aźie.i tt<,rłi;,;;;r;i;. zabalv dla
dzieci (odkąltt), progranry aninracljne dia dzieci, parking
aoro.oiuonyi ,,uieczorki i"";;r;;p;'y'n.,u.y... ,,nu
żl,wo", fitness.
- Poblt z pakietem kuracljnlrn Zórtig6ą Św{adczenia jak
rwżej + rvizltę lekarską + do 3 zabiegórv dziennie/rv
dni robocze/ - doplata , 3oo zl. / tl,dzieńlrv wl.branym obiekcie.
w lazienkę,
cE§.ĄśZ.\
ZĄ,TlDzrtŃ oD
o
TER.\IIN
z1.o4-zą.o6,zot6r.
osoBY
PAI!,ILo\-\,
LETNIE
t165,oo zl.
r4óU,oo zl.
Dziecko 3-rc lat
8r5,oo zl.
14ro,oo zt.
t793,oo zI.
Dziecko 3-rz lat
975,oo zl.
Dziecko 3-tz lat
66o,oo zI.
z4, o
6-zt.o8.zo r6r.
Dziecko 3-tz lat
78o,oo zl.
zt.o8-z8.o8.po t6r.
BLi\G-ĄLo!\ry
L27o,oo
7to,oo zl,
t655,oo zl.
Dziecko 3-rz lat
9o5,oo zl.
rt65,oo zl.
Dziecko 3-tz lat
Dziecko 3-tz lat
zL.
Dziecko 3-rz.lat
6s8,oo
zI.
t48o,oo zl.
8t5,oo zl.
S.Ł\DRĄ
F
t5r5,oo zl.
Dziecko 3-rz lat
835,oo zł.
1795,oo zt.
Dziecko 3-t: lat
975,oo zl.
l6;5,oo
zl.
Dziecko 3-rz lat
9o5,oo zl.
t893,oo zl.
Dziecko 3-rz lat
tozz,oo zl.
t795,oo zł.
Dziecko 3-rz lat
9z5,oo zl.
t5r5,oo zl,
Dziecko 3-rz lat
8ss,oo zl.
l}ąE,.1; i\d
vU}}aBal
r,\a lllleJscu
mleJscu pooleranaJest
)oblerana Jest optata
oplata KitI
k ma§,czna,
ta§,czna, D
Dzieci pos tdają zniżki
zniżkip,ny 2 pelnoplatnl,ch
osobach. Dzieci do 3 lat bez świadczeń- gratis. Dzieci od do ro lat t5%
zniżki od cen1, w tabeli.
3
]1łoa
Biuro Podrózy iTurystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
8 266-431 http://www.amicotour.com.pl
(
238491,
B
061)
tel./fax
-.{
;,J:i!l'...,
e-mail: [email protected]
Koncesja MarszałkaWoj.Wlkp RekomendacjaWlT
wczAsY LATo 20{6
POGORZiLTCA - Hotel**
B?CTANIE 6NIAZDo,
poGoRzEIJCA-
jest miejscowością uzdrowiskową Wybrzeża Rewalskiego. Duże obszary lasów sosnowych w
polączeniu z morskim powiitrzem twoną w Pogorzelicy specy{iczny mikroklimat doskonale poprawiający
iamopoczucie. Niewątpliwym jej atutem jest poloźenie wśród lasów - czyli cisza i qnokój, a jednoczeŚnie bliskoŚĆ
Niech'orza - miejscowości w hóiej żl,cie wakaryjne toczy się "na vrysokich
obrotach".
1
zAKWATERolYANlE - Hotel,, BoCLĄNIE GNLĄzDo" poloŻony lY sosno!t},m lesie, 35o metrów od
zlocistej, piaszcrystej plaą,. !V trry-piętrowl,m budynku hotelowym _znajdują się pokoje r,z i 3 osobolve
o.az zeŚtaory z_pokojorve §pu STUDIO. !Vsą"stkie pokoje posiadają lazienki,_centralne ogrzewanie i
lodówki. pó aispołcji;boisko.do siatkólvki i koszykówki, plac zabalv dla dzieci, stol1: do ping- ,
ponga, silolvnii, Śauna i t*.łtl,basen: Na terenie ośrodka Bar VIP oferrrjącl,arornaryczną kalr-ę,'ciastka
i rrl,kwintne drinki.
_
św,lłoczrxlł:
- noclegi 7
- ,ory{l"rvienie: śniadania i kolacje
- korzl,stanie z krytego basenu kąpielowego
Cena od osobv za T}'DZlE|i
oSoB.Ą
DoRoSŁA
POKOJ 2 os.
TERi}lIN
STANDARD
BEZ BALKolfU
oraz sali fitness
oSoBA
DoRoSŁA
POKOJ 2 os.
STAl.iDARD
Z BALKONENI
LUB PoKoJ
LUx Bf,Z
POKÓJ z
LUx
os.
z B_ĄLKoiYENl
BALKo:\iU
26.0530.06.16r.
25.08_
29.09.16r.
30.0ó25.08.1ór.
l2 t0,00 zł.
l l40.00 zł.
Dzieci od 3 do l2
Dzieci od 3 do l2
roku ży,cia 89j,00
roku Ącia 8]5,00 zł.
zł.
t3 l 5.00 zt.
Dzieci od 3 do.12
roku żvcia 9]0.00 zt
j 85.00 zł.
Dzieci od 3 do l2
l
rokrr żl,cia
l000.00 zt.
l280,00 zł.
Dzieci od 3 do l2
roku życia
sTUDIo
2OS. z
balkonem
l420.00 zł.
Dzieci od 3
do l2 rokrt
zycia l l05,00
965.00 zł.
zł.
l595,00 zł.
1-155,00 zł.
Dzieci od 3
Dzieci od 3 do l2
do 12 roku
roku zycia
zy,cia l l75,00
1070.00 zł.
Pokój
l
osoborr;" z
balkonem
l595.00 zł.
l805.00 zł.
zl.
U$,AGA
- optata klimatyczna placna na mirjscu.
l2 oborvi?zują przl,zakw,atero"vaniu z rodzicami lub dziadkami
_istnivjemożlilvośćdokupieniaobia<lO*] -l.łOzl.it;,dzień/dorośli,dzieci od3do l2lar-l05zl,ł.vdzień.
- znizki dla dzieci do lat
ŁK
Biuro Podrozy i Turystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
/,'.tF\
,'-.,O_s\
ł"'Yh
___-='>-l|ż ,^_\J7
,(- -A,V/Co
---r
TouR|-/
-|. ] ,___--)
|-\9\
i l \;,,
;'.t\ ,]
tel./fax ( 061) 8 238-491, 061 B 266-431
ęa\
http ://wlwv.amic gtour.cor,n.p1 e,mail :'[email protected]
r. p l
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 013k Rekomendacja WlT
-;<-),/'-)
WczAsY LATo 20{6
REWAL PENsJoNA,t U LoN6INA"
jest
to atrakcyjnie położonaosada znana już na przełomie XIX iXX wieku. Obecnie
na
najPiękniejszYch
to bardzo rozwijające się kąpielisko morskie. Rewalskie plaże należą do najczystszYchi
tv.vbrzeżu *orra Óahyckiego. Jest to jeden z najpiękniejszych kurortórv Bahyku ze specyficznym
mikroklimatem, czystą wodą i powietrzem bogatym rv jod.
Renal_
ZAK\\,.ĄTERO\\rAI{IE: Pensjclnat "{J Longina" Murorr,anl,budlnek, polożony zoo
morza. Pokoje 2, 3 i
4 osoborve z łazienkami , lv pokojach T\'.
z konTirrkiem - smaczne pósilki z rl,lasnlrni rrlpiekami,
Na miejscu, iaaitnia
solarittń, grill, nrini plac zabatl,, parking dozororvan!,,
tenisolve,7o m od obiektu hala sportorva.
m od
sauna, siłorvnia,
15 m od obiektu boiska sportolve, kort.v
śrrrtłoczENIA:
rNoclegi7
( iv
pokojach 2, 3,4 osoborrl,clr)
o\,Vvżi.rrienie 3 x dziennie
o\.IAT
Cena: od osoby z,a. YDZIEIY rv wybran
OSOBA DOROSŁA
TEtŁ\IIN
2ł.0{-25.06 .żal6r.
27.08-30.09.2015r.
25.06-02.07 .2016r.
20.08-27.08.2016r.
02.07-20.0 8.20l6 r.
.rn
terminie
7_i0,00 zł.
785.00 zł,
820,00 zł.
ri\VAGA!!
- Na miejscu pobierana jest opłata klimatl,czna,
- dzieci do lat z oplata Bo zI./ti,clzień
-dzieci od z - 5 lat znizka 45% od cen lr,tabeli
-Dzieci od 5-B lat zniżka zo % od cen tr,tabeli
29
Biuro Podrozy i Turystyki
,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431,
http://www.amicotour.com.pl e-mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 0013 Rekomendacja WlT
WGzAsY LATo 20{6
Sorbinowo-Centrum Rehobilitocji i Wypoczynku Sophig-Bryzo"
Wczosy rekręocyjno - wypoczynkowe
S.ĄRBINOWO- Sarbinowo jest malą miejscowością letniskową polożoną
lv województwie zachodniopomorskim,
nieopodal Nlielna. Piękna, piaszczysta i szeroka plaża oraz oślvietlona promenada spacerowa(o długościr km z
podjazdami dla wózków) powodują, że urlop spędzony w Sarbinowie będzie niezapomnianym wypoczynkiem nad
morzem.
ZAKIVATEROWANIE: Do dyspozycji r38 miejsc noclegowych w funkcjonalnych i estetycznych pokojach t,2-,3osobowych z pełnym węzlem sanitarnym. Pokoje wlposażone są w TV, radio budzik, czajnik elektryczny, szklanki,
lampkę, pojedyncze lóżka, szafki; Przejściena plażę dostosolvane jest do potrzeb osób na lvózkach inwalidzkich. Dia osób
z dlsfunkcją narządu ruchu studia: pokój z-osobolly i r-osobolvy ze lvspólną lazienką oporęczowan ą, zbez progo!rym
natryskiem, Dodatkolvo do dyspozycji gości:wypożyczalnia rowerórv, kijków Nordic lValking;plac zabaw.dla
najmlodszl,ch: piaskownica, drabinki, huśtalvkiitd. boisko do grania lv pilkę nożną - trawiaste, boisko do grania lv piłkę
siatkolvą - trawiaste, specjalne bezpieczne miejsce wyznaczone do organizacji ogniska, alejki spacerolve na terenie
ośrodka, miejsca do u,lpoczlnku polączonego z opalaniem, kawiarnia: bilard, lotki, tenis stolorry, TV sala szkoleniorva dla
ok. roo osób plus z salki szkoleniolve dla 4o os. lv pelni wlposażone pole namiotowe z pelnym rvęzłem sanitarnym
(rvlasne nanrioty bądź pożyczamy z ośrodka typu AWOTEX)parking monitorolvatty, sprzęt plażow1: leżaki, pararvany i
koce.
śwlt-łoczeNlAw CENIE:
-9
noclegórv
-za}cvaterorvanie w pokojach z i 3 -os. z lazienkami, studio z+r; - dostosorvane dla osób na -wózkach inlvalidzkich
-pelne lvłż}t,ienie3 razy dziennie(rvłasna stolólvka na miejscu),obiad lv dniu przfazdu i lv drriu ll$azdu
-calodobowa opieka pielęgniarska
-4 zabiegi przel7 dni zabiegowych ( z8 zabiegów/trrrnus)
-ginrnasry,ka poranna
-wieczorki taneczne, działalnośćanimatora k,o.$ionkursy, programy rozry.lvkorve),
-ognisko z pieczeniem kie}basek
-sprzęt plażol1_1,: koce, parawany, leżaki;
-całodoborry parking;
-Internet lVI-Fi;
-VłT
turnus
CENA od osoby za to dnio
TEfu\{IN:
3o.04-13.o5.16r.
L4-0s-27.o5.L6r.
2B,05-1o.o6. r6r.
1i,o6-24.o6.16r
25.06-08.o7.16r.
a9.o7-22,a716r.
23.o7-o5.o8.t6r.
o6.o8-1g.o8.t6r.
2o.08-o2.oq.l6r.
oq-16.oq.l6r
Osoba !v pok. 2
oSobowvm
1348,oo Zl.
z
zabiesami
Osoba w pok. 3
osobownTl
Lzg4,oao zł.
0o zł
riro.oo
l4o2,oo zł.
zł.
r618,oo zł.
1456,oo z}.
L564,oa zł.
10,oo zł.
14Ę6.oo z}.
1456.oo
L4o2,oo
1
Zł.
Zł.
osoba w studio
(z+r)
1294,ao 7.ł.
l4o2,oo
z|.
L456,oo Z|,
|564,oo zł,
1456,oo zł.
L4o2.0O zł.
mvAGA!
-}ia miejscu pobierana jest opłata klimatyczna
-Istnieje możIiwośćprzedlużenia pobytu po uprzednim kontakcie bitrra z ośrodkiem
.l,
-Dziecko od 3 do Blatz 1/z w7,żyrvienia z oddzielnym sparriem zniżka roo zl.
-Dziecko do 3 lat bez śt,iadczeń (wspólne spanie z rodzicami) 35o zł. za pobl,t
-Istnieje możlilvośćlvypożyczenia lodólvki do pokoju za krvotę roo zł./poblt platne rv biurze lub w ośrodku.
,
.śU
Biuro Podrozy iTurystyki
,,AMICO TOUR"
o,
t"r,r""1l b§ł r6T.l1.3i,u l ;33].!i1' "
http://www.amicotour.com,pl e-mail: ań[email protected]Ęicotour.pl
Koncesja Marszałka
Woj.Wlkp
Rekomendacja WlT
WGZA§Y l-ATo 20{6
O.W.R, Beskid- Sorbińowo
SARBINOWO- Sarbinowo jest malą miejscowością letniskową polożoną w województwie zachodniopomorskim,
nieopodal Mielna. Piękna piaszczysta i szeroka plaża oraz oświetlona promenada spacerowa(o dlugościr km z podjazdami
dla wózków) powodują, że urlop spędzony w Sarbinowie będzie niezapomnianyn wypoczynkiem nad morzem.
ZAKIiVATEROWAhIIE_ O.W.R. Beskid Sarbinowo jest przepięknie polożony na rozleglym, ogrodzonym terenie , 5o m
od morza i 8o m od przejścia na plażę W sklad ośrodka wchodzą dwa dwupiętrowe pawilony hotelowe oraz budynek, w
którym znajduje się stolówka i kawiarnia. Zbędne kilogramy można stracić w silowni lub na boiskach sportowych.Na
terenie jest boisko do piłki nożnej, siatkówki, kometki, koszykówki, plac zabaw dla naszych milusińskich, specjalnie
w)unaczone miejsce do,wieczornych biesiad przy ognisku lub grillu,Wszystkim zmotorlzowanym zapewniamy bezpieczny
parking.
..:,].
Pokoje z i 3 osobowe pokoje oraz komfortowe pokoje apartamentowe.Wszystkie pokoje posiadą wlasną łazienkę"
,telewizory,balkony lub na parterze tarasy,Pokój o podstawowlrn standardzie posiada:lazienkę,telewizor,balkon
Pokój o podwyższony.rn standardzie posiada:łazienkę,telewizor,balkon,czajnik bezprzewodor_"y,
Szuszarkę. Są to pokoje po kapitalnym remoncie, mają większe lazienki i pokoje.ApartamenĘr
posiadają:łazienki,telewizor,balkon,czajnik,lodówkę,telefon.Apańamenty składają się z dwóch pokoi: pokój sypialnia z
:
dużym małżeńskimlóżkiem,pokój dzienny gdzie znajduje się rozkladana sofa.
:
Świadczenia w,cenie:
O noclegi r4,
qĄrwienie 3xrazy dziennie ( śniadanie,obiad, kolacja) posiłki serwowane. Pierwszy posiłek to
kolacja w dniu przylazdu, a ostatni obiad w dniu wyjazdu.
o
bezpłatny parking
o VAT
za pakiet r.ł do
Cena od
TERMIN
osoba dorosla w
pokoju z łazienką
18.o6-02.o7.L6t.
o3.a7-t7.a7J6r.
