WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. VI NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Transkrypt

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. VI NA ROK SZKOLNY 2012/2013
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KL. VI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 (nauczanie specjalne)
Lp.
PRZEDMIOT
TYTUŁ
AUTOR
WYDAWNICTWO
NUMER
DOPUSZCZENIA
1.
Język polski
Język polski 6. Podręcznik dla szkoły
podstawowej specjalnej
M. Pietracha, K. Pietracha
WSiP
Język polski 6. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły
podstawowej specjalnej
2
Matematyka
Matematyka 6. Zeszyt 1 i 2. Podręcznik
S-I-14/2008
S-I-13/2008
H. Siwek
WSiP
S-I-60/7/2005
3
Historia i społeczeństwo
4
J. angielski
5
Sztuka (plastyka)
6
Sztuka (muzyka)
7
Przyroda
8
Religia
My i historia. Historia i społeczeństwo
– podręcznik + dwiczenia
Winners Plus 2
(Podręcznik + Zeszyt Ćwiczeo)
W. Surdyk – Fertsch
T. Szeweluk - Wyrwa
Cathy Lawday,
Mark Hancock,
Konsultacja: Małgorzata Tetiurka
Plastyka 6 (bez dwiczeo)
S. Stopczyk
Muzyka i my 6 (bez dwiczeo)
R. Rataj, W. Sołtysiak
Przyroda dla kl.VI – podręcznik + dwiczenia
Z Jezusem idziemy do Boga
A. Czerny, K. Mnich, H. Lach,
Red. T. Śmiech, B. Nosek
Demart
12/05
Oxford
University Press
285/2/2010
WSiP
290/00
WSiP
17/01
Nowa Era
192/01
Jednośd
AZ-23-03/6-0
9
10
11
Informatyka
Technika
Wychowanie do życia
w rodzinie
Bez podręcznika
Bez podręcznika
Wędrując ku dorosłości - dwiczenia dla kl .VI
E. Purzycka, M. Selke
Rubikon
189/99

Podobne dokumenty