Idź i głoś

Transkrypt

Idź i głoś
Idź i głoś
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali
Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana
Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28, 16-20)
Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz w obecności Boga i z Nim się spotykasz.
Modlitwa przygotowawcza: prosić Pana, Boga naszego, aby wszystkie moje pragnienia, decyzje i
czyny były w sposób czysty skierowane ku Jego chwale.
Zaangażowanie wyobraźni: wyobraź sobie Jezusa mówiącego do apostołów.
Prośba do tej medytacji: bym potrafił zrozumieć i przejąć się tym, co Bóg chce mi powiedzieć.
1. Pierwszą Księgę napisałem, TEOFILU… (Dz 1,1)
Jezus mówi, rozkazuje, informuje, wyjaśnia, pokazuje … jednym słowem NAUCZA apostołów. Trwa to
długo i nie jest proste. Takiego wysiłku nie podejmuje się względem osób nam obojętnych. Trzeba
być MIŁYM BOGU (Teofil), żeby doświadczyć takich przejawów Jego troski, miłości.
Czuję się TEOFILEM? Widzę, umiem nazwać, pokazać przykłady Jego konkretnej troski o mnie?
2. Idźcie więc i nauczajcie …
Jezus wysyła, daje konkretne zadanie osobom przygotowanym i kompetentnym – pracował nad
Apostołami i przygotowywał ich do samodzielnego działania przez kilka lat.
Żebym mógł robić coś godnego podziwu, coś pięknego, sensownego, dobrego muszę być do tego
przygotowanym – duchowo, intelektualnie, fizycznie.
Jak wygląda moje przygotowanie do samodzielnego działania? Kogo słucham? Kto jest moim
mistrzem? Jak korzystam z czasu szkoły, studiów?
3. Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Jeśli spojrzę z boku na siebie – na moje postępowanie, wybory, decyzje … jaką naukę można z tego
wyciągnąć? Co Jezus PRZYKAZAŁ Swoim uczniom? Czym chciał ich napełnić? Na czym Mu zależało
żeby zostało ZACHOWANE?
NAUCZANIE, to nie samo gadanie. nie mądre słowa, nie mądre miny, czy – jeszcze mądrzejsze –
milczenie. Bez przykładu nauczyciela, bez wiarygodnego świadectwa jego życia słowa nie przyniosą
nic trwale dobrego.
Jestem nauczycielem – chcę tego czy nie. Czego uczę innych?
Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o pragnieniach, jakie zrodziły się w Tobie podczas
modlitwy.
Na zakończenie odmów: Ojcze nasz.