18.07-o1.o8.16r.
02,o8-16.o8.16r.
17.o8-31.o8.16r.
o6.oq-2o.o().r6r.
r6qo.oo z}.
r8zo,oo zl.
1q4o.oo zł.
lq4o.oo zł.
r8ao.oo zł.
t6ao.oo zł.
osoba dorosła w
pokoju o
podwyższonym
standardzie
17oo.oo zł.
1q7o.oo zl.
2o4o.oo 7.ł.
2o4o.oa zł.
1q4o.oo z}.
tząo.oo zł.
osoba dorosła w
apartarnencie
r8go.oo
2ogo,oo
zt6o.oo
2160.oo
zł.
zł.
zł.
zł.
zo6o.oozl.
r8ło.oo zł.
IIWAGA!!!
- Na miejscu pobierana jest opłata klima§czna
- Dziecko do lat 3 wspólne spanie z rodzicami bez wyzywienia r9ono o ń. zapobyt r4
noclegów.
3Ą
"'#t
,/ =<}
')
ą\
Biuro Podrozy i Turystyki
\.j\..-a----L:-,,
F=_"/ f'C)
___--,,:--łvlco _ ToLtR;--"
.,tt
l "śq_\\
-9
l
r
I,..L__,,
l .l,,
\
_,-ż"4\
!r--Jś12
YJ/
..:ą\
_.i,=_
l..-_J
,,AMICO TOUR''
ul. Wilczak 12G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431 ,
e_rnail : [email protected] pl ; www. am icotour. com. pl
Koncesja Woj.Wlkp nr
Rekomendacja WlT
00t3
WczAsY LATo 20{6
soPoT- s.U. - KAMIENNY POTOK"
SOPOT-jest to kurort turystyczny o walorach leczniczo - rekreacyjnych, dzięki swemu
tarasolvemu poloŻeniu międry zielonymi wzgórzlm! i_mon9m, oslonięty Póhqyspem Helskim należy do
najbardziej naslonecznionych terenów w Polsce. Dziękj unikalnym warunkom nituralnym stanowi Śopot
centrum leczenia schorzeń reumatycznych i gruźliczych, W Sopocie znajduje się najdluisze na świecie
najstarsze w luropie molo drewniane przyktórym odbyw{3 się f9sĘ/1 zabawy, koncerty. Atrakcją jest też
niewątpliwie deptak Bohaterów Monte Casino z licznymi sklepami, lokalami gaŚtronomicznymi, ń,iuuńi, -
i
kinami, galeriami.
ZAI§/VATEROWA§IIE:
Sanatorium Uzdrowiskowe Kamienny Potok - polożone jest w Sopocie
Kamienn}m Potoku w pasi9 nadmorskiej zieleni zaledwie z5o metrólv od piaszczy,stej plaży. Śpacerując plażą można
dotrze'zarówno na§opockie Mo!o, jak również na molo w Gdyni Orlowie] poa cirtoiviti ńif.'sanatórium znaiduie sie w
dogodnym punkcie komunika.cyjnym. W pobliżu przystanki autobusolve, glówna arteria lącząca Gdańsk ; Cłi;iń;;
stacja Sz.v-bkiej Kolei Miejskiej pozwalającej w krótkim czasie dotrzeć do najważniejszlch dzielnic trzech nadńo.Śticn
miast. 20 m od Sanatorium znajduje się Aquapark Sopot. Dla kuracjusz,v 15% zniżii na bilety tvstęptr. pokoie dlva lata oo
-- remo ncie. Na ich wlposażeniu: łazienka, telewizor, biurko, podstarvolve meble. Czajnik znajbuje się na t o.1tulu. '
Zalovaterolvanie w w-;-branym standardzie pokoju (jedn9 lub clwtrosoboorlm -uuszi,sti<ie pokoje in1|oiazone
sę !t,lvannę lub prysznic i bezprzewodowy internet, Niektóre posiadają balkon)
SIUADCZENIAW CENIE:
niedziele o godz, l4:00 (obiad) itrrva do soboty do godz. l2:00 (śniadanie). Wsz;-srkie poko;e ruyporu.on. ru
tv lvannę lub prysznic i bezprzewodowy Internet
kąpielowe oraz klapki
l
wieczorek przy muz}-ce w turnusie,
l kolacja w turnusie w postaci ogniska tub grilla (w miesiącach maj-wrzesień)
możlirvoŚĆ korzystania z sali integracyjnej (gry planszowe, szachy), z biblioteczki sanator,vjnej
20% rabatu na lvstep do sopockiego Aquaparku (20 m od obiektu)
]0% rabatu na tor gokarto,,l,y KartCenter rv Sopocie
opieka kierownika turn usu
moŻliwoŚĆ skorzystania z atrakcvjnvch lvycieczek (przy osiągnięciu minimalnej ilościmiejsc)
CENIA OD OSO B
TEfu\fIl,i
2o.03_o2.o4.16r
1.o5-z5,o6. r6r.
oa.oq-rą. to.16r.
ZA 7 DNI 6 NOCY/ po
osoBA DoROsil,
W POK. t OS.
z balkonem
t459,oo zł.
kuracvin
OSOBA DOROSLĄ
W POK.z OS.
z balkonem
rr59,oo zł.
od niedzieli do śobo
o
z6.oó-o3.og. t6r.
UWAGA:l!
ts.;g,oo
z}.
tzsg,oo zl
- możIilvoścwykupienia dodatkorvych zabiegów oraz atrakc}jn.v,ch lvycieczek
osoBA DoRoStń.
!V POK. t OS.
osoBA DoRoSt-Ą
bez balkonu
t339,oo zl.
W POK.z OS.
bez balkonu
to39,oo zł.
t439,oo zl
rr3q,oo zl
- opłata klimatyczna płatna na miejscu
- dzieci do lat 4 bez świadczeń gratis
- dzieci 4- 10 lat z |'2 tvyżywienia , bez zabiegów 600 zl./turnus 7 dni,ó nocy.
- dzieci l0- 16 lat -petne wyżywienie bez zabiegów,- zniżka l00 zł. od ceny w tabeli
- parking bezpłatny
Biuro Podrozy iTurystyki
,,AMICO TOURD
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8238-491, 8266-431,
e_mail: [email protected]; www.amicotour,com.pl
Koncesja Marszałka Woj.Wtkp. ni 013k
Rekomendacja WlT
wczAsY LATo 20{6
sIANo
ustronia Morskie
zEDAN
PoKoJE
§ianożęty - kiedyś niewielka wioska rybacka, dzisiaj miejscowość letniskowa łącząca się z
Ustroniem Morskim. Niskie wydmy i szeroka plażabudzązainteresowanie turystów. wipaniały'
klimat oraz powietrze z dużą zawartością jodu pomag aią przy leczeniu chorób górnych dióg
oddechowych. Wycieczki rowerowe lub spacery zachęcajądo odwiedzania KołobrŹegu (t0 km; oraz
pobliskich miejscowości.
ZAK\ryATEROWANIB: Ośrodek Wczasowy ZEDAN polożony jest w zdrowotnym pasie
nadmorskim: do plaży - 150 m , do pońu w Kołobrzegu. l0 km, w odległości2km ło Ustronia
Morskiego, do stadniny koni - 200 m, Ośrodekposiada pokoje 2 osobowe, studia i domki. Wszystkie
domki i Pokoje posiadają na wyposażeniu łazienkę z natryskiem, WC i umywalkę. ośrodęk ogiodzony
i dozorowany. Na terenie ośrodkaoferujemy altanę z kominkiem do grillowania, plac zabaw dla
dzieci, stołówkę, drink bar, tenis stołowy, bilard, gry zręcznościowe,-basen odkrfy podgrzewany
solarem, parking dozorowany. Istnieje możtiwośćodplatnego korzystania z: griila 6 ń./doba,'
kuchenkielektrycznej 7,50 zł.ldoba, grzejnika elektrycznego 7,50 zł.ldoba, ro*-ćru 3 złJpierwsza
godzina, 2 zł. następna, pralni 8,50 zł./godzina, basenu 3 zł./os,lgodzina ,
'
śwrłnczENIAW CENIE:
- 7 noclegów,
-
wyzywienie 2 x dziennie( śniadaniai obiady)
VAT
CENA OD OSOBY ZATYDZIEŃ z
TERMIN
28,05-02.07
20.08-17.09
a2.07-20.a8
L
em: śniadania i ob
Os. w pok. 2 os. z
balkonem(l8m)
Os. w pok. 2 os. bez
773,00 zł.
738,00 zł.
Dziecko do
l0
lat
693,00 zł,
983,00 zł.
Dziecko do 10 lat
903,00 zł,.
balkonu(l8m)
Dziecko do 10 lat
658,00 zł.
916,00 zł.
Dziecko do l0 lat
836,00 zł.
osoba w studio 4
os. z balkonem 2
pokoje
720,00 zł.
694,00 zł.
Dziecko do
l0
lat
614,00 zł.
l0
772,00 zł.
Dziecko do
10
lat
640,00 zł.
884,00 zł.
852,00 zł.
Dziecko do
Os. w pok. 3
os. z balkonem
lat
Dziecko do l0
lat
804,00 zł,
Uwaga!!
miejscu pobierana jest opłata klimatyczna
-zwierzęta tYlko w domkach! opłata za psa l0 złl doba- na terenie ośrodka tylko na smyczy,
zakota 5 zl/ doba.
- opłata za parking dozorowany 5,50 zł.ldoba
-Dzieci powyżej l roku liczone są jako osoba
-na wyposażeniu domku nie ma ręczników
-opłata za parking dozorowany: 5,50 złldoba
- na
/)1
35
Biuro Podrozy iTurystyki
,,AMICO TOUR"
ul, Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
te|.lfax ( 061) 8 238-491, 8 266-431 ,
e-mail: [email protected] pl ; u^/vw. amicotour. com. pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp. nr 013k Rekomendacja WlT
WczAsY LATo 20{6
SIANOŻĘTY Vus_tronio lvtorst<ieoo - O.W ZEDAN
DoMKI
Sianożęty _ kiedyśniewielka wioska rybacka, dzisiaj miejscowośó letniskowa lącząca się z Ustroniem
Morskim. Niskie wydmyi szeroka plaża budzą zainteresowanie turystów. Wspaniały klimat oraz powietrze z dużą
zawartością jodu pómagają przy leózeniu chorób górnych dróg oddechowych. Wycieczki rowerowe lub spacery zachęcają
do odwiedzania Kołobrzegu (ro km) oraz pobliskich miejscowości.
_
ZAKWATEROWANIE: Ośrodek Wczasowy ZEDAN polożonyjest w zdrowotnym
pasie
nadmorskim:doplaży-15om,doportuwKolobrzegu-lokm,wodległościzkmdoUstroniaMorskiego,do
stadniny koni _ zóo m. Wszystkie domki i pokoje posiadają na wyposażeniu łazienkę z natryskiem, WC i
umywalkę. Ośrodekogrodzony i dozorowany. Na terenie ośrodka oferujemy altanę z kominkiem do
grillowania, plac zabaw dla dzieci, stołówkę, drink bar, tenis stolowy, bilard, g,ry_zręcznościowe, basen
Óanytv pod§rzewany solarem, parking dozorowany. Istnieje możliwośćodplatnego korzystania z:
grilia 6 z|.ldoba, kuchenki elektrycznej 7,5o z|.ldoba, grzejnika elektrycznego 7,59 zł./doba, roweru 3
Żł.7pierwsza godzina, z z}. następna, pralni 8,5o z}./godzina, basenu g z|.los.lgodzina DOMEK BEZ
łNEXSU: na wyposażeniu TV,lodówka, czajnik elektryczny, talerzyki, szklanki, sztućce, radio,Ieżaki,
parawan, lóżko piętrowe, kanapa e osobowa + tapczan r os./ w domku 4 os. bez aneksu/ DOMEK Z
łNrrSnnł:na w}posażeniu TV,lodówka, kuchenka gazowa, czajnik eiektryczny, radio, zestaw naczyń,
leżaki, parawan, lózko piętrowe, kanapa 2 o§. + kanapa zos. / wdomku 4os,z aneksem - z pokoje/
śwrłpczENlAwCENIE:
- 7 noclegów
-
VAT
EŃ ZA CAŁY DOMEK bez
CENA ZA -IYDZIEN
TERMIN
28,o5-o2.07
zo.o8-rz.oq
o2.o7-2o.o8
Domek 8-9
os. z kuchnią,
3 pokoje
(zo m)
Domek 3-4 os.
Z BALI z
aneksem max
zz55,oo zl.
354o,oo zł.
t7z5,oo zł.
ąo6o.oo zł.
arro.oo
zą6o.oo zł.
Domek 3-4
os. bez
aneksu
(zg m)
Domek 3-4
os. Z
aneksem
(zs m)
Domek 4-6 os.
aneksem, 2
pokoje (so m)
r4to,oo zł.
r55o,oo zł.
lgoo,o zł.
zrro.oo
zł.
a
zł.
4 os.
(zsm)
Uwaga!!
-Dzieci powyzej r roku liczone sąjako osoba
-na wyposażeniu domku nie ma ręczników
-stolówka proponuje z posiłki dziennie: śniadanie9t z|.ltydzień, obiad 54 zł, ltydzień, dzieci do lat lo zL/z
rłyzlłvienia-śniadanie:6o zł.ltydzień, obiad rc5 zł.ltydzień.
-opłata za psa na terenie ośrodkatylko na smyczy: ro zl./doba , za kota: 5 zlldoba
-oplata za parking dozorowany: 5,5o zl/doba
3\
il"i
\ ,=,'
t' __<t,
')
^r
Y))ż
,(_-r--"..]autco - ToLJRl-/
/l'-|il{ć^. l|*--Ą.
l \---,,
j-J-,---L.\y'
Biuro Podrozy i Turystyki ,,AMICO TOUR"
ł
rll|l-:;1!
',l_.j
1r-:*)
_*ł_ Ł'-/
ul.
Wilczak 12 G, 6'1 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431,
www.amigotour,com.pl: e-mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 0013
Rekomendacja WlT
wczAsY LATo 20{6
winoujście- jest jednym z najpiękniejszych miast polskiego wybrzsża. Jedyne miasto
połozone na wsypach, w sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego i granicy z Niemcami.
Swinoujście posiada najszerszą i najdłuzsząp|ażew Polsee. Czyste morze oraz wyjątkowy
mikoklimat sprzyjają leczeniu chorób astmatycznych, reumatycznych, kardiologicznych.
Świnoujście chętnie odrviedzane jest przez turystów z innych państw, apruezwszystkim z Niemiec,
Dani i Szwecji.
ZAKWATEROWANIE: Sanatorium Energefyk połozone jest przy
promenadzie 50 m od
morza. Pokoje l,ż,3 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, TV ,radio, telefonem, lodówką,
lezak, koc plazorry, ręczniki wymieniane na życzenie, pokoje z balkonami lub bez. Pokoje, hol i
baza zabiegowa są po kapitalnym remoncie. Ośrodekposiada własną bazę zabiegową, zaplecze
socjalno-rekreacljne, silow,nię, salę gimnastyczną, karviarnię, zakład fryzjerski. Na miejscu
w,vkonyrvane są rózne zabiegi m.in.: kąpiel solankorva, perełkowa, okłady bororvinolve i
parafinorve. inhalacje solaŃorve. laser, rrltradzlvięki, masaze, wirowy, podlvodny, ręczny,
gimnastyka i inne. W kair,,iarni codzienne fajfy ( bezplatnie) oraz,ul,ieczorki taneczne 5 zł./os.
śrvlłoczENIA:
'
,
,
.
Noclegi
J
:
Wyźylvienie 3 x dziennie pełne lub 2 x dziennie
(
śniadaniai obiadokolacje)
zabiegi 2 x dziennie (zalecone na miejsctr), lub bez zabie_lórv (pobyt łvczasorry)
VAT
C_9.1_ą
:
o
ł: ł ą
TY P fIE Ń lr
lie
:,1 q :0 6 :3 q
Ą ]
0_! 6
r,
lVieTtósc- tVr;Zlłiienió3 raz-- WvZvrrrieńi. j iurv
pokoju dziennie bez zabiegów dziennie z 2 zabiegami
{,g_s_q.Ę
1
q
ryq!
