FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Transkrypt

FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
PZ.270.2.76.2016.MH
FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Nazwa oferenta (nazwa
firmy, pełny adres)
Telefon do kontaktu
Adres mailowy
W nawiązaniu do zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie www.bedon.lasy.gov.pl
składam ofertę na sprzedaż i dostawę przenośnego wzmacniacza głosu do siedziby ORWLP w
Bedoniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest następujący:
Mobilny wzmacniacz głosu MONACOR WAP-7D – 1 szt. - w skład zestawu wchodzą: 1
elektretowy mikrofon nagłowny, 1 elektretowy mikrofon krawatowy, 1 cyfrowy głośnik
aktywny, 1 przedłużający kabel mikrofonowy, 1 kabel do sygnałów liniowych, 1 zasilacz do
ładowania, 2 klipsy, 2 paski oraz pokrowiec ochronny.
Poniżej przedstawiam szczegóły oferty:
Netto
Brutto
Cena za 1 szt.
Koszty przesyłki
wynoszą:
Łączna wartość
zamówienia wynosi:
Data i podpis oferenta:
…………………………………………..

Podobne dokumenty