:_0
dziennie
1-osoborvy
1
3
85,00 zł.
z balkonem
bąbą!Ęoryt
2-osoborvy
z balkonem
bez balkonu
} osoborv1,
z
I2
l0,00 zł,
l5l
L4?.0,00 zł.
l350,00 zł,
1560,00 zł.
lżla.00 zł.
1420,a0 zł.
12l0,00 zł,
1420,00 zL
1140,00 zł.
rez balkonu
Urvaga!!
-parkingi płatne dostępne rv strefie nadmorskiej
-pobyty tyIko bez zlvierząt
-dzieci do lat l0 zYzllyżyll,ienie zniżki na zapytanie
dziennie z 7 zabiegami
dziennie
l595,00 zł.
l350,00 zł.
balkonem
ifrły,rri.nió2 raz,
1350,00 zł.
1,00 zl.
A76,0a zł,,,.
l350,00 zł.
l371,0a zł.
1,245,00 zl.
_?;
Biuro Podrózy
i
Turystyki ,,AMICO TOUR''
G,61- 623 Poznań,
ul. Wilczak 12
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431,
e-mail: [email protected]|
www.amicotour.com_ol:
,§r
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp. RekomendacjaWlT
wczAsY LATo 20{6
UJSCIE
-
WCZASow
ToRYJIYY
ŚlvinoujŚcie- jest jednryn z najpiękniejszych miast polskiego rybrzeża. Jedyne
miasto polożone na lvyspach, lv sąsiedztlvie Wolińskiego Parku Nirodolvógo igranicy z Niemcami.
Otoczone morzem i Zalewem Szczecińskim jak żadne inne miasto łączy ou ńbiJfunkóję miasta
portolvego, uzdrowiska oraz oŚrodka wlpoczynku, rekreacji i turystyki. Świnoujście p"osiada
najszersŻą i najdłuższą plaże w Folsce. Ćiystó morze oraz wyl'ąttÓ*} ńir..oklńt,pLgają leczeniu
chorób astma§cznych, reumatycznych, kardiologicznych. Ś,ll,inoujŚcie chętnie odniedŹińe
1est
przez turystów z innych państlv, aprzezłvszystkim z Niemiec, Dani i szlvecji.
ZAI{IVATEROWANIE: ,,Sobótka" ośrodekpo gruntolmym remoncie na sezon zor5, położony
T od plaży lv dzielnicy uzdrowiskolvej. Pokoj e 7, 2,3, osóborue z łazienkami i Tv-s;liczęść
2o.o
pokoi z balkonami).
!o
{1'9noz_Ycji: kawiarnia z tarasem, bar recepcyjny, sala konferencyjna
do piiki siatkorvej; plac zabarv, ogród rekreacyjńy, parking.
i
gimnastyczna, boisko
śltTłoczENIA:
rDNoclegi7
@!\Iyzylvienie 3 x dziennie
tOzabiegi fizl'koterapeutyczne z x dziennie + lrtzyta lekarska (zalecone na miejscu),
lub bez
zabiegórv (poblt rvczasowy)
@VAT
cena od osob za TYDZIEŃ zZ^BIEGA\II
TERI}IIN
POKOJ r OSOBOIIY
t686,oo zl.
3o.0"1-25.o6.zor6r.
e7.o8-or.ro.zor6r.
z3.a6-zz.o8.gor6r.
tBq6.oo zl.
Cena od osoby
TER_lltIN
Pokói z os.
t4o6,oo
t336,oo zł.
r6t6,oo zi.
r5to,oo zł.
zaTYDi,,I EŃ POBYT 1VCZASO1fY:
3o.o4-25.o6.sor6r.
z7.o8-ot.to.zor.6r.
z5,o6-zz.o8.zor6r.
POKOJ r OSOBOWY
t476,oo zl.
t686.oo zl.
POKOJ r OSOBOIIY
z|.
Pokói z os.
POKOJ: OSOBOIIY
tr96,oo
z}.
ttz6,oo zl,
t4o6,oo
z|.
13oo,oo
z}.
IIIVAGA!!!
.,,J.
- na miejscu pobierana oplata
- parking p}atnl,r5 zlldoba
kIimatl-czna
-,d.zieci do 4lat bezplatnie/bez Ślliadczeń i odrębnego lóżka/. Nlożliu,ośćlvlłupienia łóżeczka
dziecięcego l5o zI.1 tydzień
-dzieci 4-7 |at bez odrębnego spania z l,rlżyuieniem 3 x dziennie, poblt lvczaso\\y lv terminie:
30.o4-25.o6, z7.o8-ol,.ro.r6r - 8r8 zł/tydzień. W terminie: z5,o6-z7.o8.zot6r. 888
3c
-.rr**.-
<')
\ -.sr
\ r:= /
,1
Biuro Podrozy iTurystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
,-T''Ą
l, ,i
.\'
->,-.!-'--'!--:
./Jłłtlco
- TouR'--/
l.iL,ś_-'l \_-=, __---i.
i
t i,,
tel,/fax ( 061) B 238-491, 8 266-431
l--
\L,|-ł\"y)
(./
l
._=\
_F_!._
,
e-mail : [email protected] ; www. am icotou r.com. pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
WGzAsY LATo 20{6
a
USTKA-miasto uznawane za letnią stolicę Polski z porvodu wielu imprez organizowanych lv
sezonie letnim, Znanę kąpielisko i port rybacki nad Zatoką Słupską. W XIX rvieku polvstał lv Ustce
nowoczesny port i nastąpił rozrvój turystyki. W tym czasie przyjeżdżali turyściz Niemiec, Polski i Rosji,
bogaciarystokraci pobudowali szereg stylo*ych willi, Znajdują się tu m.in. NeogotyckiKościółz l885 roku
oraz latamia morska z l 87l roku.
ZAKIVATEROWANIE: OśrodekWczasorvo-Konferencyjny,. Jantar" znajduje się lv otoczeniu lastr
sosnolvego, 250 rn od morza i 500 m od centrunr miasta. Pokoje l, 2, 3 osoborve z łazienką.
Kazdy pokój rryposazony jest rv bezprzervodowy ltrternet, mini lodórvkę, suszarkę do włosórv, czajnik, TV,
radio, sprzęt plazorvy, telefon. Do d;-spozl,cjigościoddajerny: salon odnoily biologicznej, fitness club,
satlnę, basen, jacuzzi, brodzik dla dzieci, wl,pożl,czalnię rorverórv, monitorow,anym i bezpłatnym parking.
Najnrłodszytn uczestnikom zapervniamy ciekarve atrakcje * aninlacje, oraz gry i zabarvy, na terenie obiektu
plac zabarv oraz boisko do gry rv kosza.
S\YIADCZENIA W CEII{IE:
- 7 Noclegórv lv pokojach 2,3 osoborv-,v-ch standard
-W opcji poby,t z obiadokolacjarni: śniadaniaoraz obiadokolacje
formie bufetu szlvedzkiego z
napojami rvliczonymi rv cenie
-W opcji All-incldsive: śniadania. lunche, obiadokolacje lv formie bufetu szrvedzkiego z napojami
rvliczonymi rv cenie oraz open bar na rv1,,brane alkohole (rvhisky, rvódka. rvino biale, rvino czerrvone,
pirv,o, napoje ciepłe i zimne, koktajle alkoholorve i bezalkolrololve)
-Strefa rvellness: basett, jacuzzi, brodzik dla dzieci oraz satlny sucha i parowa
cena od osobv za wdzień
Termin
t8,o6-z7.o8.zor6
osoba dorosla
Dziecko do lat ro przy jednej
pelnopłatnej osobie
Dziecko do lat ro przy dlvóch
pe}noplatnych osobach
z7.o8-3o.o g.zot6
osoba dorosła
Dziecko do lat ro przy jednej
pe}noplatnej osobie
Dziecko do lat to przy dlvóch
pełnoplatnych osobach
rv
,,v
twbranym rvariancie w\.żywlenra
Pobyt z obiadokolacjami
Pobyt All inclusil,e
1595,oo zl, os. lv pok. standard
2015,oo zl, os. w pok. standard
tz36,oo zl.
r55z,oo zl.
B7B,oo
toBB,oo zl.
z}.
tz6o,oo
os. rv pok. standard
985,oo zł.
168o,oo zl. os, lv pok. standatd
r3oo,oo zl.
7to,oo zl,
9zo,oo zl.
z}.
WV.ĄCA!l
Oplata klimatyczna platna na nriejscu. Doplata do pokoju t osoborvego 35ozl./osoba/ tydzibń.
Dzieci do 3 lat bezplatnie. Parking platny,to5 zllt",-dzień.
J?
Biuro Podrozy iTurystyki
,'AMICO TOUR''
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431,
e-mail: [email protected]; www.amicotour.com.pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
WczAsY LATo 20{6
USTKA - JANTAR Domki
USTKA-miasto uznawane za letnią stolicę Polski z pbwodu wielu imprez organizowanych w sezonie
letnim,. Znanekąpielisko i port rybacki nad Zatoką Slupską. W XIX wieku powstal w Usice noio"r.rny port i
nastapil
rozwój turystyki. W tym czasie prryjeżdżali turyści z Niemiec, Polski i Rosji, bogaci arystokraci pobudóńali siu..!='-'
stylowych willi. Znajdują się tu m.in. Neogotycki Kościól z 1885 roku oraz latarńia *ńku z r87r roku.
ZAKIffATEROWANIE: OśrodekWczasowo-Konferencyjny,, Jantar" znajduje się tv otoczeniu lasu
sosnowego, 25o m od morza i 5oo m od centrum miasta. Zakwaterowanie w lóśnYm ziciszu oferujemy
domki 4-osobowe oraz domki 3 - osoborve. Każdy domek wyposażony jest lv TV-sat, radio, sli-z-ęt pi"Źorr},
r
parawan, leżaki, koc na plaźę) .
Do dYsPorycji goŚci oddajemy: salon odnowy biologicznej, fitness club, saunę, basen, jacuzzi, brodzik dla
dzieci, rrypożyczalnię rolverólv, monitorolvanlm i bezplainlm parking. Najmiodszym'uczestnikom
zaPelvniamY ciekalve atrakcje - animacje, oraz gry i zabalr1,, ni terenie obiektu plic zabaw oraz boisko
do gry
rv kosza.
śrltłoczrNlAW CENIE:
-7 Noclególv ctomkach! i 4 osobołych
-W oPcji PobYt z obiadokolacjami: śniadania oraz obiadokolacje w fornrie bufetu szłvedzkiego
z napojami wliczonymi lv
cenie
-!V oPcji All-inclusive; Śniadania, lunche, obiadokolacje lv formie bufetu szwedzkiego
z napojami wliczonynri w cenie oraz
oPen bar na wYbrane alkohole (lvhisky, wódka, lyino biale, lvino czenvone, pilvo, nóoje cieńe i zimne,
nóna;te
alkoholow,e i bezalkoholowe)
-strefę wellness: basen,jicuzzi, brodzik dla dzieci oraz sattnysucha i parowa
;WqN dostęPnY lv miejscach ogólnodostępnych - recepcja, taras.v,rókreacyjne, hole hotelowe oraz domkach
kempingowy,ch
-Bezpłatne rorvery, kijki do Nordic - Walking
-Pobyt rozpocz}Tla się obiadokoiacją, kończy śniadanienr.
Cena od
za
Termin
r8. o6-zr.o8.zor6r.
osoba dorosła
tv
Dziecko do lat ro przy drvóch
pelnoplatnych osobach
lyariancie trlżr. tienią
pobyt z obiadokolaciami
PobrtAll inclusive
121o,oo zl. w domku 3,4 /05.
t63o,oo zł.w domku 3,4 os.
685,oo zl.
895,oo zl.
e1.o8-3o.o9.eo16
osoba dorosla
Dziecko clo lat ro przy dlvóch
pelnoplatnych osobach
92o,oo zl. os, lv dontku 3,4 os,
134o,oo zl. w domku 3,4 os.
54o,oo zł.
75o,oo zl.
(I!VAGA!!
Oplata klimatyczna płatna na nriejscu. Dzieci do 3 lat bezplatnie. Parking platny/ ro5
mteJsc.
zl
l ty dzień, obowiązuje rezerwacja
38
-r1łh-...
,l ,_t,
-.-j_
Biuro Podrozy iTurystyki ,,AMICO TOUR''
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
j-.-
,
_.,4vlco-.
rc91
tel./fax ( 061) B 238-491, 8 266-431,
e_m ail: am [email protected] icotour. pl ; www.amicotour. com. p l
Koncesja Woj.Wlkp. nr 013k Rekomendacja
WlT
WczAsY LATo 20{6
UsTRONIE MORSKIE - KASZUBIANKA
USTRONIE MORSKIE-.1edno z najpopularniejszylch kąpielisk na zachodnim wybrzeżu, położone
PobliŻu Koszalina (ok. ł1 km). Ivlagnesem przyciągających turystórv są:ladna plaża u stóp klifowego brzegu,
Park zdrojowy, stare domki rybackie. A to co umila pobyt to orginizolvane w sezonie letniń imprez/oraz liózne
restauracje i puby.
rv
ZAK\.VATERO\,VANIF',: W Pensjonacie ,,Kaszubianka'' - atrakcfne położonym zo m od
morza. Pokoje 2,3 i 4 osoborve, z łazienkanri, TV oraz balkonami itakze pełnlrrn
\Ę?osazeniem (czajniki, naczlT ria, lodórvka, paralvan, koc plażolw, lezak).Częśćpokoi z
lriclokienr na morze. Do d.rspozl,cji gości:restauracja z ctrińk barenr, biiaid, rvincli, parking,
internet \Vi-Fi. Istnieje także mozlilvośćkorzl.stania z zabiegów rehabilitac|jnych l,v
ŚrrrenczENlĄ
rv cenie:
-7 noclegó,,v
-śniadania i obiadokolacje
-parking
-internet
-VAT
cena: od osob za T}aDZIEŃ
TER_\IIN
o1.o6o.o6.2o16
OI.0731.o8.2o16
Osoba
doros}a
\l.,}u.!T!T
enle : snradan a r oDraookolacle
bi
Dziecko clo lat 5-ciu
rvspólne spanie z rodzicami
rt05,oo zł.
tz45,oo zl,
rlrźrrlienia
53o,oo zł.
z vz
53o,oo zl
Dziecko od 5 do lat
z vz
I2
rnżlrl,ienia
BB4,oo zł.
996,oo zł.
mvAGA!!!
Na miejscu pobierana jest op}ata klinratl,czna.
31
Biuro Podrozy i Turystyki
,,AMICO TOURD
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, (061) 8 266_431
e_mail: [email protected], www.amicotour.com.pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 013k Rekomendacja WlT
UUGZASY LATo 20{6
WŁADygŁAwowo o.w,CARo rI
'WładYSławOwO-jest
znaną osadą nadmorską. Cz}ste nasycone jodem powietrze, aromat sosnowy,ch
lasów, którYmi PoroŚnięte są.nadnrorskr3 yr{my dzlalają leczniczo na organizm ludzi<i. ticzne kafejki, puuy, ńt"".u.j"
urozmaicają wyp9czynek na.d.brzegiem Baltyku. Można bezpiecznie z aży.lłaćkąpieli w obrębie dziewięciu ki'pńń.k
strzeżonych, istnieje też możliwośćuprawiania żeglarstwa i windsuńngu,
.
ZAKWATEROWANIE: OśrodekWczas9l4r,, Caro II,, położonyobok Centralnego Ośrodka
PrzYgotolvalQllmgtjski_ch ,, Cetniewo", ośrodek mieścisię z5o m. od morza. Pokoje z,3"osobooue z
łazienkami, TV-SAT, radio, czajnik bezprzel1.odotly, sprzęi plażolvy, Wi-Fi.
Do dYspozycji: miejsce i sprzęt do grillorvania, !r,pobliŹu parking dozorotvany.
O
o
.
Noclegi 7 ( lv pokojach 2, 3, 4 osoborrych)
Wyżyrrienie: śniadania rv formie brrt-etu savedzkiego i obiady
VAT
TYDZIEŃ
TERMIN
or.o6-zt.o 6.t6r.
zg.oó-rr.o8.r6r.
Cena za
od osobv:
osoba dorosla
rrqs.oo z}.
tg:s.oo zl.
ulVAGAl!|
-
miejscu pobierana oplata klimatyczna,
Dzieci zniżki na zap}tanie.
I,{a
ąo
,,AMICO TOUR''
Biuro Podrózy i Turystyki
t" r
ł",1l b§łi"6T;:.&,u l i33]o!?i"
htto://www.amicotour.com.pl
o,
e-mail: [email protected]
KoncesjaMarszałkaWoj.Wlkp RekomendacjaWlI
_._.;ł]q1..
WGZA§Y LATo 20{6
CrECHOCrNEK-Pensjonot Pod Jemiołq
Po$tiet Rehabil itocyjny
CIECHOCINEK - jedno z najbarci_?iej znani,cir polskich uzdrowisk, miasto i gmina w województwie
kujawsko-pomorskirn, pc,vriecie ale}<sandroryskim,leżące w kotlirrie Toruńskiój, w szerokiej dolinie wisly, na
lervym brzeguneki. Do_:999 ln, wojelvództwie lvłocialvskim. Podstawą rorwojusą wody lecŹnicze: chtoińoń_
sodowe, bromkowe, jodkołre, Żelaziste, borolve, które pochodzą z liczńych ni tmi terenie źródel sotanto*ycir.
LeczY się tutaj chorobY narządórv ruchu, reumat},czne, ortopedyczno-urazolve,-kobiece, ukladu oddechowĆgo,
nenYo!ye8oikrążenia.W§'rncelustosujesięrrtelezabiegórvm.in.kąpielesolankowe,jodobromowe,
siarkolve, zalńjania borowinowe, balneoterapie (fizykoterapia, inhaliója, irlgacja, klimatoterapia, kuracja
pitna), gimnastykę i masaże.
ZAI{WATEROWANIE: Pensjonat Pod Jemiolą to rodzinny, kameralny o pięknej architekturze
,,zameczek" us}tllolvanY w malorl'niczym ogrodzie z bogactlvem krzelvólv, korietnikow, alejek spacerowlch i
rozleglYch tralvnikólv z piaskownicą, łalveczkami i sprzętem do zabarv dziecięcych. Pensjonat posiada '
zelvnętrzne jacuzzi i basen. Dysponuje pokojami r,z;i 3 osobolvlłni, poruięksionymi pokojami'_Large oraz
apartamentami z pelnlm
sanitarnym i fi', lrla terenie obiekttr znajduje Śię ,Óstatńacja seni:jąca
ivgz_lem
smaczne Posilki, letni ogródek restauracf ny, 2 sale konferencyjne, gabinety Żabiegorve SpA( masaże, iląpiele
lYodne- bororńnorve i solankolve oraz hydromasaże, fizykoteripia, pielęgnicje t*ńry, cia}a itp).
o1uirłię"iu
fitness.
śrviadczenia lv cenie:
o
O
o
o
o
nociegi : 7
wlzY"w'lenie 3 x razy dziennie (śniadanie, obiad i kolacja).Pobyt rozpoczyna się obiadem, a kończy
śniadaniem.
zo zabiególv leczniczych
bezprzervodowy Internet
V.ĄT
Cena zaTYDZIEŃ odosobv
TERMIN
01.o6 -3o.o9.zo16
Cena od
osoby n,
pokoju r
osobowł:rn
r3o5,oo zł.
Cena od osoby w Cena od
Cena od osoby
pokoju z
osoby w
w
osobowym
pokoju Large apartamencie
z49o,oo zł.
z9oo,oo zł,
346o,oo zł.
tI!VAGA!!!
-
pobierana jest op}ata.klimatyczna g,7o z1.1 os/doba
|ialeŻy posiadać ze sobą łvlniki badań lekarskich rv celu zakrvalifikorvania do odpolviedniego
zabiegu.
Dziecko do lat 3 gratis bez śrl,iadczeń
Dziecko na dostarvce do lat n z tf z wyżyrl,ienia i 7 noclególv 7g5,oo zł,
Parking platny 5 zł/doba
Oplata za psa ryz|/doba
l,Ia miejscu
u
Biuro Podrozy i Turystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel. ( 061) 8 238-491, fax 8 266-431 http://www.amicotour.pl
e-mail : [email protected] pl
Koncesja UKFiT nr 0013 Rekomendacja WlT
wczAsY LATo 20{6
CTE1H3CTNEK - KRysryNKA
CIECHOCINEK
- jedno z najbardziej znanych polskich uzdrowisk, miasto i gmina w województwie kujawskopomorskim, powiecie aleksandrowskim, leżące w Kotlinie Toruńskiej, w szerokiej dolinie Wisły, na lewym brzegu
rzeki. Do 1999 w województwie wlocławskim. Podstawą rozwoju są wody lecznicze: chlorkowo-sodowe,
bromkowe, jodkowe, żelaziste, borowe, które pochodzą z licznych na tym terenie źródel solankowych. Leczy się
tutaj choroby narządów ruchu, reumatyczne, ortopedyczno-urazolve, kobiece, ukladu oddechowego, nerwowego i
krążenia. W tym_celu stosuje się wiele zabiegów m.in. kąpiele solankowe, jodobromowe, siarkowe, zawijania
borowinowe, balneoterapie (fizykoterapia, inhalacja, irygacja, klimatoterapia, kuracja pitna), girrrnastykę i
masaże.
ZAKV/ATEROWANIE: Sanatorium Uzdrowiskolve ,,Kr,vstynka" znane jest kuracjuszorn od wielu lat, Walory
klimatyczne Ciechocinka oraz zabytkowe tężnie - naturalne inhalatorium o unikalnynr mikroklimacie i
wspanialych właściwościachstlvorzyly odpowiednie warunki do leczenia i wlpoczynku. Sanatorium wprowadzilo
bezplatne, regularne przejażdżki po Ciechocinku. Sanatorium specjalizuje się w leczeniu narządu ruchu, schorzeń
reumatologiczny,ch, schorzeń geriatrycznych i laryngologicznych, rehabilitacja osób po udarze ze zmianami
neurologicznymi, niedowladem kończyn, chorobanti zwyT odnieniowymi i przemiany rnaterii. Obiekt caloroczny.
W czteropiętrolqm budynku wyposażonym w windę, znajduje się 66 pokoi ( r i z osobowych, typu studio i
apaftanrent), !y tym 10 przystosowanych dla osób niepeinosprawnych rucholvo. Pokoje z lączem interneto,,,,,ym i
klimatyzacją ( dodatkolva oplata). Wszystkie pokoje posiadają lazienki z pełnym rvęzlem sanitarnym oraz balkon.
Dla uprzyjemnienia pobytu pokoje wlposażone są w,telewizor (TV kablowa), radio, telefon, lodówkę, czajnik
bezprzewodolly, suszarkę do wlosów, szlafroki, ręczniki, leżaki. lVypoży,czalnia rowerów i innego sprzętu sportowo
- rekreacf nego. Na terenie sanatorium znajduje się monitorowany parking (platny).
śwr,łoczENIAwCENIE:
- 7 noclegów
-wyżywienie 3 x dziennie
- 3 zabiegi dziennie w dni polvszednie oraz cąlodobolva opieka medyczna
_VAT
CENA oD oSoBY Z^-IYDZIEŃ ponr"ru
TERMIN
CENA OD OSOBY
W POKOJU 2 OS.
MARZEC
LIsToPAD
KWIECIEN
NIAJ
PAZDZIEfu\IK
CZERvlTEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
CENA OD OSOBY W CENA OD OSOBY W
POK. z
APARTAMENCIE
oSoBOWYM
1o55,oo zł.
1335,oo Zl.
r615,oo zł.
1160,oo zł.
|44o,oo zł.
L72Q,oo zl.
tz6s.oo zł,
1545.oo z}.
1615,oo zł.
r8zs.oo zł.
r895,oo zl.
1335,oo zł.
Uwaga! Na miejscu po
bierana jest opłata klimatyczna.
\2
z*-:
Biuro Podrozy i Turystyki
,:ą
{lałłlćdlro.1*D/
,:. l ---1
( =.*_Y)
:-*_\\):--,/_--
i-tx
,_
\ 1 |l_/
],
tr=l,
tŁ-,ł ;{f)
_Fl {/
L-'
,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 .623 Poznań,
tel./fax ( 061) B 238-491, (061) B 266-431
www.amicotour.com,ol: e-mail: [email protected]
Koncesja Marszalka Woj.Wlkp nr. 0013
Rekomendacja WlT
.
WczAsY LATo 20{6
ELIXIR
Giżycko- to miasto wypoczl,nkorve polozone na przesmyku j.Niegocin i j. Mamry. To
rvielki ośrodek sportó,,v rvodnych, punk rryjściolry zeglugi po jeziorach mazurskich a przede
\vsz},stkim znane,*,czasorvisko.
ZAKWATEROWANIE: Hotelik Elixir
ładny,, drrz1,obiekt polozony na porł,ierzchni 3, 5 ha z
liniabrzegorl'ą jeziora Kisajno. Do Gizl,ckaokolo 5 minutgdzie moznarr.ziąć udział
ri' licznvch inlprezach rozn'rvkorrvch. Of'ertrje zak,uvaterorvanie rv pokojach typll standard A
posiadaja niezalezne *,ejście. łazienke z prl,sznicenr. balkori z rvidokierrl na jezioro, TV, sprzet
p[azorrr,', na \\},posazeniu lodó,.i,ka, czajnik. reczniki 50xlO0crn-nrl,dełko. Nori,ościajest pokój
rodzinnr'6 osobor,,,v -zr\,,, radio iczajnikic-nr, rvlasnvnl tarasenl r,,,idokorrl,nt z ri,i,.1okien1 na
jezioro na rrl,sokości 2 piętra. i grillerrr.
Do 'J.r'spozl'cji: ping- pong, bitard. ro\\,er li-odtt1,. łódz r,l,ioslolr-a. kaja. rolt,er górski lvsz}.stkie
ilr tltietlione są płatrie dodatkorvo. Na terenie rór,r,nież karviarIria.'bar. parking- l j ,00 złldoba .Dta
dzieci gratis: trpominek. plaza i kapielisko. 2 place zabirrr,. kacik zabarv rv btrdl,nktt.
rv'łasną 1 km
śtvl.łnczE\IA:
o\oclegi
7
O\\'l'żr'rvienie ] x clzienrrie ( śniadanierv tilrtlrie brri'etrt, obiadokolacja serrvorvatla: zLtpa, drrrgie
ciarlie. dcser i napoj;
a\\'IFI. (l godz dziennie:ro,,i,er górski, ka.iak. rolver ri odny. łódka ri iosłoli,a.) terris
s to ło rir,,s i atkó ri,ka p l azo r,.,a. karao ke,,,,, pLrb ie,so bo tn i rr ieczorr,k taneczn1,([ip, sier),
kijki nordic
rvaIking
.\,AT
Cena: od osob1, za TłDZIEŃ pobytu
Ternlin:
Pokój
l'okój 2- os.
.
01.06-31.08.2016
Pokój
3-os.
1 -os.
1160,00
zl.
Pokój
6- os.
1070,00 zl.
l t)00,00 zł.
927,00 zl.
L:\\,.ĄG.Ą !|l
-dzieci cio 5 iet gralis bez śr,viadczeń
-dzi:ci Co ler to zr.izki nr zaprtanie
-opilii-l klinlatrczn.r plłtIla na nliejscu
-cariin3- t5zl,/doba
\3
:
Biuro Podrozy i Turystyki
TOUR''
',AMICO
ul, Wilczak 12 G,61 - 623 Pg;nań,
tel./fax,,( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www.amicotour.com.pl
e-mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
wczAsY LATo
2o1 6
GTZYCKO- HOTEL MAZURY XX*
Ciżycko to miasto porviatowe położone na Mazurach pomiędzy jezioramiMamry iNiegocin (wschodnia część
r,vojewódawa warmińsko-mazurskiego). Jest jednym z głównych portów na szlaku Wielkich Jezior Mazursklch i
jednym z w ażniejszych ośrodkólv turystycznych i wypoczynkowych w Polsce.
ZAKWATEROWANIE: Hotel "Mazury" oferuje Państwu 99 miejsc noclegorłl,ch !v przestronnych pokojach
jedno,, drvu- i trzyosoborvych, pokojach familijnych typu studio oraz komfońotvo wyposazonym apartamenĆi.
z
kominkiem, Udostępniamy rórvnież dostarvki. Pokoje lv}?osazone sa rv, tózka pojedyncze lub łożamałżeńskie
oraz obszeme łazienki z kabinami prysznicorvvmi, telew,izory z TV-Sat, tele[ony, bezplatny internet
bezprzewodorvy. Większoścpokoi posiada balkony, lub tarasy. Hotel oferuje rórvniez pokoje dla osób
niePelnosprarvnych. Potożony jest rv Cizycku, samym sercu Krainy Wietkich Jezior lvlazurskicń. oroczenie
bogate w zieleń ikrviaty oraz bliskośćmalolvniczej zatoki Jeziora Kisajno, Kanatu Łuczańskiego oraz rvłasnego
stalvu, silvarzają poczucie sielskości i sprzyjają udanemu wvpoczl,nkorvi. To trzy budynki potozone ńa
ogrodzonej posesji. Na terenie hotelu znajduje się kacik zabarv dla dzieci, nriejsce na ognisko, puri.ing, garaże,
bilard, zarybiony stalv, mini sitownia, Dostepne lv okolicy,atrakcje: ciekarve rv;,,cieczki pieize iróńroru.,
rvvpozyczalnia sprzetu pty,lvajacego, park rvodn1., park linow,y, korty tenisow,e
ŚrvtłoCze NIA
_
_
_
rv cenie:
7 noclególv w przestronn;lch pokojach
Pobyty od niedzieli do niedzieli
Wyżywienie: śniadania - bufet, obiadokolacje senvorvane
Rejs statkiem
Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Rorvery turyst}.cZne
Plac zaba,,v dla dzieci
Bilard, piłkarzyki, ping pong
Lezaki plazow,e, kijki do nordic walking
Internet Wi-Fi
Cena od osoby za TYDZIEN
TERNIIN
OSOBA DOROSŁA
01.05-30.09.7016r.
l075.00 zł.
DZIECI oD 3-12 LAT_;
:
9L4,00 zl.
Uw.ĄGAllI
-Czieci do 3 tat (bez dodatkotvl,ch śrviadczeń) - bezptatnie
-opłara klimatlczna plarna na miejscu
ą\
Biuro Podrozy i Turystyki ,,AMICO TOUR'
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax (061) B238-491, B 266-431 http;//www..*i"ótour.com,pl
mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
e-
wczAsY LATo 20{6
'IERAKÓW
o.W.
ONECZNA-POKO
Sierakórv - miasto.rv zachodniej Polsce, ri, rloj, ivielkopolskim,
rv porviecie międzychodzkim,
sieclziba gminY miejsko-rviejskiej Sierakórv. Położone
nad \!'artą, na skraju pttszczy Noteckiej, na
Pograniczrr KotlinY Gorzorvskiej i Pojezierza Poznariskiego, porniędzy arrornu;..;Órun,i,
Jaroszert,skim i Ltrtotnskim. fr,liasto p'osiacla rozbrtdorua.,ą"
initostrut trlra \vypoczynkorrą (kryta
Pł.rrraInia, kr"ęgielnia.
ośroCl:i rvl,poczvttkou.e) nad Jeziorenl Jaroszert,skittt.
]l-":
ZAK\YATER'\\'ANI[:
ośrodekSlónecznn to closkonale-r._cionólr.
nliejsce ,lo ,n,po.a.y:nku. Zrlajdrrje się rv
jedrr1 m z rtajatrakc.vjrliejszl'ch p_ocl
rr zgleclel]1 tur.\ stvcZn_, ,,,-,
\l,ielkopolski, na terenach
objet_vch strela Sierakorrskiego ParkLli(iajob.azor,eco
rr,,,i.j!.orrości, która ocl latnie bez porvoclLt
ciesz1' sie zasltrzortą,starr a.krirorttr ,,,,r pocź.r
rlkorr.goi posiacla ,;[;;; k;;;.,oi.*r'*"r,r"notlliczll!.,
rv.
sklad którego rvchodzą takie prrrlktr,_iak restaLlracji ptrb.
clrirrk bar. a takze rviclokol,e taras\..
Serr'o"r'ane sa rv'vŚtttiettite przekasii, ctania
obiaclorre,.t.s"..r:;ok i napoje. Atrrrkcje;;;ł:rr.
p[atne
: nart'l'odne, r"edkarstrro, rrindstrrfinq. \\'-\,pocz}rlek
w sioclle. Nortlic rralkirlg. tręclrórrki piesze,
,rO\r'er\'. Do dl'spozl'cji Gości:
grill, sali tele,rizrjrla / _gier / Srri.tti... sito*.llial
fitness (rv cerlie),
rt r Poz.r'c zallt ia SPrZęttl rekreac.rjnego.
Udogotln i. u i", Laogod rl ien ia clla n iepełnorprnr,
,.,,r.t .
rnoziilrośćzlecenia prarlia. sejiir.oii.k.i., nlozliirośc
zle.-illia prasotvattia.
Zaklrateror'anie rv Pokojlcń 2,3 osoborrrch oraz -l j
i osobor,rch tl.pLl sttrdio. pokój t,r.prr slrrdio
nr
ł5 (-l osobolrr'): Pokój clziertn.r'z rozklaciarla
kanapa.5lpialrria (3 pojedvncze łózka),pokój t_rpu
stLrclio
tlr,l-ł.(5 osoboi'l'): Pokój dzienrtl'z rozkłado,,a
kn',,api.'srpialrlia (j pojecly,ne-ze tózka. \\-szrstkie
Pokoje \\'\'poSazone są !\ T\/, czajnik elektrrcztlr, Irlternei\\.i_Fi. łazienke
z prlsztticetn.
S\\'lADCZENlA W CEr\
I
E;
- 7 noclegór,,. rv. ,,w.branl.nr pokojLr
_ r,.,r z_r,l,r,ienie: śniadarria
\/
\ -r'
CE§A ZA T}'DZlEŃ od osobl
j Osoba ll pok.
l osoborrynt
TER}II\:
01.06_31.08.2016R.
670,00 zł,
2
Osobl
osoborr
55-ł,00
pok. 3
r, nl
rr,
Osoba rr pok.
osoborr,ł,m
łi Ś
] 530,00 zł.
UlyAcAl
-opłala klinlatl.czna platna na nliejscLr
-wanienka dziecieca, podgrzewacz elekti-icznr
l0 zl.
-mozl i * ośćprzy-jazdtt ze zrvierzetanli
-lózeczko dzieciece j0 zt doba
-na nliejscu resrauracja l00 Jezior
serwuje dontorve jedzenie w cenic-: obiaci 20 zł,
os, , kol,icia l6 zł'oi
ʧ
Biuro Podroży i Turystyki
,,AMICO TOUR?'
Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266_431,
http://www.amicotour.com.pl e-mail: [email protected]§otorrr.pl
ul.
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
WczA§Y lATo 20{6
BUKoWrNA TATRZANsKA.- WILL4 RoZToKA
BukOrvina TatrzańSka-
iest _to rvieś wl,poczynkorva chętttie odlviedzana przez tur}5tó!v. lVspaniale krajobraz;-,
piękne szlaki, oraz noivopo!!'stale puby i regionalne karczml,każdego roku umilają wypoczynek turyitom. Wspiniale '
-'
polożona stanowi ślvietnąbazę rrlpadorvą do zakopanego, poronińa, }lurłasichia,
ZĄKII'ĄTERO\1rANIE: \filla ROZtOka polożona lv jednej z najbardziej nralolmiczych części Bukow.iny
Tatrrańskiej na poludniu stoku !l'ierchu Olczańskiego. Roztacza się stąd jedón z najpięknielszyrcń widoiólv na Tatr1,
}Iurowan.v, Piętrorry obiekt rv st1,lu góralskim. Pokoje r, z, 3, i 4 osobolve oraz typu siudioz lizienkanri ( kabina
Ptl'sz,nicow'a, ręczniki), Tl'S+r,. radionlagrretofon, czajnik eIektt_r,czne, bezprzeri,odorul,dostęp do tntórnetrr, l,]iększość
pokoi posiada balkon oraz ividok tta Tatn..
\\'.obiekcie. znajduje się: konrpleks.TatraSP.Ą, sauna firiską,lażnia parorva, jacuzzi, solariunt, bitard, pilkarzr.ki,
tenis stolortr'. clart, sala konferenc_rjna, sttrdio fryzjecsko * kosnlet.l-czne, połoi zabaw dla dzieci, konrpt,t.., atrt{|.ni
ło
Intertletu, tares rviclokor.lr', sł[l lelervizljnr, 1,1,c€o§ wliczona nrożlirvośćrwpoil.czenia rorr.erórv.
srriaclczenia rv ccnic
o
O
o
:
noclegi 7,
r,v.
,żrrrienie g x clziennie,
\,.ĄT
Cena zaTYDZIEŃ od osobr.z drr.onla
ilkami
TER_&IIN i DoRoSŁl, i DoRosŁY i DoRoSŁY
rv pokojrr z
rv poltojr-r r
oq
łl
]
]l
\\,
DoKo]u
DoRoSŁY DoRoSLY DoRoSŁ1,
rv pokojrr 3
9
ios, komibrt
os.
rv
studio 4
dostarvka rr
rrvbranrltl
oS.
ltoirr
1
ol,.o7
3
l
-
t.o8.:or6
965,oo
l
l
l
l
Dziecko
Dziecko
do ro lat i do ro lat
-- i 636,oo zl. j 986,oo
r.o8.zo16
l
i
go7,oozl.
93o,0o zl. I ro35,oo
z}.
l
Dziecko
ao ro lat
913,o0
685,oo
Dziecko
Dziecko
do ro lat
do ro lat
zl.
|
z}.
636,oo zl.
l
zaT\TZIEŃ od osobl.z clrr.onra posiłkanri.
TER_NII|§
DoROSŁY i DoRoSŁY DoRoSŁ1,
ir poltoju r 1,
lV poKoJLt 2
rv pokojrt z
Cena
l
nc
01.09-
rg.rz.ror6
o1.o9rg. rz.zo r6
i o..
DoRosŁ}, DoRosŁY
lv pokoju 3
os. Komtbrt
oS.
l
, Dziecko i
, ao ro lat i
895,oo zl.
8z5,oo
i
Dziecko
do ro lat
---------------- !776,oo
I
z|.
93o,0o
z}.
i
i
j
8r4,oo
Zł.
lrl,branlm
zI.
koiu
8oB,oo zł.
i
763,oo
zI.
i
zsg,oo
z|.
,
i
685,oo zł.
Dziecko ] Dziecko
do ro lat ] do ro lat
Dziecko
do ro lat
88r,oo zl.
dosta,.vka rr,
oS.
l
,
DoRoSŁ1,
\\'studio 4
Dziecko
do ro lat
;
636,oo
z1,
I
i
U\\,AG-Ą !|!
Na nriejscu pobierana jest oplata klinratl,czna. Dzieci clo lel3 - bezpl:rtnie bez śrviadczeń ( zakrvatecorvanie razem z z
rv pokoju).Zniżki dla dzieci do to lat z ł'zr,rzlru:ienia rv3 tabeli. Parking
§ezptł,tn1., niestrzeżon1:,
zantl'kan','na noc. Oplata za psa lub kota 3ozł/doba. i\'1pozl,czenie lóżeczka dla dziecka r5 zl/cioba
dorosllnri osobanri
\+
Biuro Podrozy i Turystyki ,,AMICO TOUR''
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, B 266-431,
e-mail : am ico(Oamicotour.ol ; www. a m icotou
r.
com. pl
Koncesja Woj.Wlkp. nr 013k Rekomendacja WlT
UllGzAsY LATo 20{6
BUSKO ZDROJ - HOTEL oROMADA
BUSKO ZDRÓJ - jest kurońem znan}Ttr na calym świecie. Pqsiada świetne lvarunkiekologiczne,
spe.cydglny mikroklimat i.najlepsze poklady lecrniczej siarki rv Europię. Busko jest polożone w poludniorvej części
wojelvództwa świętokrzl,skiego. Leżl,rv regionie zlvan}Tn od prreplylvającej przezeń- rzeki }Iidy i'onidzienr, na Garbie
\Ęczańsko,Pińczolvskim. lV uzdrolrisku Busko-Zdrój leczone są choroby ukladu krążenia, naruądów ruchu, schorrenia
reunlatyczne, ortopedl,czne, neurologiczne oraz dermatologiczne.
ZĄK1!'ATERO1!'AIfIE: HOTEL GROIVI.ĄDA - hotel polożon."- jest rv cichej dzielnicy przy zabltkorrym Parku
norvego parku z licznlnri alejkanri i piękną roślinnoŚcią, iu poblizu zakladórv
,
przyrodoleczniczych, gdeie_ nrożna skorzystać odplatnie z bogatej ganty dobroczynnych zabiegów: leczniczych oraz
Zdrojowlnr, obok uroklit^€to
zabiególv tvledi , §pa. Hotel posiada r, 2 osoborle pokoje. !t'liażdlm pokoju znajduje się lazienkal pryszniceń. pokoje
ltlposaŻone są rv eleganckie i_lrlgodne nreble, telelvizor, telefon, czajnik, CzęśĆpokoi-posiada baitón. lt'hotelu jest
bezplatne lfiFi. lY ogródku letninr obok hotelu zaczerpnąć trtożna lekkiego, izystego buskiego porntetrza. HÓtel
-posiadając1,
Pos.iada restarrrację z drink barenl, salę konferencljna. Jest to bud.rlek czterokondr§nacyjny.,
1vindę i
unro_żlirvia
pobf
co
osobonr
niepelnospra!\,n)Tl.
!t'
pobliżrr
hotelu
znajdrrją sięJ halisporiorva, siidion, korł1.
Podjazd,
jest prrljaznl,d[a zlvierząt. Hotel znajduje si{ w.odleglości
!enisorve oraz.płrrvaInia nriejska. Hotel
5o km od Kieli.
Odleglośćod dw,orca PKS - r knr.
!l,i"oca}"EK
śrrtłoczrsLł,
- noclegi 7
-możlirr,ośćkorzl,stania z. rrlpożl,czalni rorverór,;, kijkórv do Nordic lr'łlking,rvindi,, pojazdu dla osób niepelnosprarvnr.ch
-bezprzerr. ldor'a, i nte rnet
- trrż.nvienie: 3 x raz}.dziennie obiadl.i kolacje serr',o!!,ane
- parking
- \,.\T
Cena:
od osob1. zaT\TZLEŚ7
TER}II\
01.06_01.10
l
6R
PoK
rr-l'złłrtextE
986,00
JtoS.
zt.
i
l
s DZIE§NIE
PoKoJ
9S i.OO
2 oS.
zl.
l
Arlart:rnrcnt 2
1266.00 zł,
\\'t?OCZlTiEK Z LECZENIĘNI lr. pobliskim sanatoritrm
śrt.LłPczr§Lł,rr- cenie
_ nnrlooi
1
os.
( ąoo m od hoteltr)
:
- rllż_rrvienie: 3 .{ raz!,dziennie lub śniadania, obiacll.i kolacje.
- zabie3i z tub 3 ra.zy,dziennie (od poniedzialku do sobotl)
_
\,.ĄT
Cena: o4 osob}, za poBlT7-D§Io1!1,( 6 dni zabie rrl,ch + r rrizlta lekarska)
TER}II§
i PoKoJ 1 oS.
i PoKoJ 2 oS.
01.06.-0l.
l0.20
l6r.
l
l12j.00 - 2 zabiegi
i ll5j.00 zł.- 2 zabiegi
l
01
l0.]0
i dziennie
l] lj,00
dziennie
dzienrrie
-J
l18j,00
dziennie.
zł. 3 zabiegi
Profi1 lecznicz1,: choroby, reumatoidalne, chorob1,oblvodoll,ego ukladu nerlvol!,ego, chorobl.
zltlrodnieniolve stalvólt,, goŚciec, choroby,skórne (nie zakaźne), chorob_"- ortopeÓ!.czne, stan
pourazor§},tkanek
tjlvAGA!!!
miękliich.
iJ
-.na miejsctr pobierana oplata klimatrczna ocl osob1, 3,zo zl/doba, r',arunkienl leczenia jest posiadanie
aktuaInl,ch rrvnikórv podstarvorrlch badań, Parking bezplirtnl,zanll.karrr.na noc.
\8
Biuro Podrózy i Turystyki ,,AMICO TOURD
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www,amicotour.com.pt
e-mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 0013 Rekomendacja WlT ,
WGZA§Y LATo 20{6
DUsZNIKTZDRóJ- MATTEO
DUSZNIKI ZDRÓ.ł
-Miasto_pglo1o_ne w poludniowo - zachodniej części Kotliny Klodzkiej.
Pienvsze wzmianki pochodzą z XIV wieku. Wa_zną atrakcją Dusznik-ŻdĄu jest odbyluający się
corocznie festiwal Chopinolvski. Duszniki są doskonalym-punktem nulpidó"1* dla wlcieczei w Góry
- -'
Stololve, na Szczeliniec Wielki, rezenvatu Blędne Skaly oraŻ do Wambierry.. Ślyni. z uroklilvy.ch górskich miasteczek, licznyń szlaków turys§czny,ch i rolverowlch znajdującl.cń się lvśród Gói
Stolowl,ch, Gór Bardzkich i lVfaslrru Śnieżnika.
]
ZĄKIV.ĄTEROWANIE: Pensjonat Matteo nowo wl,budolvany, polożonylv malowniczej Kotlinie
K}odzkiej y 1n_anej uzdrowiskolvej miej_sco_1vości. Region Kotliny zaliczany jest do nalczjstszych
zakątkólv Polski. Pensjonat Matteo to doskonaĘ puńkt rrlpadorny do piesŹych
!o;rlń spacerórv,
tolverorrY.ch 1Ycieczek i lvędrórvek po pięknej okolicy. Pokóje 2,
3, 4 oŚobowe oiobry-rn standardzie.
z elegancko'umeblowanych.pbkói posiida p_elón rvęzet sunitainy, TV oraz beipiatny aosięp
ao
51ZdY
internetu. Monitorolvany i oślńetlony parking (odplatnie).
śwrłoczENIA:
-
7 noclegórv
lVlzylńenie: śniadania i obiadokolacje
\rAT
Cen a og. osoDv zi T].DZIEŃ
TERMIN
03.05-15,oa.l6r.
03.
o5-15.oq.r6r.
osoba dorosla
Pokój 2 os.
1ooo,oo zł.
Dzieci 5-ro lat
z l/z
wźywienia
8zs,oo zl.
Osoba
dorosła
Pokói 3 os.
965,oo zł.
Dzieci 5-1o
latzl/z
lyr"żywienia
7q0.0o ZI.
Osoba
dorosła
Pokói 4 os.
93o,oo
z}.
Dzieci 5-ro
latz
t/z
u.lrżywienia
7s\,oo 7,1.
Uwaga !!
- dziecko do 5 lat
- spanie z rodzicami (bezpłatnie),
- na miejscu pobierana oplata klimatyczna
ą3
Biuro Podróży i Turystyki
te
l.
/fax (
06
1
)
r,
;N _H:ł
,,AMICO TOUR"
i=S\l3 ?;f l;łii^ff i:flT.o,o
u...
m .p l
"o
e_mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 0013 Rekomendacja WlT
WczA§Y LATo 20{6
DUSZNrKI ZDRÓJ /ŁĘŻYcE- oRANADA Pensjonat & sPA
P.USZNrKI ZDRO/ ŁEZYCE -Miasto położonew południowo - zachodniej częściKotliny Kłodzkiej.
Pienysze wzmianki pochodzą z XIV wieku. Ważną atrakcją Dusznik-Zdroju jest odbywający się corocznie
festiwal Chopinorvski. Duszniki są doskonałym punktem wypadolvym dla wycieczek ,,v Góry §tołowe, na
Szczeliniec Wielki, rezerwatu Błędne Skaty oraz do Wambierzyc.
ZAKWATEROWANIE: Granada to komfortorvy obiekt położonyu podnóźa Gór Stołowych rv Łeźycach rv
PobIizu kurortu Duszniki Zdrój. Dobre usytuowanie sprawia, że można rvypocząć rvśród zieleni i szumu
górskiego Potoku" W niedalekim sąsiedztrvie znajduje sie boisko i pIac zabarv. Granada stanotvi doskonala
bazę do',vycieczek pieszych, rowerorvych oraz korzystania z atr"akcjiturystyczn},ch regionu. Pokoje z
balkonami, łazienkami i TV, Internet Wi-Fi, Większośćz nich posiada balkony z których rozciagi się
malowniczy rvidok na góry i lasy. Pokoje standard plus znajdują się w norvej cześci.Do clyspozycji gości
przeznaczony jest także nowo polvstaly (końcem 20l3r.) kompleks SPA r,,, zakres którego rvchodzi basen,
tvanna z hYdromasażęm,2 sauny: łaźniaparowa, sauna sucha fińska. Na terenie: Jadalnia, Bar, mała restauracja
z domorvym jedzeniem, domek grillorvy, Rancho - jazda konna (odpłatnie), Siłolvnia ,wypożyczalnia rorverów
górskich i kijkórv Nordic Walking, Sauna, lacuzzi Sala bitardow,a, Srvietlica: tenis stołorvy, piłkarzyki, Gry
(ivarcaby, szachy), TrampoIina, Duzy ogród z huśta,,vkami,internet wi-fi, teren ogrodzony, oświetlóny puiring.
Nlożlitvośćzakrvaterowania ry domkach 4, 5 tub 6 osoborvych, Parter: przedpokój, salon z kominkiem, TV,
Wi-Fi, kuchnia z petnv,m rvyposaźeniem, łazienka, taras lvypoczl,nkorvy z grillem (drew,no do kominka rv cenie)
Piętro: Drvie sypialnie drvuosobowe, Łazienka z natryskiem
SWIADCZENIA W CENIE:
.
'
'
'
.
.
7 noclegów rv budynku głórvnym lub rv domkach,
Wyzyrvienie: śniadaniai obiadokolacje/dotyczy zaklvatero,,vania rv budynku glórvnym
Korzystanie z kompleksu SPA, rv zakres którego rvchodzi: basen, sauna sucha fińska, łaźnia
paro!*a, rvanna jacuzzi z hydromasazem oraz siłorr nia.
Korzystanie ze śrvietlicydla dzieci i doros§,ch, gdzie mozn a zagrac rv piłkarzyki, tenisa
stołowego oraz lviele gier planszotrych przystosorvanych dla najmłodszych
Ogrodzony i monitorolvany parking
VAT
Ce na od osoby zaTy DZIEN
Ń rv budynku slórynvm
TERNIIiY
osoba dorosla
Dziecko od 3-10lat
01.06_i5.09.16
873,00zt. standard
733,00zł. standard
943,00 zł. /standard
803,00 zł./standard plus
olus
Cena za cah, domek rr,} rrocł,nkorvy §ę7 1*2. łvienia/TYDZIEIY
TERMI|{
Domek do 4 os.
Domek do 5 os.
i Domek do 6 os.
0 l .06_ 1 5.09. l6
2960,00 zł.
3420.00 zł.
38l0,00 zł.
Urvaga !!! Dzieci do 3 lat bez śrviadczeń gratis, W pensjonacie znajduje się restauńcja czynna
codziennie rv godzinach: 7:00 - 22:00, gdzie moźna składać indyłvidualne zamórvienia posiłkórv z
karty menu. lstnieje także możlirvośćdomórvienia wyźyrvienia (HB/BB) iv cęnie: Śniadanie _ l8zl;
l/Z(dziecko) - l0zl, Obiadokolacja - 24zl; l/2(dziecko) - 1.1zl.
Pobyty tylko bez ztvierząt
5o
Biuro Podrozy iTurystyki ,,AMICO
ul. Wilczak 12 G,6'l - 623 Poznań,
TOUR"
tel./fax ( 061) 8 238-491, (061) 8 266-431
com. pl ; e-mail : [email protected] pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
www. amicotou
r,
WGzAsY LATo 20{6
KARP^CZ- D.W. KoALA
KARPACZ- miejscowość wypoczynkowa w Karkonoszach, położona u stóp śnieżki(16oz m n.p,m.).
Karpacz oferyje wiele atrakcji np.: Karkonoski Park Krajobrazowy, liczne tra§y turystyczne, kościól \,VANG, grupa skałna
"Krucze Skałki", puby, disco i wiele innych.
ZAKWATEROWANIE: D.W. Koala Budynek muroviany, piętrowy. Pokoje 2,3i 4 osobowe z
łazienkami i nowe płaskie telewizory, bezprzewodowy internet Wi-Fi. Położony na wschód od centrum
Karpaczana osiedlu Skalnym w bezpośrednim sąsiedztwie pięknego świerkowego lasu. W pobliżu jest
wiele szlaków turystycznych. Na terenie sauna i miejsce na grilla.
Do dyspozycji: parking, restauracja
z kominkiem, barek, jadalnia.
śwrłoczENIAw cenie:
.
.
.
.
Noclegi 7
Wyzy*ienie: śniadania w formie bufetu lub śniadania i serwowane obiadokolacje
parkin8 monitorowany bezpłatny
VAT
Cena: od
TERMIN
zaT-YDZI EŃ
1o.o5-3o.o9.20'6
IIWAGA
osoBA DoRosłń.
72o)oo zł.- śniadania
85o,oo zł.- HB
(śniadania i obiadokolacie)
DZIF,CI OD g- 12 I-AT
552,oo zł.- śniądania
643,oo zl.- HB
(śniadania i obiadokolacje)
!!!
- Dzieci do lat 3 bez świadczeńpobyt gratis.
- Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna.
- Opłata za psa 5zł,ldoba
- Parking monitorowany bezpłatny
§/
Biuro Podrózy iTurystyki
,rAMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,6't - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, tel. B 266-431,
www.amicotour.com.p|: e-mail: [email protected]
Koncesja UKFiT nr 013k Rekomendacja WlT
wczAsY LATo 20{6
KARPACZ- sANDRA sPA
KARPACZ-miejscowość wypoczynkowa w Karkonoszach, położona u stóp Śnieżki (16oz m n.p.m.).
Karpacz oferuje wiele atrakcji np.: Karkonoski Park Krajobrazowy, liczne trasy turystyczne, kościółWANG, grupa skalna
"Krucze Skałki", puby, disco i wiele innych
ZAKWATEROWANIE: obiekt ,,SANDRA sPA" u, KARPACZU mieścisię w sanym centrum nriasta. Posiada
pokoje /z,3,4-osobowe, komfortowe sale jadalne, kawiarnia, pub z 6-cio torową kręgielnią, salon gier, 3 nowocześnie
wlposażone sale konferencyjne, centrum odnowy biologicznej, kon-rpleks basenowo - rekreacfny o lącznej powierzchni
lustra wody 1ooo m2, solanka, basen do ćwiczeń, basen z gorącą wodą /ze stanolviskami do nrasażu/, wodna ścieżkado
masażu stóp, basen z zinrną wodą i wodospaden, basen p}ywacki lto x z5 m ze §ztucznąf,aląl , baseny dla dzieci z
wgdn},rn placem zabaw, 4 zjeżdżalnie /loo m, 6o m,76 m oraz ,,wirrrjący bąk", basen odkryty o wymiarach lo x t6 m z
podgrzewaną wodą, płaża z piaskiem morskim, sala do ćwiczeń, squasch, sylrrulator gry w golfa, ogród zdrojowy, kącik
zabaw dla dzieci, w okresie polskich wakacji letnich i ferii zimowych progranry animacyjne dla naszych najmłodszych
Gości,podziemne parkingi, dla anratorów bialego szaleństwa - w najbliższej okolicy z wyciągi narciarskie. ],*
śwlłoczENIAw
CENIE:
,
Noclegi - 7 (pokoje wyposazone w łazienkę, TV-Sat, telefon, sejf),
- wyzywienie (śniadanie i obiadokolacja),
- korzystanie z kompleksu basenowego (7 basenów i zjeżdżalnie),
^ basen pływacki,
^ basen do ćwiczeń w wodzie- ,,sztuczna rzeka",
^ basen z gorącą wodą (ze stanowiskami do masażu, jacuzzi),
^ basen zzimnąwodą z wodospadem,
^ basen zę sztvcznąfalą,
^ basen dla dzieci Wodna Dzungla o 3 głębokościachz zabawkami,
^ basen odkrlty z podgrzewaną wodą i zewnętrzne jacuzzi (w sezonie letnim),
- korzystanie z sauny suchej ,,Ruska Bania"
- łażnieparowa dla dzieci
- parking zewnętrzny -bezpłatny,
- korzystanie z siłowni
.
_VAT
CENA OD OSOBY ZATYDZIEŃ POBYTU
TERMIN
24.04-24.06.20L6r.
24.06-n.a8.2016r.
21.08-28.08.2016r.
28.08-30.10.2016r.
CENA OD OSOBY w pokoiu
2 osobowym
1480.00 zl.
1795.00 zł.
I7ż5.0a il.
1515,00 zl.
UWAGA!
-Na miejscu pobierana jest opłata klimatyczna
-Łóżęczko dziecięce 50,00 zŁldoba
- Dopłata do pokoju 1 osobowego 50,00 zł.ldoba
- Pokoje 2 osobowe de Luxe- opłata podstawowa * |50 złldoba
- Dzieci 3 do 12 lat na dostawce 40% zniżki od cen w tabeli
- Dzieci do 3 lat bez świadczeń gratis
5z
Biuro Podrozy i Turystyki
,'AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) B 238-491, 8 266-431,
htto://www.amicotour.com.pl e-mail:[email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
WczA§Y LATo 20{6
KRAK9W-HoTEL NAWoJKA
**
XRłXÓW- jest jednym z najstarszych miast Polski, o ponadtysiącletniej historii, z wieloma wartościolvymi obiektami
architektonicznymi. Dziala w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. Najważniejsze
z nich to; Brama Floriańska, Rynek Główny, Kościól Mariacki iSukiennics, Zamek Królewski i Katedra Walvelska,
Muzeum Książąt Czartoryskich, jeden z najznamienitszych panteonólv narodowych - Krypta Zaslużonych na Skałce oraz
slynna Fabryka Schindlera. Wańo również odwiedzić Smoczą Jamę - krasową jaskinię jurajską, w której wg. legendy
mieszkal smok wawelski,
ZAK\^i/ATEROWANIE: W centrunr Krakowa -Hotel nlieścisię rv,budynku, którego bogata historia sięga
dwudziestolecia międzywojennego. Trudno przejśćobojętnie obok obiektu z uwagi na charakterystyczne zdobienia części
frontorvej pelnynri uroku freskami. Lokalizacja z dala od ruchliwl,ch ulic, tuż obok rekreacyjnego Parku Jordana. Na
terenie Hotelu znajduje się klubokarviarnia, stolówka oraz liczne punkt"v uslugowe: bar szybkiej obslugi, kiosk
rvielobranżow1, sklep papierniczy, sklep spożylvczy i zakład fryzjerski. Pned budynkiem jest parking niestrzeżony. Obiekt
posiada udogodnienia dla niepelnosprawnych.
Pokoje:
STANDARD""
z-osoborry, 3-osobow1,, 4-osoborw
Pokoje z lazienką, funkcjonalnie urządzone i komfortolvo lłlposażone lv raclio, telefon, lodówkę oraz podstawolvą zastalvę
stolową.
STUDIO: z-osoborve (z+z),3-osobowe ( 3+z)
Dlva pokoje ze rvspólną lazienką i przedpokojenr.
Wsz.lstkie pokoje posiadają bezplatrry przelvodolly dostęp do Internetu. lV każdym pokoju jest pościel i
ręczniki. Pokoje wlposażone są w radio, telefon, lodórvkę oraz podstalvolvą zastawę stololvą.
Do dyspozycji Gości:na recepcji dostępne
są: żelazko, deska do
prasolvania oraz suszarka do lvłosólv.
ślriadczenialv cenie:
O
O
a
nocle8i 7
ulżyrr,ienie z x razy dziennie
(
śniadanie i obiadokolacja)
VAT
Cena za
TYDZIEN
EŃ od oso
TERMIN
o1.o3-31.o8.2o16
OSOBA lv pok. 2
Osobawpok.3os.
8qo,oo zł.
Osoba w pokoju 2
z8s.oo zł.
Osoba lv pokoju 3
Os.
osobowym
STUDIO (z+z)
o1.o3 - 31.08.2016
8ss.oo
z1.
Osoba w pok. 4
os.
7]-5.ao zł,
osobowym
STUDIO (s+z)
75o.oo
z}.
tnvAGA!!!
-
Na nriejscu pobierana jest opiata klimatyczna
Możliwośćparkowania na parkingtr strzeżon)m TS lVisla/8oom od Hotelu , cena ok, to zl./doba.
1-}
)J
Biuro Podroży i Turystyki
t"
r
,,AMICO TOUR''
r.,1l b§ róT. Ji8i,u l ;33].!ii" ",
http://www.amicotour.com.p|
Koncesja Marszałka
e-mail:[email protected]
Woj.Wtkp
Rekomendacja WlT
WGzAsY LATo 20{6
DZYGaRZE- D.W. NAD WODOsPADEM
MIĘDZYGÓ,XZn -
to jedna z najpiękniejszych stacji klimatyczny,ch,na Dolnym śląsku.Leżywdolinie, u podnóża
nasYwu Śnieżnika, na wysokościok. 6oo m npm. Wody pi}nąc e przeztę miejscowoić, spadając z zo metrólv *
ltętoti
gnejsowY wąwóz tworzą najwyzszy w Sudetach wodospad. Jego skalisty i<ociol jest rezerwatem przytody. Dom
WYPoczYnkowy znajduje się ok. zo nretrórv nad wodospadem - stąd wpvodzi się jego nazwa. woaóspaó łVilczki to jedna z
największych atrakcji Międzygórza, ale nie jedyna.
ZAK\^/ATEROIVANIP1 O9m \Vypoczynkorty l{ad Wodospadem po}ożony lv sam}m sercu
Sudetórr', u podnóża Snieżnika, nieopodal Wodospadu Wilczki
- ńalorvnióze poloŹenie,
niePorrtarzalna architektura, piękn9 sół,przyciągają tr"rrystólv o każdej po.r., D.W oferuje pokoje
z,3,4 osobolve z }azienkami, T\/, \ViFi.
dlsPozY'cji: sala konferencljna, restauracja, karliarnia, bezprzelvodorrl,internet, sauna
rvolnostojąca, placy,k grillorry, nrini plac zabarnj clla dzieci.
Do.
śrl"iadczenialv cenie:
O noclegi 7
.,
o
rr}Źłllienie z x razy dziennie
O VAT
(
śniadanie szrvedzki bufet, obiadokolacja senvorvana do stolu)
Cena zaTYDZIEŃ od osoby
TERMIN
osoBA DoRoSr-A
Pokój z os.
01.06 3o.og.2o16
osoBA DoRosł_A
Pok. z os. o
795,oo zł.
podlqższon}Tn
standardzie ( łoże
malżeńskie)
Bgo,oo z1.
DZIECKO DO
DZIECKO DO
wyżywienia
lv_vżlłvienia
I-Nl7 zt/z
01.06 _
3o.oq.2o16
645,oo zł,
I-AT 7 z l/z
75o,oo
z|.
osoBA
DoRosI-A
Pokój 3
osobolry"
75o,oo
zI.
osoBA
DoRosŁA
Pokój ą
osobolly
69B,oo zł.
DZIECKo
DO LAT z
DZIEcKo
6ro,oo zł.
55B,oo zł.
DO I-AT 7
z
z |/z
wr"żwvienia w"vżwvienia
1/z
U\VAGA!!!
-
|ła miejscu pobierana jest opłata klimatyczna,
zrv,ierzęta mile widziane/oplata
io
z1.1doba
parking hotelorly gratis
5\
Biuro Podrózy iTurystyki ,rAMICO TOUR''
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax (061) 8 238-491, 8 266-431 http://www.amicotour.com.pl email: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp Rekomendacja WlT
wczAsY LATo 20{6
POLANCZYK- I{OTEL ZEFIR
POIń,NCZYK-
3*
wieŚ wczasowo-uzdrowiskowa w.Polsce polożona w województwie podkarpackim. polożony na
zachodnim §pze§u Jeziora §olińskiego.W Polańczyku leczńictwo uzdrowiikowe rozpóczęto * ,gząnatomiasi
status uzdrowiska posiada od 1999. W odwiertach występują wody wodorowęglanówo-chlorkowo-sodowo_
bromkowe i jodkowe {nie eksploatowane). Polańczyk ma takŻe bolaą bazę leciniczą. teczy się tutaj m.in. choroby
choroby kobiece. Miejscowość.posiadadobri bazęlasi.onomiczną,. '
_oraz
"{9:$9ye,go_ !_rnoczoweto
ZAI(WATEROI#ANIE,
w Hotelu Zefir*** polo_żo.nym.w Polańczyku lv jednym ina;baidzie; malońiózych i .
spokojnych miejsc Bieszczad nad samym Jezioróm Solińskim.
Hotel Posiada 5o miejsc noclegowych w prrestronnych pokojach z,3 i 4 osobowych, posiadających pełne węzly
sanitarne. Ho_tel jaki same Bieszczady z pewnością pnypadną do gustu osoborncenĘ.r* ńotii*ośćprzebffinia
z dala od z8iełku, halasu i zatloczonych ulic oraz t|n, tiórzy posztikulą niezapomniańv.t ,"iuz*
lĘ$
Restauracjaliczącaroomiejsc,serwujedaniakuóhnltradycyjneji*si.;^i"!i.
D_o dyspozycji gości:. SPA-Jacuzzi, §auna, ruska bania i źeńęirznńalia z
lorącą wodą.
MoŻliwoŚĆ wlpożyczenia rowerów i kijków Nordic_Walking, Tutij każdy podróżująĆy znajdzie spokojną przystań,
w której zacumuje na dluźej, aby zregenerować sily, a rodiiny z Óziećmi nriejsce na *6c'hnieni,i.
stind*i*y
-konnu;
dobry Pu.nkt wYPadowy. dla milośników żeglarstwa, wędkarstńa, myślistu,a, narciarstwa, j"ziy
oruz
rvycieczek rowerowych i pieszych.
SWlADCZENtA W CENIE:
- zakwaterowanie w,przestronnych pokojach z petnym węzłem sanitamy,m, Tv 32" oraz
lodówka
- 7 noclegów
- 7 urozmaiconych śniadań rv formie bufetu
- 7 obiadokolacji serwowanych do stolika (d,,va dania; zupa idanie głórvne oraz rvoda mineralna
z cytryną).
- łacze Internetu bezprze."vodowego
WiFi dostępne w całym obiekcie
- monitororvany parking
- basen zewnętrzny zadaszony, z pompą ciepła oraz leźakami, czynny nawet w pochmurne
dni
- jacuzzi zewnętrzne zadaszone, dostępne w pochmurne dni
-
siłownia & salka fitness
- plac zabaw drewniany, atestolvany
- kącik z zabawkami dla dzieci
- l x wybrany zabieg na ciato
- 5Yg zniżki na pozostałe masaże SPA
- godzinny rejs statkiem po Jeziorze solińskim (rezerrvacja terminu lv recepcji)
zwiedzanie mLtzeum przyrodniczo-lorvieckiego ,,Knieja" (dojazd rve w łasnym zakesie)
przewodnikiem- prezentacja atrakcji regiona[nych i rvycieczek po Bieszczadach
oraz Euroregionie Karpackim
- kawa, herbata d[a,,Skowronkóry" - od 5.00 w restauracji i na tarasie serwujemy kawę
i herbatę
dla gości,którzy zechcą podziwiać rvschód słońca nad Jeziorem
-
- sPotkanie z
solińskim.
Cena:
od osoby za TYDZIEŃ
TERIVIIN
0l,06_0l . l0.2016R.
osoba dorosla
l3
70,00 zt
Dzieci od 4 do t2 lat
(prą, 2 pelnopłatnych
.nĘ
'
Dzieci od 4 do 12 lat
(przy 1 pelnoplatnej
osobach)
osobie)
770,00 zł.
880,00 zł.
Uwaga! Dzieci do 4 roku żl.cia (przy- drvóch pelnopłatnych osoUicir; ęące z rodzicarni - pobyt gratis. Podane ceny
oborviązują przy pobycie minimum 7 noclegach. Istnieje możliw,ośćdokupienia śniadania i..obiadokolacji, dla dziecka lv
rvieku do ,l lat z rabatem 50%. Optata klimatyczna platna na miejscu.
Biuro Podrozy iTurystyki
,,AMICO TOUR"
Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax (061) 8 238-491, 8 266-431,
http://www.amicotour.com.pl e-mail: [email protected]
ul.
Koncesja Marszałka
Woj.Wlkp
Rekomendacja WlT
wczAsY LATo 20{6
PoIońc k- OSW Skoln
poLANczYK-
wieś wczasowo-uzdrowiskowa w Polsce połozona w województwie podkarpackim. Polożony na
zachodnim brzegu Jeziora Solińskiego.W Polańczyku lecznictrvo uzdrorviskowe rozpoczęto rv 1974 natomiast status
i
uzdrowiska posiada od l999. W odwiertach występują lvody wodorowęglanowo-chlorkowo.sodorvo-bromkowe
jodkowe (nie eksploatowane). Polańczyk ma takźe bogatą bazę leczniczą. Leczy się tutaj m.in. choroby układu
oddechowego i moczowego oraz choroby kobiece. Miejscowośćposiada dobrą bazę gastronomiczną.
zAKWATEROWANIE: OSW Skalny, po}ozony w centrum bięszczadzkiego uzdrowiska w letniej scenerii Jeziora
solińskieeo, Na miejscu znajduje się ,,vypożyczalnia rolverów oraz sprzętu ptywającego. Do dyspoz,""cji gościstrefa
Wellness iSPA z krytym basenem z atrakcjami wodnymi, brodzikiem dla dzieci, jacuzzi, sauna, łaźniąparorvą salą
fitness oraz komorą Infra Red . Restauracja SKALNA serlvuje smaczne posiłki.
Pokoie: Do dyspozycji pokoje 2, 3 os. typu STANDARD (pokoje STANDARD PLUS rvystępuja rv konfiguracjach
jedno, drvu, trzy oraz czteroosobo,,vl,ch. Na,,vvposażeniu pokoijest telervizor, norve nleble. We rvszystkich pokojach sa
talkony (r,v wiekszości z rvidokienl na jezioro oraz APARTAi\tENTY (do d.,-spoz;,cji gościjest salon z balkonem oraz
sypialnia z oknem dacholvym. W salonie znajduje się rozkładana, drvuosoborva sofa, telew,izor,-lodórvka . Z balkonu
rozlacza sie piękny rvidok na Jezioro Solińskie. Apanament,nrieści się na trzecim pietrze naszego ośrodka. Do
dyspozy,cj i gości jest oczyrviście r.vinda. W ośrodku jest 7 apartarnentórv (2 z .r,t,idokiem na jezioro). Większość pokoi
posiada balkon lub przestronn},taras. Wszy,stkie pokoje z petnym rvęzlem sanitarnym, TV LCD i TV Sat.
Dta dzieci: Plac zabarv, bilard, piłkarzyki, balvialnia, krlty basen z brodzikiem, ściana lvspinaczkoil,a.
Dom na Skale jestcześciaKompleksu Wypoczynkow,ego SKALNY rv Polańczy,ku nadJeziorenl Solińskim. Znajduje
się rv bezpośrednim sasiedztvvie Hotelu Skalnl,gdzie nrożna skorzystać z Restauracji oraz Strefy SPA & Węllness.
Dom na Skale oferuje rvlpoczynek rv pokojach 2, j os. iapaftamentach rodzinnych -ł os,. d,,vupoziomo,,vych z
kominkami. Z cześcipokoi rozpościera sie piękny rvidok na jezioro i sły,nne zielone wzgorza. W budynku znajduje sie
Sala Klubow,a z kominkiem i barem - miejsce rvieczomych spotkań,
o
o
o
a
ślliadczenia w cenie:
nocle8i 7,
,,wzr,rlienie z x razy dziennie-:śniadania rv formie bufetu oraz obiadokolacje.(
porze kolacji),
r biesiada bieszczadzkaprzy lvielkim ognisku z muą,ką,
7
śniadańi 6 obiadólv lv
Rejsjachtem (zh),
dostęp do strefy SPA
lvlpozvczenie rolverórv
Internet \VI-FI,
Parking,
VAT
O Codzienny
o
O
o
.
Tl'DZIEN od osob
TER}It\
Hotel Skalny SPA
ena za
72.0!-01.07 .?016r.
l250,00 zl.
02.07-28.08.20 l6 r
l150,00 zt,
Dzieci J-lS
lat
zł.
950,00 zl.
950,00
i
Dom na Skale
Dzieci 4-15 lat
l
1050,00 zl.
850,00 zl
1250,00 zl.
950.00 zl.
U\Ą'AGA| !l Dopłata za apartamęnt l00 zł. doba/ apartanrent. Na miejscu pobierana opłata klimaty,czna. Dzieci do 4 lat
pobyt gratis bez srviadczeń.
5r
Biuro Podrozy i Turystyki
,,AMICO TOURD
ul, Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431,
http://www.amicotour.com.pl e-mail: [email protected],pl
Koncesja Woj.Wlkp nr
Rekomendacja WlT
0013
WGZA§Y LATo
2o1 6
ONAT
Ał1ĄELIA
Biesz'zadY -to poludniołyo-1vschodni przy,czólek polskich Karpat. To rozlegla, dzika kraina, miejsce, gdzie
moŹna byĆ blisko nieskażonej natttry, a rów,nocześnie znaleźć wlgodne lokuń w prężnie rozwijającej
infrastrukturze turystycznej. to z jednej strony rozległe widoki z polonin, nie zakl'ócone ludzkimi Ósióatamt i
PrzemYslem, cerhłie,:"?...ry?t przyrody, rozliczne szlaki turystyczne, zaśz drugiej strony - mniej oddalone
od cYwilizacjiJezioro Soliriskie (gdŻie można poleżeć na plaży, il,kąpać się, pop-lpuać kajakiem .ry zu|io*tą,
pololvić ryby),
;Ę:
Z"AI(WATEROWANIE: Fensjonat Arnelia - znajduje, się rr,.Solinie, nieopodal największej
laĘorY rvodnej, na tą s_amej lrysokości co korona zapory, do,,iejścia nu,upo.ę jest ok. 15Ó ń.-'
Pokoje 2, 4 os. z }azienką, TVi balkonem. Na terenie: bózplatny"dostęp doii..i wiri i tJreńi:l
satelitarnej oraz lviele atrakcji: stól bilardorry i pingpongóooy, piikarryki,,kącik zaba,,v ata az#ci,
Idealne miejsce na lq,pady]:/ tĘz§ze partie Bies}czid: ńatą iu6 dużą pętlę bieszczadzką, oue;śćń
na
slYnne Połoniny bieszczadzkie, szlaki turystyczne np, brzegiem jezioia ńy,lzkowteckiegó _
ńr"ń,
nieczYnnpn kamieniolonlem lv Bóbrce ok. 9
\m. \łiyżl,rrińierr]czasowi.ióuu ou przestionnój
restauracji. Do dyspozycji gościobszerny parking.
śrłiadczenialv cenie:
O nocle8i 7
O
o
o
1
rwż}łr,ienie: śniadaniai obiady.
WiFi
VAT
_Qęłąą_DrnZ]EN_qŁo_qqby:
TERMIN
10.05-15.o9.2o16 r.
- DoRosŁY
rv pok. z os.
w pok. 4 os.
Dorosły w
apartamencie 4 os.
B85,oo zł.
7Bo,oa zl.
933,oO zł.
Dorosły
(z+z)
LIWAGA!!!
- na miejscu pobierana opłata klima§czna,
- parking dla gości bezpłatrrY-
- dzieci do 5lat gratis bez świadczeń
- na miejscu istnieje mozlir1.ośćzarezenvo\,yania lrl.cieczki do Lwolva, na Słorvację, Węgry,
rejsy po
Zaleivie Solińskim, przejażdżki "Ciuchcią Bieszczadzką".
§Y
Biuro Podrózy iTurystyki
,,AMICO TOUR3rł
Wilczak 12 G, 61 - 623 Poznań,
tel.lfax ( 061) 8 238-491, 8 266-431,
http://www.amicotour,com.pl .e-mail:[email protected]
ul.
Koncesja Woj.Wlkp T_,r,;0013 Rekomendacja WlT
WczA§Y lATo 20{6
--i
SOLINA -CAMPIN6 §AWOR-dońki
BIESZCZADY -to poludniowo-wschodni przyczólek polskich Karpat. To rozlegla, dzika kraina, miejsce,
gdzie moźna być blisko nieskażoĘ.na!u.y, a ńwnoczóśn ie zna|Ꟁ_wygodne lofum w prężnie .Ó"*i;ulą.e; .ię
infrastru_kturze turystycznej. to z jednej strony rozleg}e widoki z polonin, nie zaklóconjl,rdrkirni o.iółlŃ i
przemyslem, cerhrie, rezerwat przyT ody, rozlicz_ne szlaki turystyczne, zaśz drugiej strony - mniej oddalone
ud cyrltlizacji Jezioro Solińskie-(gdzie możnap o|eżeć na piaży-, wykąpać się, po|lywać kajakiem Ózy hg|óiką,
polorńć ryby).
ZAKIń/ATEROWANIE: Camping
na 8órze Jawor polożone jest lv bliskim sąsiedztwie zapory nad Soliną _
obolriązkorvej atrakcji.turystó_lv odwiedzających te tereny. Z pońerzchnią ponad 4 ha jesdednym z
najrliększYch pól namiotowl,ch lv Polsce. O jego wyjątkolvości aeey{ule
;ednak nie'wieikosĆ, a ńytuolvanie
nadpizepięknymJezioremSolińskim,którópo'*iilbpoprZezzuuaowanieńajwiększejpolskiejtańy
betonowej; a w efekcie po spiętrzeniu kapryśnych wódŚanu oraz Solinki. ren niezvrykiJczysty górsńi ahven
otaczają zalesione strome stoki Jalvora (74z m), Stożków (6g6-686 m) i wielu lesist/ch szciytóiv
qr.zeĘa.czają9ych lvys, 50o m n_.p.m. Wszystko to lridoczne jak na dloni z pola namiótoluegoJalvor.
Ośrodek znajduje się b_ezpośrednio nad giównym deptakiem spacero!Ę/Tniv Solinie-Jarvor-prowadząc}m na
Plażę oraz na zaporę - lJklad pólkowy umożliw,ia slvobodny wjizd samóchodem na dolne .&tory o.ur'
niezaPomniane lrddoki na Morze Bieszczadzkie.Zlvyższych tirasólv mogą korzy,stać turyści pieśii pasjonaci
ciszY równoczeŚnie ciesząc oczy urokliwą perspekty,wą zielonych lvzgórzńd soiiną ciągnących się po
horlzont.
Zahvaterowanie w domkachcampingowlch..4 i 6-osobowych. Są to piętrorve d,relvniane górskie domki typu
Brda. Na dole znajduje się salonik z lawą, lóżko, aneks kuchenny'oraŻ lazienka. piętro p.ńi.yłą.r"i. il[;ę
--"
sYPialni. Domki są lr.ypo,sażone lv niezbędne sprzęty: malą chloóziarkę, dwupalnikową kucr,eńtę
su"Óń,
naczynia, pościel i ręczniki.
IvIoŻlirvoŚĆ wykupienia Śniadań i obiadólv lv \Villi ,,Amelia" (dawniej Hotel Solina) znajdującym
się po drugiej
stronie zapor},.
śru^łpczpNlA!v CENIE:
-7 noclegów lv domkach 4 lub 6 osobowych
_VAT
Cęrrą zaTYDZIEŃ zł cAł,Y DOMEK
TERivIIN
1o.05-15.o9.2o16 r.
DOMEK 4 OSOBOWY
184o,oo
248o,oo zł.
Uwaga!!
_-M.oŻlilvoŚĆ
wYkupienia łlźyrv,ieniaśniadaniai obiadokolacje lv cenie: 3t5z]r.ltydzień/o5oba- stolółvka w
Willi,"Ąmelia"
klimatyczna
-l,Ia miejscu pobierana jest opłata
-Dzieci do lat 3 bez ślviadczeń gratis
']'
§8
Biuro Podrozy i Turystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel. /fax( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www,amicotour.com.pl
e-mail: [email protected]
Rekomendacja WlT
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp. nr 0013
WGzAsY lATo
2o1 6
oónsKI***
Ustrzyki GÓrne-
jest to jedna z najbardziej znanych bieszczadzkich miejscowości turystycznych. Posiada bardzo
dobre polożenie pod względem turystycznym, stanowi punkt wyjściana najwyższe poloniny i szczfiy: Tarnicę, Wietką
Rawkę, Polonina Caryńska. Miejscowośćpolożona w Bieszczadzkim Parku Narodowym.
ZAI(WATEROWANIE: Hotel Górskił** murowany, ładny obiekt
o dobrym standardzie i
świetnym położeniu,w centrum osady przy obwodnicy bieszczadzkiej u stóp jednej z
najpiękniejszych połonin - Połoniny Carńskiej. Oferuje pokoje 7,2,3 osobowe z łazienką, T:V.
SAT, telefonem.
Do dyspozycji: mini siłovrnia, bilard, tenis stołowy, parking, mini plac zabaw dla,dzieci oraz., .
Świadczeniawceniel,,,..:
o
noclegi 7
o
VAT
Cg_na 1ą!)PZIE§
TERMIN
_o!
osqbyjy Pqk.z,3 os.
DoRosŁY
_
DZIE'CI
i DO rz lat
I'WAGA!!!
-Dzieci do lat 4 śpiącewspólnie z rodzicami - nocleg bezpłatny ! Obowiązkowe jest nykupienie r/z
śniadaniaw cenie 65złzatydzień
-Obiekty przyjmują gościze zwierzętami domowyni za dodatkową odpłatnością(r5 zł za dobę)
-Istnieje mozliwośćzorganizowania łycieczek do Lwowa i na Słowację za dodatkową opłatą
-Istnieje możliwośćzorganizowania wycieczekzprzewodnikiem (wędrówek górskich, zwiedzanie
historycznych miejsc i obiektów - cerkwie i budorvnictwo drewniane) za dodatkową opłatą
§3
_,
l,,,.,",
__
TOUR"
' ' Biuro Podrozy i Turystyki ,,AMICO
' ,,, ",tel,/fax ( 061)
e-mail: [email protected],
pt;'www,amicotour,pl
M"r"."łr"ffiriVi'X;;;ÓÓli
Koncesja
'
8 238-491, 8 266-431,
Rekomendacja wlT
SZCżYBK:
bzizłnrc*,,e3s"ovosq
jedna
złajb::*]:,T:l::"1§il,łx,T;Ili,J*Lx,}jT;t?Ę""x1,]l
*:§fiil:ffS;"ł+y
-riuuią
dolinie,,ł,.fr"iff,xffi;Hj,§:
l5f§:nx[-".lltrN,"1,"1i:§ffi^.
cóię. W okresie letnim moŻna u'rawlac
o.ur
M;ii;#ą'Śk;łi
Beskid, szynari"rnię,iiri;;;;i,
i
;dil;;;il;G
I
ł
!
1
i:
i
l
r";;;;;
ło, irmod ne
o
statn i o paralotn ict\,vo.
1'2'3 osobow'ch z
ZAKWATERo\ilANIE;CentrumKongreqówiRekreacjiorleGniazdoBudynek_komplekshotelowy
stunjurj; gari.:..' 125 PÓkoi
ff§&;;'
segmenty
to
zła,zienką,TV_SAT, tel,,
składa się zż części:I część
i,tuj'io'łz_rodzinnei
uatkonem,.tel., oraz poio;I;;;;ń,""
pokoje rodzinne (2
--1i;il"";""roĘ'.ł ffi. 1,2 orobo*e i
hotelu
(standard
C
i lodórvkę, Pokoje w
balkonem; Segment
*;,:,,"nd; ił:śAi,telefon, balkon
pokoje,po],iffj;
i,r)v.irre
*.blami i nowszą łazienką'
pokoje + 2 łazienkil]
,ię przedó *r";;ki;;o*rrY*i.
J)-ią
\Nllszy3tandald,
Sauna' JaQvZzl'
śegmencie C posiadają
z dyrt ot.t ą,2 drink- bary' kiosk'
*u""r^'ł^,i;H;i"
rroietu:
terenió
na
fryzjerski,
dyspozycji
Do
kosmetyczny,
letni, ptu.-źu,ń*, gabinet masażu,
solarium, siłownia, bilard, basen
|ą7ię'(ą;]ITV_SAT,
SWIADCZBNIAWCENIE:
_Nocleg w pokojach
___:_.,*2_^nleoi\zu
z widokiem
1:,:ligi)
napoJaml
!,,
na panoramę gor
bufetu oraz obiadokolacje z
-^S"i.ji"i^l rormie ']#J","Uoly:h.(Tinl*","
letni
rrł"ioig.L plac zabaw dla dzieci, basen
-[ł"ori"Ll*. ar" dzieci
i młodzieży
-Bezpłatną salę ćwiczli, il'
ło t"nfua, piłkarzyki
-Pro,no.yjn. ceny w gabinec.ie kosmetycznvm
sauny, jłcuzzioraz solarium
-Zniżkina korzystante z hotelolvej
;;;;ra" Wi-ii w wyznaczonych miejscach
-Bezpiatny parking m_qnitorowany
[email protected]
Ósobał pokoju w
ie Alub B
TERMIN
ro7o,oo zł.
o1.o4 - 31.09.16
UWAGA
osó'bi* pokoju w
!!
-
miejscu
ooiata klimatyczna pobierana na
-
promocja w gabinecie
- bezpłatnie,
ffi;i;; ilł bez świadczeń
kosmetycznym
,;;i;,l-"G
_
zniżki na korzystanl.
-
ńolti*v prz5lazdz pupilem
,uuny,lu"urzi oraz solarium
-udogodnienia dla osób niepelnosprawnycn
6o
Biuro Podrozy i Turystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax 061 8 238-491, 061 8 266-431
www.amicotour.com.pl; e-mail: [email protected]
Koncesja Marszałka Woj;Wlkp nr 013k Rekomendacja WlT
wczAsY LATo 20{6
ZAKOPANE - O.W; KABEL
ZAKOPANE -
jest jednym z najbardziej znanych polskich kurortów wypoczynkowych i narciarskich.
Pienvsze wzmianki o tej przepięknej miejscowości pojawiają się w dokumentach już w 16o5 roku, najpienv jako
"kopane" ("zakopane") co oznaczalo teren wykarczowany pod polanę. §wą karierę ośrodka turystycznouzdrowiskolvo-lvczasowego Zakopane rozpoczęlo już w polowie XIX wieku.
ZAI(WATEROWANIE: Ośrodek Wnloczynkowy,, Kabel" położonyw bliskiej odleglościod
glólvnych szlakólv górskich m.in. Giewont, Kasprowy Wierch . Z ośrodka można pieszo przejśćna kolejkę
linorvą na Kasprowy Wierch. Obiekt na ogrodzonym, zadrzewionym terenie - poprzecinanym
kamiennlmi alejkami, mostkami przerzuconymi na przeplytvającym przez ośrodek potoku Foluszowym.
Domki,,Chata Góralska" posiadają na piętrze z pokoje z-osobowe na parterze lazienka i pokój dzienny
ze Świetnie wlposażonlm aneksem kuchennlm, RTV, telefonem. Domki ogrzelyane są elektry-cznie
(ogrzewanie podlogorve + panele). Domki 2, 4 osobolve z antresolą mają aneks kuchenny, lazienkę, Tv_
'W pobliżu
Sat, telefon, leżaki.
ośrodka: basen, końy tenisorve, ścieżkirorverolve, stadion, szlaki
turysty'czne, kolej linolva na Kasprolvy }Vierch, postój dorożek, bus, Do centrum Zakopanego ro min.
Do"mek z:osoborly: campingolvy - warunki turls§czne- mały, drelvniany, jednopozio*oluy ok.15 mz
ze Ściętymi ścianami. Domek ogrzelvany jest elektrycznie (grzejnik olejolly lub grzejniki panelorve). Część
rekreacyjna rqposażona jest rv dwie rversalki, lalvę z pufami, fi-sat, radiomagnitofon, tólefon. trV
Przedsionku- częścikuchennej znajdują się: kuchenka elektryczna, lodówka, zestalv naczlń kuchennych,
senvis stololvy. W domku jest lazienka z WC, umlłvalką i natryskienr(bez kabiny - kotara).
Domęk a-osobowy z antresolą - stylowy, drervniany, dwupoziomolvy z tarasem.
Domek jest ogrzewany elektrycznie ( grzejniki panelowe).
Na I poziomie znajdują się: salon( stylolvy stól, krzesla, drl,ie rversalki) z TV -sat , radiomagnetofonem i
telefonem, aneks kuchenny z kuchenka elektryczną, lodórvką, zestalvem naczyń kuchenny,ch i senlisem
stołolvlm, }azienka z WC, umpvalką, kabiną prysznicolvą, przedsionek.
Na II poziomie (dostępnym z przesulyanych schodów) są dwa lóżka, fotel i lał,a z pufami,
Domek ..Chata góral§ka" a-osobolry - zbudolvany w stylu góralskim, dwupoziomou.y, z werandą.
Domek jest ogrzelvany elektrl,cznie (ogrzelvanie podlogolve i grzejniki panelolve). Na I poziomie znajdują
się: salonik ( lalva, sofa rozkladana, krzesla) z TV-sat, radiomagnetofonem i tełefonem, aneks kuchenny z
kuchenką elektryczną, lodówka, zestalvem naczyń kuchennych i serwisem stololrlm, lazienka z !VC,
umy'walką i kabiną prysznicorvą, przedsionek. Na II poziomie są dllte drvuosoborve zarnl,kane sypialnie.
!V jednej z dlvoma pojedynczlmi lóżkanri , a lv drugiej jedno pojedy-ncze idrugie podlvójne.
Teren ośrodka jest ogrodzony, z parkingami zamykanymi na noc.
slviadczenia ly cenie:
- noclegi 7
_
VAT
9_9tl
DoMEK
TERMlN
l9.06- l5.09.20l6
-
arlĄlf_P
ą ąąf]QZ!_Ery_
OM
EK
DoMEK
Leśna chatka
Leśna chatka
2 os.
4 osobolvy
l l60,00 zł
2320,00 zl.
UWłĆłtltNa mie;scu
CHATA GORALSKA
4 osobolva
3020,00, zł,
§"otierana
W pobliżu ośrodka: basen, korty tenisolve, ścieżkirolverolve, stadion, szlaki turystyczne, kolej linolva
6ł
,-#,\
r-o'a\
\
)r= l
>"b
___i,--\----z--T^.-/
^/
rQĄ-;-;
/.-jAwca_To\rRt, /
Ę*ą.,
-Ą?
''.i_'
Biuro Podroży i Turystyki
,,AMICO TOUR"
u]. Wilczak 12 G, 6'1 - 623 Poznań,
tel. /fax 061 8 238-491, 061 8 266-43,1
rvww.amicotour.com. pl : e-mail : [email protected] pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp. nr 013k
wczAsY LATo
2o1 6
ZAKoPANE - o.W. RUsAŁKA
ZAKOPANE -
jest jednyrn z najbardziej znanych polskich kurortów wlpoczynkolvy,ch i narciarskich.
Pierwsze wzmianki o tej przepięknej miejscowości pojawiają się w dokumentach już w 16o5 roku, najpierw
jako "kopane" ("zakopane") co oznaczalo teren wy,karczowany pod polanę. Slvą karierę ośrodkatury§lycznouzdrowiskowo-wczasołvego Zakopane rozpoczęlo już w polowie XIX wieku.
ZAKI^fATEROWANIE: O.W.RUSAŁKA usltttowany
jest rv centrum Zakopanego, tuż przy
Krupólvkach. Pokoje po remoncie z,3-osobolve z ladnie wl,kończonymi lazienkami, TV, czajnikiem
bezprzewodow)m. Przy ośrodku znajduje się bezpłatny parking.
ślyiadczeniarv cenie:
o
nocle8i 7
O rvlźyrl,ienie zx dziennie (śniadania iobiadokolacje)
o
\,.ĄT
C ena za TYDZIEŃ od o§o br lv Pok.
TERMIl,§
DoRosŁY
o1.o37t3,oo zl.
eo.o6.zo16r.
zr.o6.8eo,oo zl.
gr.o8.aor6r.
o§.
DZIECKO DO rZ
6ro,oo zl.
7t5,o zI.
t^t/AGA!!!
-
oplata klimatyczna platna na miejscu.
dzieci do 4lat bezplatnie - bez śrl,iadczeń
- dzieci 4-tz lat - rryżlrrienie rź
-
6t
Biuro Podroży iTurystyki ,,AMICO TOUR"
ul. Wilczak 12 G,61 - 623 Poznań,
tel./fax ( 061) 8 238-491, 8 266-431 http://www.amicotour.com.pl
e-mail: [email protected] pl
Koncesja Marszałka Woj.Wlkp nr 0013 Rekomendacja WlT.
wczAsY LATo 20{6
ZAKOPANE - DOM WCZASOWY SIUCHAJSKO
ZAKOPANE -
jest jednym znajbardziej znanych polskich kurortów,wypoczy,nkolrych i
narciarskich. Pierlvsze rvzmiaŃi o tej przepięknej miejscowościpoja,,viają się rv
o'kopane" ("zakopane")
co oznaczato teren
dokumentach juz w l605 roku, najpierw jako
wykarczolvany pod polanę. Sw,ą karierę ośrodka turystyczno-uzdrorviskolvo-lvczasow€go
Zakopane rozpoczęło juz rv połolvie XIX wieku
ZAK\.VATEROWANIE -DOM WCZA§OWY SIUCHAJSKO donr znajduje się,,v ctchej.
spokojnej okolicl,Zakopanego. Wokół rozpościera się piękny rvidok na GIE\\'ONT.
Pensjonat jest potozony na granicy Tatrzańskiego Parku Naroclor,vego. zachęcanr1, do
skorzystania z biegnących nieopodal szlaków turyst},cznl,clr - np. Gielvont. na Czenuvone
Wierch1, Irrb do spacerórv Doliną Kościeliską i Doliną Małej Łąki. Dom polozony,, jest na
parceli ogrodzonej z nriejscanri do parkorvania na terenie posesji. ,uv malorvniczej dzielnicy
Zakopanego: Krzeptolvki. 400 m od Sarrktuariutn Marljnego lvl.B.Fatimskiej. Pokoje z
lazienkami, TV i ładn,vmi rvidokovr,l,mi balkonami.
Do dvspozy,cji: rvyzy,r,vienie rv regionalnej karczmie nrieszczącej się obok obiektrr. miejsce
na postarvienie auta.
śrvtłoczENIA:
- noclegi 7
- lr,vżl,r,vienie: śrriadarria porcjowane dla kazdego ri, tbrmie zestawó$,,śniaciarrioriych
_
VAT
Cena ocl osobł, zaTYDZ|EN rv Pok.2,3 os
TERNIIN
OSOBĄ DOROSŁA
05.05-15.09.2016
5ł5,00 zl.
DZIECI Do
13
,168,00
zl.
LAT
UWAGA!!!
- Mozlirvośc stotorvania się r.i,karczmie ..Sirrchajsko" rabat 30oń od cen menu karczmy,.
- Dzieci do 3 lat nocleg bezpłatrrie bez w_vzyrvierria(dzieci śpiącez rodzicarni)
- Oplata kIimatyczna płatna na miejsctt.
63

Podobne dokumenty